Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 4. listopada 2021. - Četvrtak, 7. listopada 2021.233k

  Ponedjeljak, 4. listopada 2021.

Rasprave17:00 - 22:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Uloga razvojne politike u odgovoru na gubitak biološke raznolikosti u zemljama u razvoju u kontekstu ostvarenja ciljeva Programa 2030.

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Rok

Umjetna inteligencija u kaznenom pravu i njezina primjena od strane policije i pravosudnih tijela u kaznenim stvarima

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Rok

Posljedice nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i prava skrbništva po žene i djecu

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Rok

Zaštita osoba s invaliditetom preko predstavki: stečena iskustva

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Rok

Okvir politike EU-a za sigurnost na cestama za razdoblje 2021. - 2030.: preporuke za sljedeće korake u ostvarenju „vizije nula"

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Utorak, 5. listopada 2021.

Rasprave09:00 - 13:00

Rok

Budućnost odnosa EU-a i SAD-a

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Rok

Stanje u Bjelarusu nakon godine dana protesta i njihove nasilne represije

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Napomena: raspored glasovanja ovisit će o broju amandmana

Glasovanje o privremenom sporazumu

Rok

Okoliš: Aarhuška uredba

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Jedinstveno glasovanje

Rok

Prijedlog o osnivanju izaslanstva u Parlamentarnu skupštinu EU-a i UK-a i određivanju njegova brojčanog sastava

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije/Grenlanda i Danske

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Sporazum o partnerstvu u održivom ribarstvu između Europske unije/Grenlanda i Danske (rezolucija)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Ponovno imenovanje Julije Laffranque za članicu odbora osnovanog u skladu s člankom 255. Ugovora o funkcioniranju Europske unije

Imenovanje predsjednika Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Privremena suspenzija autonomnih carina Zajedničke carinske tarife na uvoz određenih industrijskih proizvoda na Kanarske otoke

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Glasovanje o amandmanima

Uloga razvojne politike u odgovoru na gubitak biološke raznolikosti u zemljama u razvoju u kontekstu ostvarenja ciljeva Programa 2030.

Umjetna inteligencija u kaznenom pravu i njezina primjena od strane policije i pravosudnih tijela u kaznenim stvarima

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Posljedice nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i prava skrbništva po žene i djecu

Okvir politike EU-a za sigurnost na cestama za razdoblje 2021. - 2030.: preporuke za sljedeće korake u ostvarenju „vizije nula"

Obnova ribljih stokova u Sredozemnome moru: procjena i sljedeći koraci

Rasprave15:00 - 20:00

Tijelo EU-a za pripravnost i odgovor na zdravstvene krize (HERA): jamčenje koordiniranog pristupa EU-a budućim zdravstvenim krizama i uloga Europskog parlamenta u tome

Rok

Izvješće o provedbi uzajamnih fondova EU-a i Instrumenta za izbjeglice u Turskoj

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Rok

Stanje kapaciteta EU-a za kiberobranu

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Rok

Humanitarna situacija u Tigre

Rok

Arktik: prilike, bojazni i sigurnosni izazovi

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Objava rezultata glasovanja16:30

Drugo glasovanje20:00 - 21:15

Konačno glasovanje

Rok

Uloga razvojne politike u odgovoru na gubitak biološke raznolikosti u zemljama u razvoju u kontekstu ostvarenja ciljeva Programa 2030.

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Rok

Umjetna inteligencija u kaznenom pravu i njezina primjena od strane policije i pravosudnih tijela u kaznenim stvarima

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Rok

Posljedice nasilja koje vrše partneri u intimnim vezama i prava skrbništva po žene i djecu

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Rok

Okvir politike EU-a za sigurnost na cestama za razdoblje 2021. - 2030.: preporuke za sljedeće korake u ostvarenju „vizije nula"

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Rok

Obnova ribljih stokova u Sredozemnome moru: procjena i sljedeći koraci

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Rok

Prigovor u skladu s člankom 112. stavcima 2. i 3. Poslovnika: aktivne tvari, uključujući klorotoluron i difenokonazol

Rok

Prigovor na temelju članka 111. stavka 3. Poslovnika: utvrđivanje kriterija tehničke provjere na temelju kojih se određuje pod kojim se uvjetima smatra da ekonomska djelatnost znatno doprinosi ublažavanju klimatskih promjena ili prilagodbi klimatskim promjenama i nanosi li ta ekonomska djelatnost bitnu štetu kojem drugom okolišnom cilju

Glasovanje o amandmanima

Budućnost odnosa EU-a i SAD-a

Rasprave20:30 - 23:00

Ocjena mjera Unije za turistički sektor EU-a prema kraju ljetne sezone

O-000054/2021

KomisijaTRAN

Dezinformacije i uloga društvenih platformi

O-000060/2021

KomisijaINGE

  Srijeda, 6. listopada 2021.

Objava rezultata glasovanja09:00

Rasprava (ili nakon objave rezultata)09:00 - 13:00

Europska rješenja u pogledu povećanja cijena energije za poduzeća i potrošače: uloga energetske učinkovitosti i energije iz obnovljivih izvora te potreba za rješavanjem pitanja energetskog siromaštva

Prvo glasovanje13:00 - 14:45

Konačno glasovanje

Rok

Budućnost odnosa EU-a i SAD-a

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Glasovanje o amandmanima

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Izvješće o provedbi uzajamnih fondova EU-a i Instrumenta za izbjeglice u Turskoj

Stanje kapaciteta EU-a za kiberobranu

Arktik: prilike, bojazni i sigurnosni izazovi

Zaštita osoba s invaliditetom preko predstavki: stečena iskustva

Rasprave15:00 - 20:00

Rok

Pandorini dokumenti: implikacije za napore uložene u borbu protiv pranja novca, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza

Rok

Reforma politike EU-a u području štetnih poreznih praksi (uključujući reformu Skupine za Kodeks o postupanju)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Trenutačno stanje podnesenih planova oporavka u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost koji čekaju odobrenje

Rok

Bankovna unija - godišnje izvješće za 2020.

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Objava rezultata glasovanja19:00

Drugo glasovanje20:00 - 21:45

Glasovanje o amandmanima

Bankovna unija - godišnje izvješće za 2020.

Reforma politike EU-a u području štetnih poreznih praksi (uključujući reformu Skupine za Kodeks o postupanju)

Konačno glasovanje

Rok

Izvješće o provedbi uzajamnih fondova EU-a i Instrumenta za izbjeglice u Turskoj

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Rok

Stanje kapaciteta EU-a za kiberobranu

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Rok

Arktik: prilike, bojazni i sigurnosni izazovi

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Rok

Zaštita osoba s invaliditetom preko predstavki: stečena iskustva

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Rasprava20:30 - 21:30

Nedostatak volje Vijeća za postizanjem napretka u pogledu europskog prekograničnog mehanizma

O-000061/2021

Vijeće REGI

  Četvrtak, 7. listopada 2021.

Objava rezultata glasovanja09:00

Rasprave (ili nakon objave rezultata glasovanja)09:00 - 13:00

Rok

Agencija Europske unije za azil

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Prvo glasovanje09:45 - 11:00

Konačno glasovanje

Rok

Bankovna unija - godišnje izvješće za 2020.

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Rok

Reforma politike EU-a u području štetnih poreznih praksi (uključujući reformu Skupine za Kodeks o postupanju)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Glasovanje o amandmanima

Prijedlozi rezolucija - Stanje ljudskih prava u Mjanmaru, uključujući položaj vjerskih i etničkih skupina

Prijedlozi rezolucija - Slučaj Paula Rusesabagine u Ruandi

Prijedlozi rezolucija - Pravo američke savezne države Teksasa o pobačaju

Prijedlozi rezolucija - Stanje u Bjelarusu nakon godine dana protesta i njihove nasilne represije

Prijedlozi rezolucija - Humanitarna situacija u Tigre

Objava rezultata glasovanja13:00

Drugo glasovanje13:45 - 15:00

Konačno glasovanje

Rok

Stanje ljudskih prava u Mjanmaru, uključujući položaj vjerskih i etničkih skupina

Rok

Slučaj Paula Rusesabagine u Ruandi

Rok

Pravo američke savezne države Teksasa o pobačaju

Rok

Stanje u Bjelarusu nakon godine dana protesta i njihove nasilne represije

Rok

Humanitarna situacija u Tigre

Objava rezultata glasovanja16:30

Posljednje ažuriranje: 6. listopada 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti