Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021 - Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021267k

  Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2021

Συζητήσεις17:00 - 22:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Προθεσμία

Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Προθεσμία

Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Προθεσμία

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Προθεσμία

Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών»

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Τρίτη 5 Οκτωβρίου 2021

Συζητήσεις09:00 - 13:00

Προθεσμία

Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους

Πρώτη ψηφοφορία13:00 - 14:15

Παρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών

Ψηφοφορία επί προσωρινής συμφωνίας

Προθεσμία

Περιβάλλον: κανονισμός Århus

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Μοναδικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Πρόταση σχετικά με τη σύσταση αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση ΕΕ-ΗΒ και τον καθορισμό της αριθμητικής της σύνθεσης

Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ ΕΕ και Γροιλανδίας, Δανίας

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Συμφωνία σύμπραξης στον τομέα της βιώσιμης αλιείας μεταξύ ΕΕ και Γροιλανδίας, Δανίας (ψήφισμα)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Πρόταση για την ανανέωση του διορισμού της Julia Laffranque στην επιτροπή που συστάθηκε δυνάμει του άρθρου 255 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διορισμός του προέδρου της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου κατά την εισαγωγή ορισμένων βιομηχανικών προϊόντων στις Καναρίους Νήσους

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030

Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά

Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών»

Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Ευρωπαϊκή Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης: Διασφάλιση συντονισμένης προσέγγισης εκ μέρους της ΕΕ για μελλοντικές υγειονομικές κρίσεις και ο σχετικός ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Προθεσμία

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Προθεσμία

Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Προθεσμία

Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι

Προθεσμία

Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων16:30

Δεύτερη ψηφοφορία20:00 - 21:15

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Ο ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής στην αντιμετώπιση της απώλειας βιοποικιλότητας στις αναπτυσσόμενες χώρες, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Ατζέντας του 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Προθεσμία

Η τεχνητή νοημοσύνη στο ποινικό δίκαιο και η χρήση της από την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές σε ποινικές υποθέσεις

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Προθεσμία

Ο αντίκτυπος της ενδοσυντροφικής βίας και των δικαιωμάτων επιμέλειας στις γυναίκες και τα παιδιά

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Προθεσμία

Πλαίσιο πολιτικής της ΕΕ για την οδική ασφάλεια 2021-2030 – Συστάσεις για τα επόμενα βήματα προς το «Όραμα μηδενικών απωλειών»

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Προθεσμία

Ανασύσταση των ιχθυαποθεμάτων στη Μεσόγειο

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: δραστικές ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των chlorotoluron και difenoconazole

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 111 παράγραφος 3 του Κανονισμού: Τεχνικά κριτήρια ελέγχου για τον προσδιορισμό των προϋποθέσεων υπό τις οποίες μια οικονομική δραστηριότητα θεωρείται ότι συμβάλλει σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής ή στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για τον προσδιορισμό του κατά πόσον αυτή η οικονομική δραστηριότητα δεν επιβαρύνει σημαντικά οποιονδήποτε από τους άλλους περιβαλλοντικούς στόχους

Ψηφοφορία επί τροπολογιών

Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

Συζητήσεις20:30 - 23:00

Αξιολόγηση των μέτρων της Ένωσης για τον τουριστικό κλάδο στην ΕΕ ενόψει της επικείμενης λήξης της θερινής σεζόν

O-000054/2021

ΕπιτροπήTRAN

Παραπληροφόρηση και ο ρόλος των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης

O-000060/2021

ΕπιτροπήINGE

  Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων09:00

Συζήτηση (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)09:00 - 13:00

Ευρωπαϊκές λύσεις στην αύξηση των τιμών ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές: ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ανάγκη να αντιμετωπιστεί η ενεργειακή φτώχεια

Πρώτη ψηφοφορία13:00 - 14:45

Τελική ψηφοφορία

Προθεσμία

Το μέλλον των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Έκθεση εφαρμογής για τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία

Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ

Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Προθεσμία

Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής

Προθεσμία

Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Η κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με τα υποβληθέντα σχέδια ανάκαμψης του ΜΑΑ που αναμένουν έγκριση

Προθεσμία

Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων19:00

Δεύτερη ψηφοφορία20:00 - 21:45

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020

Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»)

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Έκθεση εφαρμογής σχετικά με τα καταπιστευματικά ταμεία της ΕΕ και τη Διευκόλυνση για τους Πρόσφυγες στην Τουρκία

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Προθεσμία

Κατάσταση των ικανοτήτων κυβερνοάμυνας της ΕΕ

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Προθεσμία

Αρκτική: ευκαιρίες, ανησυχίες και προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Προθεσμία

Η προστασία των ατόμων με αναπηρία μέσω αναφορών: διδάγματα που αντλήθηκαν

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Συζήτηση20:30 - 21:30

Έλλειψη βούλησης του Συμβουλίου να προωθήσει τον ευρωπαϊκό διασυνοριακό μηχανισμό

O-000061/2021

ΣυμβούλιοREGI

  Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων09:00

Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)09:00 - 13:00

Προθεσμία

Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Άσυλο

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Πρώτη ψηφοφορία09:45 - 11:00

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Τραπεζική ένωση – ετήσια έκθεση 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Προθεσμία

Μεταρρύθμιση της πολιτικής της ΕΕ για τις επιζήμιες φορολογικές πρακτικές (συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης της Ομάδας «Κώδικας δεοντολογίας»)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προτάσεις ψηφίσματος - H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων

Προτάσεις ψηφίσματος - Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα

Προτάσεις ψηφίσματος - Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ

Προτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους

Προτάσεις ψηφίσματος - Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων13:00

Δεύτερη ψηφοφορία13:45 - 15:00

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

H κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Μιανμάρ, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης θρησκευτικών και εθνοτικών ομάδων

Προθεσμία

Η υπόθεση του Paul Rusesabagina στη Ρουάντα

Προθεσμία

Ο νόμος για τις αμβλώσεις στο Τέξας, ΗΠΑ

Προθεσμία

Η κατάσταση στη Λευκορωσία ένα έτος μετά τις διαδηλώσεις και τη βίαιη καταστολή τους

Προθεσμία

Η ανθρωπιστική κατάσταση στο Τιγκράι

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων16:30

Τελευταία ενημέρωση: 6 Οκτωβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου