Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 13 septembrie 2021 - Joi, 16 septembrie 2021244k

  Luni, 13 septembrie 2021

Dezbateri17:00 - 21:30

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

Termen

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Sesiune de votare18:30 - 19:45

Observație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul amendamentelor

Vot privind acordul provizoriu

Termen

Protecția comunitară a soiurilor de plante: prelungirea duratei pentru anumite soiuri

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Voturi privind cererile de aplicare a procedurii de urgență (articolul 163 din Regulamentul de procedură)

Termen

Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii

 ***I

Vot secret

Cererea de apărare a privilegiilor și imunităților lui Guy Verhofstadt

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Voturi unice

Asocierea țărilor și teritoriilor de peste mări la Uniunea Europeană

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

Drepturile LGBTIQ în UE

  Marţi, 14 septembrie 2021

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)09:00 - 13:00

Prezentarea pachetului legislativ „Pregătiți pentru 55” în urma publicării raportului IPCC

Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2022

Sesiune de votare13:00 - 14:15

Voturi unice

Către un transport pe căile navigabile interioare adaptat la cerințele viitorului în Europa

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Consolidarea parteneriatului cu regiunile ultraperiferice ale UE

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

O nouă abordare a Strategiei maritime pentru zona Oceanului Atlantic

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Voturi privind amendamentele

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

Dezbateri15:00 - 20:00

Termen

Situația din Afganistan

Termen

Situația din Liban

Termen

Direcția relațiilor politice UE-Rusia

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Termen

O nouă strategie UE-China

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Anunțarea rezultatelor19:00

Dezbateri20:30 - 23:00

Termen

Directiva privind cartea albastră a UE

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Termen

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Miercuri, 15 septembrie 2021

Dezbatere09:00 - 13:00

Starea Uniunii

Prima sesiune de votare13:00 - 14:15

Vot unic

Proiectul de buget rectificativ nr. 1/2021: rezerva de ajustare la Brexit

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Termen

Prelungirea perioadei de valabilitate a certificatelor de siguranță și a licențelor întreprinderilor feroviare care operează în tunelul de sub Canalul Mânecii

 ***I

Voturi privind acordurile provizorii

Termen

Controalele oficiale efectuate asupra animalelor și produselor de origine animală pentru a asigura respectarea interdicției privind anumite utilizări ale antimicrobienelor

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termen

Rezerva de ajustare la Brexit

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Termen

Directiva privind cartea albastră a UE

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Propunere de respingere a poziției Consiliului

Termen

Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) 2021–2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Voturi finale

Termen

Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Termen

Amenințările transfrontaliere grave pentru sănătate

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Voturi privind amendamentele

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni

O nouă strategie UE-China

Direcția relațiilor politice UE-Rusia

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală

Viitorii pescari

Propuneri de rezoluție - Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație

Dezbateri15:00 - 20:00

Termen

Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Scandalul legat de programul spion Pegasus

Termen

Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia

Termen

Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Anunțarea rezultatelor19:00

A doua sesiune de votare20:00 - 21:15

Voturi unice

Acordul dintre UE și Republica Cabo Verde privind facilitarea eliberării vizelor

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Modificarea Deciziei-cadru 2002/465/JAI a Consiliului în ceea ce privește alinierea acesteia la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Ordinul european de anchetă în materie penală: aliniere la normele UE privind protecția datelor cu caracter personal

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Acordul UE-Coreea: anumite aspecte ale serviciilor aeriene

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Votarea amendamentelor

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) - Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE

Voturi finale

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii pentru desemnarea antimicrobienelor care trebuie să fie rezervate pentru tratamentul anumitor infecții la oameni

Termen

O nouă strategie UE-China

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Termen

Direcția relațiilor politice UE-Rusia

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Termen

Orientările pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Termen

Condiții de muncă echitabile, drepturi și protecție socială pentru lucrătorii pe platforme online - noi forme de angajare legate de dezvoltarea digitală

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Termen

Viitorii pescari

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Termen

Planuri și măsuri de accelerare a tranziției către inovare fără folosirea animalelor în cercetare, testele de reglementare și educație

Dezbateri20:30 - 23:00

Contribuția UE la transformarea sistemelor alimentare globale în vederea atingerii obiectivelor de dezvoltare durabilă

O-000043/2021

ComisiaDEVE, AGRI

Contracararea consecințelor sociale negative ale pandemiei de COVID-19

O-000044/2021

ComisiaEMPL

  Joi, 16 septembrie 2021

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)09:00 - 13:00

Sancțiunile impuse de Statele Unite și statul de drept

O-000057/2021

ComisiaLIBE

Prima sesiune de votare09:30 - 10:45

Voturi privind amendamentele

Propuneri de rezoluție - Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba

Propuneri de rezoluție - Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite

Propuneri de rezoluție - Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya

Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale

Propuneri de rezoluție - Situația din Afganistan

Propuneri de rezoluție - Situația din Liban

Propuneri de rezoluție - Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia

Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent

Vot final

Termen

Identificarea violenței de gen ca un nou domeniu al criminalității enumerat la articolul 83 alineatul (1) din TFUE

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Anunțarea rezultatelor13:00

A doua sesiune de votare13:45 - 15:00

Voturi finale

Termen

Represiunea guvernamentală împotriva protestelor și a cetățenilor în Cuba

Termen

Cazul lui Ahmed Mansour, apărător al drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite

Termen

Situația din tabăra de refugiați Kakuma din Kenya

Termen

Punerea în aplicare a cerințelor UE privind schimbul de informații fiscale

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Termen

Situația din Afganistan

Termen

Situația din Liban

Termen

Libertatea mass-mediei și deteriorarea în continuare a statului de drept în Polonia

Termen

Consolidarea transparenței și a integrității în instituțiile UE prin crearea unui organism european de etică independent

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Dezbatere14:30 - 16:30

Termen

Transparența UE în ceea ce privește dezvoltarea, achiziționarea și distribuirea vaccinurilor împotriva COVID-19

O-000046/2021

ComisiaPETI

Anunțarea rezultatelor16:30

Ultima actualizare: 15 septembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate