Esityslista
Strasbourg
Maanantai 4. lokakuuta 2021 - Torstai 7. lokakuuta 2021230k

  Maanantai 4. lokakuuta 2021

Keskustelut17:00 - 22:00

Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys

Määräaika

Kehityspolitiikan rooli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisyssä kehitysmaissa Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanon yhteydessä

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Määräaika

Tekoäly rikosoikeudessa ja sen käyttö poliisi- ja oikeusviranomaisten suorittamassa rikosasioiden käsittelyssä

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Määräaika

Parisuhdeväkivallan ja huolto-oikeuksien vaikutukset naisiin ja lapsiin

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Määräaika

Vammaisten henkilöiden suojelu vetoomusten avulla: saadut kokemukset

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Määräaika

EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikan puitteet vuosiksi 2021–2030 – suositukset seuraavista vaiheista nollavisiotavoitteen saavuttamiseksi

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Tiistai 5. lokakuuta 2021

Keskustelut09:00 - 13:00

Määräaika

EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Määräaika

Valko-Venäjän tilanne vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen

Ensimmäiset äänestykset13:00 - 14:15

Huomautus: äänestykset jaetaan useampaan osaan tarkistusten määrän perusteella

Äänestys alustavasta sopimuksesta

Määräaika

Ympäristö: Århusin yleissopimusta koskeva asetus

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Kertaäänestykset

Määräaika

Ehdotus valtuuskunnan asettamisesta EU:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentaariseen kumppanuuskokoukseen ja sen jäsenmäärän määrittämisestä

EU:n sekä Grönlannin ja Tanskan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

EU:n sekä Grönlannin ja Tanskan välinen kestävää kalastusta koskeva kumppanuussopimus (päätöslauselma)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Julia Laffranquen nimityksen uusiminen: Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 255 artiklan mukaisesti perustettu komitea

Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) puheenjohtajan nimittäminen

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Yhteisen tullitariffin autonomisten tullien tilapäinen suspendoiminen eräiden teollisuustuotteiden tuonnissa Kanariansaarille

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Äänestykset tarkistuksista

Kehityspolitiikan rooli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisyssä kehitysmaissa Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanon yhteydessä

Tekoäly rikosoikeudessa ja sen käyttö poliisi- ja oikeusviranomaisten suorittamassa rikosasioiden käsittelyssä

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Parisuhdeväkivallan ja huolto-oikeuksien vaikutukset naisiin ja lapsiin

EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikan puitteet vuosiksi 2021–2030 – suositukset seuraavista vaiheista nollavisiotavoitteen saavuttamiseksi

Kalavarojen elvyttäminen Välimerellä

Keskustelut15:00 - 20:00

EU:n terveyshätätilanteiden valmiusviranomainen: EU:n koordinoidun toimintatavan varmistaminen tulevissa terveyskriiseissä ja Euroopan parlamentin rooli siinä

Määräaika

Unionin erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä koskeva täytäntöönpanokertomus

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Määräaika

EU:n kyberpuolustuskyvyn tila

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Määräaika

Humanitaarinen tilanne Tigrayssa

Määräaika

Arktinen alue: mahdollisuudet, huolenaiheet ja turvallisuushaasteet

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Tulosten ilmoittaminen16:30

Toiset äänestykset20:00 - 21:15

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Kehityspolitiikan rooli luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ehkäisyssä kehitysmaissa Agenda 2030 -toimintaohjelman täytäntöönpanon yhteydessä

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Määräaika

Tekoäly rikosoikeudessa ja sen käyttö poliisi- ja oikeusviranomaisten suorittamassa rikosasioiden käsittelyssä

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Määräaika

Parisuhdeväkivallan ja huolto-oikeuksien vaikutukset naisiin ja lapsiin

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Määräaika

EU:n tieliikenneturvallisuuspolitiikan puitteet vuosiksi 2021–2030 – suositukset seuraavista vaiheista nollavisiotavoitteen saavuttamiseksi

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Määräaika

Kalavarojen elvyttäminen Välimerellä

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Määräaika

Työjärjestyksen 112 artiklan 2 ja 3 kohdan mukainen vastalause: tehoaineet, klorotoluroni ja difenokonatsoli mukaan lukien

Määräaika

Työjärjestyksen 111 artilan 3 kohdan mukainen vastalause: tekniset arviointikriteerit, joilla määritetään, millä edellytyksillä taloudellista toimintaa pidetään ilmastonmuutoksen hillintää tai ilmastonmuutokseen sopeutumista merkittävästi edistävänä ja aiheuttaako kyseinen taloudellinen toiminta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristötavoitteelle

Äänestys tarkistuksista

EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus

Keskustelut20:30 - 23:00

EU:n matkailualaa koskevien unionin toimien arviointi kesäkauden lähestyessä loppuaan

O-000054/2021

KomissioTRAN

Disinformaatio ja verkkoalustojen rooli

O-000060/2021

KomissioINGE

  Keskiviikko 6. lokakuuta 2021

Tulosten ilmoittaminen09:00

Keskustelu (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)09:00 - 13:00

Eurooppalaiset ratkaisut yritysten ja kuluttajien energiahintojen nousuun: energiatehokkuuden ja uusiutuvan energian merkitys ja tarve torjua energiaköyhyyttä

Ensimmäiset äänestykset13:00 - 14:45

Lopullinen äänestys

Määräaika

EU:n ja Yhdysvaltojen suhteiden tulevaisuus

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Äänestykset tarkistuksista

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Unionin erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä koskeva täytäntöönpanokertomus

EU:n kyberpuolustuskyvyn tila

Arktinen alue: mahdollisuudet, huolenaiheet ja turvallisuushaasteet

Vammaisten henkilöiden suojelu vetoomusten avulla: saadut kokemukset

Keskustelut15:00 - 20:00

Määräaika

Pandoran papereiden vaikutukset rahanpesun, veropetosten ja veronkierron torjuntaan

Määräaika

Haitallisia verokäytäntöjä koskevan EU:n politiikan uudistaminen (käytännesääntötyöryhmän uudistaminen mukaan luettuna)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Toimitettujen ja hyväksyntää odottavien elpymis- ja palautumistukivälineen elpymissuunnitelmien tilanne

Määräaika

Pankkiunioni - vuosikertomus 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Tulosten ilmoittaminen19:00

Toiset äänestykset20:00 - 21:45

Äänestykset tarkistuksista

Pankkiunioni - vuosikertomus 2020

Haitallisia verokäytäntöjä koskevan EU:n politiikan uudistaminen (käytännesääntötyöryhmän uudistaminen mukaan luettuna)

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Unionin erityisrahastoja ja Turkin-pakolaisavun koordinointivälinettä koskeva täytäntöönpanokertomus

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Määräaika

EU:n kyberpuolustuskyvyn tila

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Määräaika

Arktinen alue: mahdollisuudet, huolenaiheet ja turvallisuushaasteet

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Määräaika

Vammaisten henkilöiden suojelu vetoomusten avulla: saadut kokemukset

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Keskustelu20:30 - 21:30

Neuvoston haluttomuus edistää rajanylisissä tilanteissa esiintyvien oikeudellisten ja hallinnollisten esteiden poistamismekanismia

O-000061/2021

NeuvostoREGI

  Torstai 7. lokakuuta 2021

Tulosten ilmoittaminen09:00

Keskustelut (tai tulosten ilmoittamisen jälkeen)09:00 - 13:00

Määräaika

Euroopan unionin turvapaikkavirasto

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Ensimmäiset äänestykset09:45 - 11:00

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Pankkiunioni - vuosikertomus 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Määräaika

Haitallisia verokäytäntöjä koskevan EU:n politiikan uudistaminen (käytännesääntötyöryhmän uudistaminen mukaan luettuna)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Äänestykset tarkistuksista

Päätöslauselmaesitykset - Ihmisoikeustilanne Myanmarissa, uskonnollisten ja etnisten ryhmien tilanne mukaan lukien

Päätöslauselmaesitykset - Paul Rusesabaginan tapaus Ruandassa

Päätöslauselmaesitykset - Aborttilaki Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa

Päätöslauselmaesitykset - Valko-Venäjän tilanne vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen

Päätöslauselmaesitykset - Humanitaarinen tilanne Tigrayssa

Tulosten ilmoittaminen13:00

Toiset äänestykset13:45 - 15:00

Lopulliset äänestykset

Määräaika

Ihmisoikeustilanne Myanmarissa, uskonnollisten ja etnisten ryhmien tilanne mukaan lukien

Määräaika

Paul Rusesabaginan tapaus Ruandassa

Määräaika

Aborttilaki Texasin osavaltiossa Yhdysvalloissa

Määräaika

Valko-Venäjän tilanne vuoden jatkuneiden mielenilmausten ja niiden väkivaltaisen tukahduttamisen jälkeen

Määräaika

Humanitaarinen tilanne Tigrayssa

Tulosten ilmoittaminen16:30

Päivitetty viimeksi: 6. lokakuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö