Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 4. října 2021 - Čtvrtek, 7. října 2021237k

  Pondělí, 4. října 2021

Rozpravy17:00 - 22:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Úloha rozvojové politiky v reakci na úbytek biologické rozmanitosti v rozvojových zemích v kontextu splnění Agendy 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Lhůta

Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních věcech

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Lhůta

Dopad partnerského násilí a práv péče o dítě na ženy a děti

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Lhůta

Ochrana osob se zdravotním postižením prostřednictvím petic: získané poznatky

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Lhůta

Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – Další kroky směrem k „vizi nulových obětí na cestách“

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Úterý, 5. října 2021

Rozpravy09:00 - 13:00

Lhůta

Budoucnost vztahů mezi EU a USA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Lhůta

Situace v Bělorusku rok po protestech a jejich násilném potlačení

První hlasování13:00 - 14:15

Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

Hlasování o předběžné dohodě

Lhůta

Životní prostředí: Aarhuská úmluva

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Jediná hlasování

Lhůta

Návrh na zřízení delegace v Parlamentním shromáždění pro partnerství EU–Spojené království a stanovení jejího početního složení

Dohoda mezi EU a Grónskem a Dánskem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Dohoda mezi EU a Grónskem a Dánskem o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu (usnesení)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Návrh na obnovení jmenování Julie Laffranqueové do výboru zřízeného podle článku 255 Smlouvy o fungování Evropské unie

Jmenování předsedy Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Dočasné pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz určitých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Úloha rozvojové politiky v reakci na úbytek biologické rozmanitosti v rozvojových zemích v kontextu splnění Agendy 2030

Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních věcech

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) – Zpráva o dopadu partnerského násilí a práv péče o dítě na ženy a děti

Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – Další kroky směrem k „vizi nulových obětí na cestách“

Obnova rybích populací ve Středozemním moři

Rozpravy15:00 - 20:00

Úřad pro připravenost a reakci na mimořádné situace v oblasti zdraví: zajištění koordinovaného přístupu na úrovni EU v případě budoucích zdravotních krizí a úloha Evropského parlamentu v této souvislosti

Lhůta

Zpráva o provádění týkající se svěřenských fondů EU a nástroje pro uprchlíky v Turecku

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Lhůta

Stav schopností EU v oblasti kybernetické obrany

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Lhůta

Humanitární situace v Tigraji

Lhůta

Arktida: příležitosti, obavy a bezpečnostní výzvy

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Oznámení výsledků16:30

Druhé hlasování20:00 - 21:15

Konečná hlasování

Lhůta

Úloha rozvojové politiky v reakci na úbytek biologické rozmanitosti v rozvojových zemích v kontextu splnění Agendy 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Lhůta

Umělá inteligence v trestním právu a její využívání policií a soudními orgány v trestních věcech

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Lhůta

Dopad partnerského násilí a práv péče o dítě na ženy a děti

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Lhůta

Rámec politiky EU v oblasti bezpečnosti silničního provozu na období 2021–2030 – Další kroky směrem k „vizi nulových obětí na cestách“

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Lhůta

Obnova rybích populací ve Středozemním moři

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Lhůta

Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: účinné látky, včetně chlortoluronu a difenokonazolu

Lhůta

Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: technická prověřovací kritéria pro určení podmínek, za nichž lze hospodářskou činnost považovat za činnost podstatně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo přizpůsobování se změně klimatu, a pro určení toho, zda tato hospodářská činnost nemá výrazně škodlivý dopad na ostatní cíle v oblasti životního prostředí

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Budoucnost vztahů mezi EU a USA

Rozpravy20:30 - 23:00

Konec letní sezóny se blíží a je čas posoudit unijní opatření v odvětví cestovního ruchu v EU

O-000054/2021

KomiseTRAN

Dezinformace a úloha sociálních platforem

O-000060/2021

KomiseINGE

  Středa, 6. října 2021

Oznámení výsledků09:00

Rozprava (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 13:00

Evropská řešení v oblasti růstu cen energií pro podniky a spotřebitele: úloha energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie a potřeba bojovat s energetickou chudobou

První hlasování13:00 - 14:45

Konečné hlasování

Lhůta

Budoucnost vztahů mezi EU a USA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Hlasování o pozměňovacích návrzích

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) – Zpráva o provádění týkající se svěřenských fondů EU a nástroje pro uprchlíky v Turecku

Stav schopností EU v oblasti kybernetické obrany

Arktida: příležitosti, obavy a bezpečnostní výzvy

Ochrana osob se zdravotním postižením prostřednictvím petic: získané poznatky

Rozpravy15:00 - 20:00

Lhůta

Pandora Papers: důsledky pro úsilí v boji proti praní peněz, vyhýbání se daňovým povinnostem a daňovým únikům

Lhůta

Reforma politiky EU v oblasti škodlivých daňových praktik (včetně reformy Skupiny pro kodex chování)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Aktuální stav dosud neschválených plánů oživení předložených v souvislosti s Nástrojem pro oživení a odolnost

Lhůta

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Oznámení výsledků19:00

Druhé hlasování20:00 - 21:45

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2020

Reforma politiky EU v oblasti škodlivých daňových praktik (včetně reformy Skupiny pro kodex chování)

Konečná hlasování

Lhůta

Zpráva o provádění týkající se svěřenských fondů EU a nástroje pro uprchlíky v Turecku

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Lhůta

Stav schopností EU v oblasti kybernetické obrany

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Lhůta

Arktida: příležitosti, obavy a bezpečnostní výzvy

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Lhůta

Ochrana osob se zdravotním postižením prostřednictvím petic: získané poznatky

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Rozprava20:30 - 21:30

Neochota Rady dosáhnout pokroku v souvislosti s evropským přeshraničním mechanismem

  Čtvrtek, 7. října 2021

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 13:00

Lhůta

Agentura Evropské unie pro azyl

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

První hlasování09:45 - 11:00

Konečná hlasování

Lhůta

Bankovní unie – výroční zpráva za rok 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Lhůta

Reforma politiky EU v oblasti škodlivých daňových praktik (včetně reformy Skupiny pro kodex chování)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Návrhy usnesení - Stav lidských práv v Myanmaru, včetně situace náboženských a etnických skupin

Návrhy usnesení - Případ Paula Rusesabaginy ve Rwandě

Návrhy usnesení - Právní předpisy související s umělým přerušením těhotenství v americkém státě Texas

Návrhy usnesení - Situace v Bělorusku rok po protestech a jejich násilném potlačení

Návrhy usnesení - Humanitární situace v Tigraji

Oznámení výsledků13:00

Druhé hlasování13:45 - 15:00

Konečná hlasování

Lhůta

Stav lidských práv v Myanmaru, včetně situace náboženských a etnických skupin

Lhůta

Případ Paula Rusesabaginy ve Rwandě

Lhůta

Právní předpisy související s umělým přerušením těhotenství v americkém státě Texas

Lhůta

Situace v Bělorusku rok po protestech a jejich násilném potlačení

Lhůta

Humanitární situace v Tigraji

Oznámení výsledků16:30

Poslední aktualizace: 6. října 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí