Program
Štrasburg
Pondelok, 13. septembra 2021 - Štvrtok, 16. septembra 2021244k

  Pondelok, 13. septembra 2021

Rozpravy17:00 - 21:30

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Spravodlivé pracovné podmienky, práva a sociálna ochrana pre pracovníkov platforiem - nové formy zamestnania spojené s digitálnym rozvojom

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Hlasovanie18:30 - 19:45

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov

Hlasovanie o dočasnej dohode

Termín

Práva Spoločenstva k odrodám rastlín: predĺženie trvania účinku v prípade niektorých odrôd

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Hlasovania o žiadosti o naliehavý postup (článok 163 rokovacieho poriadku)

Termín

Predĺženie platnosti bezpečnostných osvedčení a licencií železničných podnikov pôsobiacich v Lamanšskom prielive

 ***I

Tajné hlasovanie

Žiadosť o ochranu výsad a imunít Guyho Verhofstadta

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Jediné hlasovania

Pridruženie zámorských krajín a území k Európskej únii

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

Práva LGBTI+ osôb v EÚ

  Utorok, 14. septembra 2021

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)09:00 - 13:00

Predstavenie balíka návrhov Fit for 55 po uverejnení správy IPCC

Predstavenie pozície Rady k návrhu všeobecného rozpočtu – rozpočtový rok 2022

Hlasovanie13:00 - 14:15

Jediné hlasovania

Smerovanie k perspektívnej vnútrozemskej vodnej doprave v Európe

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Posilnenie partnerstva s najvzdialenejšími regiónmi EÚ

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Nový prístup k námornej stratégii v oblasti Atlantického oceánu

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia

Rozpravy15:00 - 20:00

Termín

Situácia v Afganistane

Termín

Situácia v Libanone

Termín

Smerovanie politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Termín

Nová stratégia EÚ – Čína

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Oznámenie výsledkov19:00

Rozpravy20:30 - 23:00

Termín

Smernica o modrej karte EÚ

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Termín

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) na roky 2021 – 2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Streda, 15. septembra 2021

Rozprava09:00 - 13:00

Stav Únie

Prvé hlasovanie13:00 - 14:15

Jediné hlasovanie

Návrh opravného rozpočtu č. 1/2021: pobrexitová adaptačná rezerva

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Termín

Predĺženie platnosti bezpečnostných osvedčení a licencií železničných podnikov pôsobiacich v Lamanšskom prielive

 ***I

Hlasovanie o predbežných dohodách

Termín

Úradné kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu s cieľom zabezpečiť dodržiavanie zákazu určitých použití antimikrobík

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termín

Pobrexitová adaptačná rezerva

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Termín

Smernica o modrej karte EÚ

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Návrh na zamietnutie pozície Rady

Termín

Nástroj predvstupovej pomoci (IPA III) na roky 2021 – 2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Záverečné hlasovanie

Termín

Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Termín

Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Námietka podľa článku 111 ods. 3: kritériá na určovanie antimikrobík, ktoré majú byť vyhradené na liečbu určitých infekcií u ľudí

Nová stratégia EÚ – Čína

Smerovanie politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

Spravodlivé pracovné podmienky, práva a sociálna ochrana pre pracovníkov platforiem - nové formy zamestnania spojené s digitálnym rozvojom

Budúci rybári

Návrhy uznesenia - Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní

Rozpravy15:00 - 20:00

Termín

Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Škandál týkajúci sa spyware Pegasus

Termín

Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku

Termín

Určenie rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Oznámenie výsledkov19:00

Druhé hlasovanie20:00 - 21:15

Jediné hlasovania

Dohoda medzi EÚ a Kapverdskou republikou o zjednodušení vydávania víz

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Zmena rámcového rozhodnutia Rady 2002/465/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Európsky vyšetrovací príkaz v trestných veciach: zosúladenie s pravidlami EÚ o ochrane osobných údajov

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Dohoda medzi EÚ a Kóreou: určité aspekty leteckých služieb

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Určenie rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ

Záverečné hlasovanie

Termín

Námietka podľa článku 111 ods. 3: kritériá na určovanie antimikrobík, ktoré majú byť vyhradené na liečbu určitých infekcií u ľudí

Termín

Nová stratégia EÚ – Čína

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Termín

Smerovanie politických vzťahov medzi EÚ a Ruskom

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Termín

Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Termín

Spravodlivé pracovné podmienky, práva a sociálna ochrana pre pracovníkov platforiem - nové formy zamestnania spojené s digitálnym rozvojom

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Termín

Budúci rybári

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Termín

Plány a opatrenia na urýchlenie prechodu na inovácie bez používania zvierat vo výskume, regulačnom testovaní a vzdelávaní

Rozpravy20:30 - 23:00

Príspevok EÚ k transformácii globálnych potravinových systémov na dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja

O-000043/2021

KomisiaDEVE, AGRI

Zvrátenie negatívnych sociálnych dôsledkov pandémie COVID-19

O-000044/2021

KomisiaEMPL

  Štvrtok, 16. septembra 2021

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)09:00 - 13:00

Sankcie Spojených štátov a právny štát

O-000057/2021

KomisiaLIBE

Prvé hlasovanie09:30 - 10:45

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia - Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube

Návrhy uznesenia - Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch

Návrhy uznesenia - Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni

Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií

Návrhy uznesenia - Situácia v Afganistane

Návrhy uznesenia - Situácia v Libanone

Návrhy uznesenia - Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku

Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ

Záverečné hlasovanie

Termín

Určenie rodovo motivovaného násilia za novú oblasť trestnej činnosti uvedenú v článku 83 ods. 1 ZFEÚ

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Oznámenie výsledkov13:00

Druhé hlasovanie13:45 - 15:00

Záverečné hlasovanie

Termín

Zásah vlády proti protestom a občanom na Kube

Termín

Prípad obhajcu ľudských práv Ahmeda Mansúra v Spojených arabských emirátoch

Termín

Situácia v utečeneckom tábore Kakuma v Keni

Termín

Vykonávanie požiadaviek EÚ na výmenu daňových informácií

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Termín

Situácia v Afganistane

Termín

Situácia v Libanone

Termín

Sloboda médií a ďalšie zhoršovanie situácie v oblasti právneho štátu v Poľsku

Termín

Posilnenie transparentnosti a integrity v inštitúciách EÚ zriadením nezávislého etického orgánu EÚ

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Rozprava14:30 - 16:30

Termín

Transparentnosť EÚ pri vývoji, nákupe a distribúcii vakcín proti ochoreniu COVID-19

O-000046/2021

KomisiaPETI

Oznámenie výsledkov16:30

Posledná úprava: 15. septembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia