Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 13. september 2021 - Četrtek, 16. september 2021238k

  Ponedeljek, 13. september 2021

Razprave17:00 - 21:30

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Pošteni delovni pogoji, pravice in socialna zaščita za platformne delavce - nove oblike zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Glasovanje18:30 - 19:45

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

Glasovanje o začasnem sporazumu

Rok

Žlahtniteljske pravice v Skupnosti: podaljšanje njihovega trajanja za nekatere vrste

A9-0171/2021

 ***I

AGRIBert-Jan Ruissen

Glasovanje o zahtevah za obravnavo po nujnem postopku (člen 163 Poslovnika)

Rok

Čezmejna infrastruktura, ki povezuje Unijo in Združeno kraljestvo prek stalne povezave pod Rokavskim prelivom

 ***I

Tajno glasovanje

Zahteva za zaščito privilegijev in imunitete Guya Verhofstadta

A9-0238/2021

JURIAngel Dzhambazki

Eno samo glasovanje

Pridružitev čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji

A9-0244/2021

 *

DEVETomas Tobé

Pravice oseb LGBTIQ v EU

  Torek, 14. september 2021

Razglasitev izida 09:00

Razprave (ali po razglasitvi izida)09:00 - 13:00

Predstavitev svežnja „Pripravljeni na 55“ po objavi poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe

Predstavitev stališča Sveta o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2022

Glasovanje13:00 - 14:15

Eno samo glasovanje

Razvoj prometa po celinskih plovnih poteh v Evropi, ki bo kos izzivom prihodnosti

A9-0231/2021

TRANCaroline Nagtegaal

Trdnejšemu partnerstvu z najbolj oddaljenimi regijami EU naproti

A9-0241/2021

REGIStéphane Bijoux

Nov pristop do pomorske strategije za Atlantik

A9-0243/2021

REGIYounous Omarjee

Glasovanje o predlogih sprememb

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Resne čezmejne grožnje za zdravje

Razprave15:00 - 20:00

Rok

Razmere v Afganistanu

Rok

Razmere v Libanonu

Rok

Usmeritev političnih odnosov med EU in Rusijo

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Rok

Nova strategija za odnose med EU in Kitajsko

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Razglasitev izida 19:00

Razprave20:30 - 23:00

Rok

Direktiva o modri karti EU

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Rok

Vzpostavitev instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) 2021-2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

  Sreda, 15. september 2021

Razprava09:00 - 13:00

Stanje v Uniji

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Eno samo glasovanje

Predlog spremembe proračuna št. 1/2021: rezerva za prilagoditev na brexit

A9-0263/2021

BUDGPierre Larrouturou

Rok

Čezmejna infrastruktura, ki povezuje Unijo in Združeno kraljestvo prek stalne povezave pod Rokavskim prelivom

 ***I

Glasovanje o začasnih sporazumih

Rok

Uradni nadzor nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, da se zagotovi skladnost s prepovedjo nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi

A9-0195/2021

 ***I

ENVIPascal Canfin

Rok

Rezerva za prilagoditev na brexit

A9-0178/2021

 ***I

REGIPascal Arimont

Rok

Direktiva o modri karti EU

A8-0240/2017

 ***I

LIBEJavier Moreno Sánchez

Predlog zavrnitve stališča Sveta

Rok

Vzpostavitev instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) 2021-2027

A9-0266/2021

 ***II

AFETTonino Picula, Željana Zovko

Končno glasovanje

Rok

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

A9-0253/2021

 ***I

ENVIJoanna Kopcińska

Rok

Resne čezmejne grožnje za zdravje

A9-0247/2021

 ***I

ENVIVéronique Trillet-Lenoir

Glasovanje o predlogih sprememb

Nasprotovanje v skladu s členom 111(3): merila za določitev protimikrobnih snovi, ki jih je treba rezervirati za zdravljenje nekaterih okužb pri ljudeh

Nova strategija za odnose med EU in Kitajsko

Usmeritev političnih odnosov med EU in Rusijo

Smernice za politike zaposlovanja držav članic

Pošteni delovni pogoji, pravice in socialna zaščita za platformne delavce - nove oblike zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem

Ribištvo v prihodnosti

Predlogi resolucij - Načrti in ukrepi za pospešitev prehoda na inovacije brez uporabe živali v raziskavah, regulativnem testiranju in izobraževanju

Razprave15:00 - 20:00

Rok

Izvajanje zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Škandal v zvezi z vohunsko programsko opremo Pegasus

Rok

Medijska svoboda in slabšanje stanja pravne države na Poljskem

Rok

Opredelitev nasilja na podlagi spola kot novega področja kriminala, vključenega na seznam iz člena 83(1) PDEU

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Razglasitev izida 19:00

Drugo glasovanje20:00 - 21:15

Eno samo glasovanje

Sporazum o poenostavitvi izdajanja vizumov med EU in Zelenortskimi otoki

A9-0264/2021

 ***

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Sprememba Okvirnega sklepa Sveta 2002/465/PNZ v zvezi z njegovo uskladitvijo s pravili EU o varstvu osebnih podatkov

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Evropski preiskovalni nalog v kazenskih zadevah: uskladitev s pravili EU o varstvu osebnih podatkov

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Sporazum EU in Korejo o nekaterih vidikih storitev zračnega prevoza

A9-0251/2021

 ***

TRANDominique Riquet

Glasovanje o predlogih sprememb

Malin Björk, Diana Riba i Giner (LIBE/FEMM A9-0249/2021) – Opredelitev nasilja na podlagi spola kot novega področja kriminala, vključenega na seznam iz člena 83(1) PDEU

Končno glasovanje

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: merila za določitev protimikrobnih snovi, ki jih je treba rezervirati za zdravljenje nekaterih okužb pri ljudeh

Rok

Nova strategija za odnose med EU in Kitajsko

A9-0252/2021

AFETHilde Vautmans

Rok

Usmeritev političnih odnosov med EU in Rusijo

A9-0259/2021

AFETAndrius Kubilius

Rok

Smernice za politike zaposlovanja držav članic

A9-0262/2021

 *

EMPLLucia Ďuriš Nicholsonová

Rok

Pošteni delovni pogoji, pravice in socialna zaščita za platformne delavce - nove oblike zaposlovanja, povezane z digitalnim razvojem

A9-0257/2021

EMPLSylvie Brunet

Rok

Ribištvo v prihodnosti

A9-0230/2021

PECHManuel Pizarro

Rok

Načrti in ukrepi za pospešitev prehoda na inovacije brez uporabe živali v raziskavah, regulativnem testiranju in izobraževanju

Razprave20:30 - 23:00

Prispevek EU k preoblikovanju svetovnih prehranskih sistemov za doseganje ciljev trajnostnega razvoja

O-000043/2021

KomisijaDEVE, AGRI

Odprava negativnih socialnih posledic pandemije covida-19

O-000044/2021

KomisijaEMPL

  Četrtek, 16. september 2021

Razglasitev izida 09:00

Razprave (ali po razglasitvi izida)09:00 - 13:00

Sankcije Združenih držav Amerike in pravna država

O-000057/2021

KomisijaLIBE

Prvo glasovanje09:30 - 10:45

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi resolucij - Vladno zatiranje protestov in utišanje državljanov na Kubi

Predlogi resolucij - Primer zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja v Združenih arabskih emiratih

Predlogi resolucij - Razmere v begunskem taborišču Kakuma v Keniji

Izvajanje zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij

Predlogi resolucij - Razmere v Afganistanu

Predlogi resolucij - Razmere v Libanonu

Predlogi resolucij - Medijska svoboda in slabšanje stanja pravne države na Poljskem

Ustanovitev neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah EU

Končno glasovanje

Rok

Opredelitev nasilja na podlagi spola kot novega področja kriminala, vključenega na seznam iz člena 83(1) PDEU

A9-0249/2021

LIBE, FEMMMalin Björk, Diana Riba i Giner

Razglasitev izida 13:00

Drugo glasovanje13:45 - 15:00

Končno glasovanje

Rok

Vladno zatiranje protestov in utišanje državljanov na Kubi

Rok

Primer zagovornika človekovih pravic Ahmeda Mansurja v Združenih arabskih emiratih

Rok

Razmere v begunskem taborišču Kakuma v Keniji

Rok

Izvajanje zahtev EU za izmenjavo davčnih informacij

A9-0193/2021

ECONSven Giegold

Rok

Razmere v Afganistanu

Rok

Razmere v Libanonu

Rok

Medijska svoboda in slabšanje stanja pravne države na Poljskem

Rok

Ustanovitev neodvisnega organa EU za etiko, da bi povečali preglednost in integriteto v institucijah EU

A9-0260/2021

AFCODaniel Freund

Razprava14:30 - 16:30

Rok

Preglednost EU pri razvoju, nakupu in distribuciji cepiv proti covidu-19

O-000046/2021

KomisijaPETI

Razglasitev izida 16:30

Zadnja posodobitev: 15. september 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov