Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 4. oktober 2021 - Torsdag den 7. oktober 2021236k

  Mandag den 4. oktober 2021

Forhandling17:00 - 22:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Udviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Frist

Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Frist

Konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Frist

Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Frist

EU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Tirsdag den 5. oktober 2021

Forhandling09:00 - 13:00

Frist

De fremtidige forbindelser mellem EU og USA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Frist

Situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned

Første afstemningsrunde13:00 - 14:15

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Afstemning om foreløbig aftale

Frist

Miljø: Århusforordningen

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Enkelt afstemning

Frist

Forslag om nedsættelse af en delegation til Den Parlamentariske Forsamling EU-Det Forenede Kongerige og dens medlemstal

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU/Grønland og Danmark

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Partnerskabsaftalen om bæredygtigt fiskeri mellem EU/Grønland og Danmark (beslutning)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Fornyelse af mandatet for Julia Laffranque som medlem af det udvalg, der er nedsat i overensstemmelse med artikel 255 i TEUF

Udnævnelse af formanden for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Midlertidig suspension af de autonome satser i den fælles toldtarif ved indførsel af visse industrivarer til De Kanariske Øer

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Afstemning om ændringsforslag

Udviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen

Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder

EU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"

Genopbygning af fiskebestandene i Middelhavet

Forhandling15:00 - 20:00

Den Europæiske Myndighed for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet: garanti for en koordineret EU-tilgang til fremtidige sundhedskriser og Europa-Parlamentets rolle i dette

Frist

Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Frist

Status for EU's cyberforsvarskapaciteter

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Frist

Den humanitære situation i Tigray

Frist

Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Meddelelse af resultater16:30

Anden afstemningsrunde20:00 - 21:15

Endelig afstemning

Frist

Udviklingspolitikkens rolle som reaktion på tab af biodiversitet i udviklingslandene i forbindelse med gennemførelsen af 2030-dagsordenen

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Frist

Kunstig intelligens inden for strafferet og politiets og de retlige myndigheders anvendelse heraf i strafferetlige sager

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Frist

Konsekvenserne for kvinder og børn af partnervold og forældremyndighedsrettigheder

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Frist

EU's trafiksikkerhedspolitiske rammer 2021-2030 – Henstillinger om de næste skridt hen imod "nul-visionen"

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Frist

Genopbygning af fiskebestandene i Middelhavet

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: Aktivstoffer, bl.a. chlorotoluron og difenoconazol

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Tekniske screeningskriterier til bestemmelse af de betingelser, hvorunder en økonomisk aktivitet kvalificeres som bidragende væsentligt til modvirkning af klimaændringer eller tilpasning til klimaændringer, og til fastlæggelse af, hvorvidt den pågældende økonomiske aktivitet i væsentlig grad skader nogle af de andre miljømål

Afstemning om ændringsforslag

De fremtidige forbindelser mellem EU og USA

Forhandling20:30 - 23:00

Vurdering af Unionens foranstaltninger for EU's turismesektor, nu hvor vi nærmer os afslutningen på sommersæsonen

O-000054/2021

Kommissionen TRAN

Desinformation og sociale platformes rolle

O-000060/2021

Kommissionen INGE

  Onsdag den 6. oktober 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandling (eller efter meddelelse af resultater)09:00 - 13:00

Europæiske løsninger på de stigende energipriser for virksomheder og forbrugere: energieffektivitetens og den vedvarende energis rolle og behovet for at tackle energifattigdom

Første afstemningsrunde13:00 - 14:45

Endelig afstemning

Frist

De fremtidige forbindelser mellem EU og USA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Afstemning om ændringsforslag

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

Status for EU's cyberforsvarskapaciteter

Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer

Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer

Forhandling15:00 - 20:00

Frist

Pandora-papirerne: konsekvenser for bestræbelserne på at bekæmpe hvidvaskning af penge, skatteunddragelse og skatteundgåelse

Frist

Reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Status for de genopretningsplaner, der er indsendt inden for rammerne af genopretnings- og resiliensfaciliteten, og som afventer godkendelse

Frist

Bankunionen – Årsberetning 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Meddelelse af resultater19:00

Anden afstemningsrunde20:00 - 21:45

Afstemning om ændringsforslag

Bankunionen – Årsberetning 2020

Reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen)

Endelig afstemning

Frist

Gennemførelsesbetænkning om EU's trustfonde og faciliteten for flygtninge i Tyrkiet

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Frist

Status for EU's cyberforsvarskapaciteter

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Frist

Arktis: muligheder, bekymringer og sikkerhedsudfordringer

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Frist

Beskyttelse af personer med handicap gennem andragender: erfaringer

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Forhandling20:30 - 21:30

Rådets manglende vilje til at gå videre med den europæiske grænseoverskridende mekanisme

O-000061/2021

RådetREGI

  Torsdag den 7. oktober 2021

Meddelelse af resultater09:00

Forhandling (eller efter meddelelse af resultater) 09:00 - 13:00

Frist

Den Europæiske Unions Asylagentur

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Første afstemningsrunde09:45 - 11:00

Endelig afstemning

Frist

Bankunionen – Årsberetning 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Frist

Reform af EU's politik om skadelige skattepraksisser (herunder reform af Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper

Forslag til beslutning - Sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda

Forslag til beslutning - Delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA

Forslag til beslutning - Situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned

Forslag til beslutning - Den humanitære situation i Tigray

Meddelelse af resultater13:00

Anden afstemningsrunde13:45 - 15:00

Endelig afstemning

Frist

Menneskerettighedssituationen i Myanmar, herunder situationen for religiøse og etniske grupper

Frist

Sagen om Paul Rusesabagina i Rwanda

Frist

Delstatsloven vedrørende abort i Texas, USA

Frist

Situationen i Belarus efter et år med protester, der er blevet slået brutalt ned

Frist

Den humanitære situation i Tigray

Meddelelse af resultater16:30

Seneste opdatering: 6. oktober 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik