Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2021. gada 4. oktobris - Ceturtdiena, 2021. gada 7. oktobris235k

  Pirmdiena, 2021. gada 4. oktobris

Debates17:00 - 22:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Attīstības politikas loma pasākumos, kas īstenoti Programmas 2030. gadam mērķu sasniegšanas kontekstā, reaģējot uz bioloģiskās daudzveidības zudumu jaunattīstības valstīs

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Termiņi

Mākslīgais intelekts krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenotā mākslīgā intelekta izmantošana krimināllietās

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Termiņi

Vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekme uz sievietēm un bērniem

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Termiņi

Personu ar invaliditāti aizsardzība, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Termiņi

ES ceļu satiksmes drošības politikas satvars 2021.–2030. gadam — ieteikumi turpmākiem pasākumiem virzībā uz ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo cilvēku skaitu tuvināšanu nullei

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Otrdiena, 2021. gada 5. oktobris

Debates09:00 - 13:00

Termiņi

ES un ASV turpmākās attiecības

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Termiņi

Stāvoklis Baltkrievijā vienu gadu pēc protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

Pirmais balsošanas laiks13:00 - 14:15

Piezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.

Balsojums par provizorisko vienošanos

Termiņi

Vide: Orhūsas regula

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Viens balsojums

Termiņi

Priekšlikums izveidot delegāciju ES un Apvienotās Karalistes Parlamentārajā asamblejā un noteikt tās skaitlisko sastāvu

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp ES, no vienas puses, un Grenlandi un Dāniju, no otras puses

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Ilgtspējīgas zivsaimniecības partnerattiecību nolīgums starp ES, no vienas puses, un Grenlandi un Dāniju, no otras puses (rezolūcija)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Julia Laffranque dalības atjaunošana komitejā, kas izveidota saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 255. pantu

Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) priekšsēdētāja iecelšana

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Kopējā muitas tarifa autonomo nodokļu piemērošanas atlikšana uz laiku dažu rūpniecības ražojumu importam Kanāriju salās

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Balsošana par grozījumiem

Attīstības politikas loma pasākumos, kas īstenoti Programmas 2030. gadam mērķu sasniegšanas kontekstā, reaģējot uz bioloģiskās daudzveidības zudumu jaunattīstības valstīs

Mākslīgais intelekts krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenotā mākslīgā intelekta izmantošana krimināllietās

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekme uz sievietēm un bērniem

ES ceļu satiksmes drošības politikas satvars 2021.–2030. gadam — ieteikumi turpmākiem pasākumiem virzībā uz ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo cilvēku skaitu tuvināšanu nullei

Zivju krājumu atjaunošana Vidusjūrā

Debates15:00 - 20:00

Eiropas Veselības ārkārtas situāciju gatavības un reaģēšanas iestāde: ES koordinētas pieejas nodrošināšana turpmāku veselības krīžu situācijās un Eiropas Parlamenta nozīme šajā procesā

Termiņi

Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Termiņi

Stāvoklis ES kiberaizsardzības spēju jomā

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Termiņi

Humanitārā situācija Tigrajā

Termiņi

Arktika: iespējas, problēmas un drošības jautājumi

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Rezultātu paziņošana16:30

Otrais balsošanas laiks20:00 - 21:15

Galīgie balsojumi

Termiņi

Attīstības politikas loma pasākumos, kas īstenoti Programmas 2030. gadam mērķu sasniegšanas kontekstā, reaģējot uz bioloģiskās daudzveidības zudumu jaunattīstības valstīs

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Termiņi

Mākslīgais intelekts krimināltiesībās un policijas un tiesu iestāžu īstenotā mākslīgā intelekta izmantošana krimināllietās

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Termiņi

Vardarbības ģimenē un aizgādības tiesību ietekme uz sievietēm un bērniem

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Termiņi

ES ceļu satiksmes drošības politikas satvars 2021.–2030. gadam — ieteikumi turpmākiem pasākumiem virzībā uz ceļu satiksmes negadījumos bojāgājušo cilvēku skaitu tuvināšanu nullei

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Termiņi

Zivju krājumu atjaunošana Vidusjūrā

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: darbīgās vielas, to skaitā hlortolurons un difenokonazols

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: tehniskās pārbaudes kritēriji, pēc kuriem nosaka, ar kādiem nosacījumiem konkrēta saimnieciskā darbība ir uzskatāma par tādu, kas būtiski sekmē klimata pārmaiņu mazināšanu vai pielāgošanos klimata pārmaiņām, un pēc kuriem nosaka, vai konkrētā saimnieciskā darbība nenodara būtisku kaitējumu kādiem citiem vidiskajiem mērķiem

Balsojums par grozījumiem

ES un ASV turpmākās attiecības

Debates20:30 - 23:00

Eiropas tūrisma nozarē veikto Savienības pasākumu izvērtēšana, tuvojoties vasaras sezonas nobeigumam

O-000054/2021

KomisijaTRAN

Dezinformācija un sociālo platformu loma

O-000060/2021

KomisijaINGE

  Trešdiena, 2021. gada 6. oktobris

Rezultātu paziņošana09:00

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)09:00 - 13:00

Eiropas risinājumi attiecībā uz enerģijas cenu pieaugumu uzņēmumiem un iedzīvotājiem: energoefektivitātes un atjaunojamo energoresursu enerģijas loma un nepieciešamība risināt enerģētiskās nabadzības problēmu

Pirmais balsošanas laiks13:00 - 14:45

Galīgais balsojums

Termiņi

ES un ASV turpmākās attiecības

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Balsošana par grozījumiem

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā

Stāvoklis ES kiberaizsardzības spēju jomā

Arktika: iespējas, problēmas un drošības jautājumi

Personu ar invaliditāti aizsardzība, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze

Debates15:00 - 20:00

Termiņi

"Pandoras dokumenti": ietekme uz centieniem apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu

Termiņi

ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšana (tostarp Rīcības kodeksa jautājumu grupas reforma)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Pašreizējais stāvoklis saistībā ar iesniegtajiem, bet vēl neapstiprinātajiem ANM atveseļošanas plāniem

Termiņi

2020. gada ziņojums par banku savienību

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Rezultātu paziņošana19:00

Otrais balsošanas laiks20:00 - 21:45

Balsošana par grozījumiem

2020. gada ziņojums par banku savienību

ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšana (tostarp Rīcības kodeksa jautājumu grupas reforma)

Galīgie balsojumi

Termiņi

Īstenošanas ziņojums par ES trasta fondiem un Bēgļu atbalsta mehānismu Turcijā

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Termiņi

Stāvoklis ES kiberaizsardzības spēju jomā

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Termiņi

Arktika: iespējas, problēmas un drošības jautājumi

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Termiņi

Personu ar invaliditāti aizsardzība, iesniedzot lūgumrakstus: gūtā pieredze

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Debates20:30 - 21:30

Padomes nevēlēšanās panākt progresu pārrobežu mehānisma jautājumā

O-000061/2021

PadomeREGI

  Ceturtdiena, 2021. gada 7. oktobris

Rezultātu paziņošana09:00

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)09:00 - 13:00

Termiņi

Eiropas Savienības Patvēruma aģentūra

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Pirmais balsošanas laiks09:45 - 11:00

Galīgie balsojumi

Termiņi

2020. gada ziņojums par banku savienību

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Termiņi

ES politikas par kaitējošu nodokļu praksi reformēšana (tostarp Rīcības kodeksa jautājumu grupas reforma)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Balsošana par grozījumiem

Rezolūciju priekšlikumi - Cilvēktiesību stāvoklis Mjanmā, tostarp reliģisko un etnisko grupu stāvoklis

Rezolūciju priekšlikumi - Paul Rusesabagina lieta Ruandā

Rezolūciju priekšlikumi - ASV Teksasas štatā pieņemtais tiesību akts attiecībā uz abortiem

Rezolūciju priekšlikumi - Stāvoklis Baltkrievijā vienu gadu pēc protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

Rezolūciju priekšlikumi - Humanitārā situācija Tigrajā

Rezultātu paziņošana13:00

Otrais balsošanas laiks13:45 - 15:00

Galīgie balsojumi

Termiņi

Cilvēktiesību stāvoklis Mjanmā, tostarp reliģisko un etnisko grupu stāvoklis

Termiņi

Paul Rusesabagina lieta Ruandā

Termiņi

ASV Teksasas štatā pieņemtais tiesību akts attiecībā uz abortiem

Termiņi

Stāvoklis Baltkrievijā vienu gadu pēc protestiem un to vardarbīgās apspiešanas

Termiņi

Humanitārā situācija Tigrajā

Rezultātu paziņošana16:30

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 7. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika