Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 4 października 2021 r. - Czwartek, 7 października 2021 r.238k

  Poniedziałek, 4 października 2021 r.

Debaty17:00 - 22:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Rola polityki rozwoju w odpowiedzi na utratę różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się w kontekście realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Termin

Sztuczna inteligencja w prawie karnym i jej stosowanie przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Termin

Wpływ, jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Termin

Ochrona osób z niepełnosprawnościami za pośrednictwem petycji – wyciągnięte wnioski

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Termin

Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030 – zalecenia dotyczące kolejnych kroków w kierunku realizacji „wizji zero”

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Wtorek, 5 października 2021 r.

Debaty09:00 - 13:00

Termin

Przyszłość stosunków między UE a Stanami Zjednoczonymi

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Termin

Sytuacja na Białorusi po roku protestów i ich brutalnego tłumienia

Pierwsza część głosowania13:00 - 14:15

Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

Głosowanie w sprawie wstępnego porozumienia

Termin

Ochrona środowiska – rozporządzenie w sprawie konwencji z Aarhus

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Pojedyncze głosowania

Termin

Wniosek dotyczący powołania delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego UE-Zjednoczone Królestwo i ustalenia jej składu liczbowego

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Grenlandią i Danią

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między UE a Grenlandią i Danią (rezolucja)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Ponowne powołanie Julii Laffranque do komitetu ustanowionego na mocy art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Mianowanie przewodniczącego Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Czasowe zawieszenie ceł autonomicznych Wspólnej Taryfy Celnej na przywóz niektórych produktów przemysłowych na Wyspy Kanaryjskie

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Głosowanie nad poprawkami

Rola polityki rozwoju w odpowiedzi na utratę różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się w kontekście realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

Sztuczna inteligencja w prawie karnym i jej stosowanie przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Wpływ jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem

Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030 – zalecenia dotyczące kolejnych kroków w kierunku realizacji „wizji zero”

Odbudowa stad ryb w Morzu Śródziemnym

Debaty15:00 - 20:00

Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia: zapewnienie skoordynowanego podejścia UE w obliczu przyszłych kryzysów zdrowotnych i rola Parlamentu Europejskiego w tym zakresie

Termin

Sprawozdanie z wykonania dotyczące funduszy powierniczych UE oraz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Termin

Stan zdolności cyberobronnych UE

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Termin

Sytuacja humanitarna w Tigraju

Termin

Arktyka: możliwości, obawy i wyzwania związane z bezpieczeństwem

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Ogłoszenie wyników16:30

Druga część głosowania20:00 - 21:15

Głosowania końcowe

Termin

Rola polityki rozwoju w odpowiedzi na utratę różnorodności biologicznej w krajach rozwijających się w kontekście realizacji Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Termin

Sztuczna inteligencja w prawie karnym i jej stosowanie przez policję i organy wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Termin

Wpływ, jaki na kobiety i dzieci wywierają przemoc ze strony partnera oraz prawo pieczy nad dzieckiem

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Termin

Ramy polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE na lata 2021–2030 – zalecenia dotyczące kolejnych kroków w kierunku realizacji „wizji zero”

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Termin

Odbudowa stad ryb w Morzu Śródziemnym

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie substancji czynnych, w tym chlorotoluronu i difenokonazolu

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu w sprawie technicznych kryteriów kwalifikacji służących określeniu warunków, na jakich dana działalność gospodarcza kwalifikuje się jako wnosząca istotny wkład w łagodzenie zmian klimatu lub w adaptację do zmian klimatu, a także określeniu, czy ta działalność gospodarcza nie wyrządza poważnych szkód względem żadnego z pozostałych celów środowiskowych

Głosowanie nad poprawkami

Przyszłość stosunków między UE a Stanami Zjednoczonymi

Debaty20:30 - 23:00

Czas na ocenę środków unijnych przeznaczonych dla sektora turystyki w UE, gdyż zbliża się koniec sezonu letniego

O-000054/2021

KomisjaTRAN

Dezinformacja i rola platform społecznościowych

O-000060/2021

KomisjaINGE

  Środa, 6 października 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debata (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Europejskie rozwiązania wobec wzrostu cen energii na rzecz przedsiębiorstw i konsumentów: rola efektywności energetycznej i energii ze źródeł odnawialnych oraz konieczność walki z ubóstwem energetycznym

Pierwsza część głosowania13:00 - 14:45

Głosowanie końcowe

Termin

Przyszłość stosunków między UE a Stanami Zjednoczonymi

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Głosowanie nad poprawkami

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Sprawozdanie z wykonania dotyczące funduszy powierniczych UE oraz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

Stan zdolności cyberobronnych UE

Arktyka: możliwości, obawy i wyzwania związane z bezpieczeństwem

Ochrona osób z niepełnosprawnościami za pośrednictwem petycji – wyciągnięte wnioski

Debaty15:00 - 20:00

Termin

Pandora Papers: konsekwencje dla działań na rzecz zwalczania prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania

Termin

Reforma polityki UE w zakresie szkodliwych praktyk podatkowych (w tym reforma Grupy ds. Kodeksu Postępowania)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Aktualna sytuacja przedłożonych planów odbudowy w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, które oczekują na zatwierdzenie

Termin

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Ogłoszenie wyników19:00

Druga część głosowania20:00 - 21:45

Głosowanie nad poprawkami

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020

Reforma polityki UE w zakresie szkodliwych praktyk podatkowych (w tym reforma Grupy ds. Kodeksu Postępowania)

Głosowania końcowe

Termin

Sprawozdanie z wykonania dotyczące funduszy powierniczych UE oraz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Termin

Stan zdolności cyberobronnych UE

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Termin

Arktyka: możliwości, obawy i wyzwania związane z bezpieczeństwem

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Termin

Ochrona osób z niepełnosprawnościami za pośrednictwem petycji – wyciągnięte wnioski

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Debata20:30 - 21:30

Brak chęci rozwijania europejskiego mechanizmu współpracy transgranicznej ze strony Rady

  Czwartek, 7 października 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Termin

Agencja Unii Europejskiej ds. Azylu

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Pierwsza część głosowania09:45 - 11:00

Głosowania końcowe

Termin

Unia bankowa – sprawozdanie roczne za rok 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Termin

Reforma polityki UE w zakresie szkodliwych praktyk podatkowych (w tym reforma Grupy ds. Kodeksu Postępowania)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Głosowanie nad poprawkami

Projekty rezolucji - Sytuacja w zakresie praw człowieka w Mjanmie, w tym sytuacja grup religijnych i etnicznych

Projekty rezolucji - Sprawa Paula Rusesabaginy w Rwandzie

Projekty rezolucji - Prawo stanowe dotyczące aborcji w Teksasie (Stany Zjednoczone)

Projekty rezolucji - Sytuacja na Białorusi po roku protestów i ich brutalnego tłumienia

Projekty rezolucji - Sytuacja humanitarna w Tigraju

Ogłoszenie wyników13:00

Druga część głosowania13:45 - 15:00

Głosowania końcowe

Termin

Sytuacja w zakresie praw człowieka w Mjanmie, w tym sytuacja grup religijnych i etnicznych

Termin

Sprawa Paula Rusesabaginy w Rwandzie

Termin

Prawo stanowe dotyczące aborcji w Teksasie (Stany Zjednoczone)

Termin

Sytuacja na Białorusi po roku protestów i ich brutalnego tłumienia

Termin

Sytuacja humanitarna w Tigraju

Ogłoszenie wyników16:30

Ostatnia aktualizacja: 6 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności