Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 4 octombrie 2021 - Joi, 7 octombrie 2021236k

  Luni, 4 octombrie 2021

Dezbateri17:00 - 22:00

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

Termen

Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Termen

Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Termen

Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Termen

Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Termen

Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași către „viziunea zero”

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Marţi, 5 octombrie 2021

Dezbateri09:00 - 13:00

Termen

Viitorul relațiilor UE-SUA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Termen

Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora

Prima sesiune de votare13:00 - 14:15

Observație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul amendamentelor

Vot privind acordul provizoriu

Termen

Mediu: Regulamentul Aarhus

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Voturi unice

Termen

Propunere privind înființarea unei delegații la Adunarea Parlamentară UE-Regatul Unit și stabilirea componenței numerice a acesteia

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil UE/Groenlanda și Danemarca

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Acord de parteneriat în domeniul pescuitului sustenabil între UE/Groenlanda și Danemarca (rezoluție)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Reînnoirea mandatului dnei Julia Laffranque în comitetul instituit în temeiul articolului 255 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene

Numirea președintelui Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Suspendarea temporară a taxelor autonome din Tariful vamal comun asupra importurilor anumitor produse industriale în Insulele Canare

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Voturi privind amendamentele

Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030

Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) - Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor

Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași către „viziunea zero”

Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană

Dezbateri15:00 - 20:00

Autoritatea UE pentru Anticiparea și Soluționarea Urgențelor Sanitare: asigurarea unei abordări coordonate la nivelul UE pentru viitoarele crize sanitare și rolul Parlamentului European în acest proces

Termen

Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Termen

Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Termen

Situația umanitară în Tigray

Termen

Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Anunțarea rezultatelor16:30

A doua sesiune de votare20:00 - 21:15

Voturi finale

Termen

Rolul politicii de dezvoltare în răspunsul la declinul biodiversității în țările în curs de dezvoltare, în contextul realizării Agendei 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Termen

Inteligența artificială în dreptul penal și utilizarea sa de către autoritățile polițienești și judiciare în procedurile penale

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Termen

Impactul violenței în cuplu și al drepturilor privind încredințarea asupra femeilor și copiilor

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Termen

Cadrul de politică al UE privind siguranța rutieră 2021-2030 – Recomandări privind următorii pași către „viziunea zero”

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Termen

Refacerea stocurilor halieutice în Marea Mediterană

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: substanțele active, inclusiv clorotoluron și difenoconazol

Termen

Obiecție prezentată în temeiul articolului 111 alineatul (3) din Regulamentul de procedură: criterii tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitatea economică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu

Votarea amendamentelor

Viitorul relațiilor UE-SUA

Dezbateri20:30 - 23:00

Evaluarea măsurilor Uniunii pentru sectorul turismului din UE pe măsură ce sezonul estival se apropie de sfârșit

O-000054/2021

ComisiaTRAN

Dezinformarea și rolul platformelor sociale

O-000060/2021

ComisiaINGE

  Miercuri, 6 octombrie 2021

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbatere (sau după anunțarea rezultatelor)09:00 - 13:00

Soluții europene pentru creșterea prețurilor la energie pentru întreprinderi și consumatori: rolul eficienței energetice și al energiei din surse regenerabile și necesitatea de a combate sărăcia energetică

Prima sesiune de votare13:00 - 14:45

Vot final

Termen

Viitorul relațiilor UE-SUA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Voturi privind amendamentele

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia

Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate

Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate

Dezbateri15:00 - 20:00

Termen

Afacerea Pandora: implicații asupra eforturilor de a combate spălarea banilor, evaziunea fiscală și evitarea obligațiilor fiscale

Termen

Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Situația planurilor de redresare din cadrul MRR transmise care așteaptă aprobarea

Termen

Uniunea bancară - raportul anual pe 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Anunțarea rezultatelor19:00

A doua sesiune de votare20:00 - 21:45

Voturi privind amendamentele

Uniunea bancară - raportul anual pe 2020

Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită)

Voturi finale

Termen

Raportul privind execuția fondurilor fiduciare ale UE și a Instrumentului pentru refugiații din Turcia

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Termen

Situația capabilităților de apărare cibernetică ale UE

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Termen

Regiunea arctică: oportunități, preocupări și provocări în materie de securitate

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Termen

Protecția persoanelor cu dizabilități prin intermediul petițiilor: lecții învățate

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Dezbatere20:30 - 21:30

Lipsa de voință a Consiliului de a face progrese în privința mecanismului transfrontalier european

O-000061/2021

ConsiliulREGI

  Joi, 7 octombrie 2021

Anunțarea rezultatelor09:00

Dezbateri (sau după anunțarea rezultatelor)09:00 - 13:00

Termen

Agenția pentru Azil a Uniunii Europene

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Prima sesiune de votare09:45 - 11:00

Voturi finale

Termen

Uniunea bancară - raportul anual pe 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Termen

Reformarea politicii UE privind practicile fiscale dăunătoare (inclusiv reforma Grupului de lucru pentru codul de conduită)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Voturi privind amendamentele

Propuneri de rezoluție - Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice

Propuneri de rezoluție - Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda

Propuneri de rezoluție - Legea privind avortul din Texas, SUA

Propuneri de rezoluție - Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora

Propuneri de rezoluție - Situația umanitară în Tigray

Anunțarea rezultatelor13:00

A doua sesiune de votare13:45 - 15:00

Voturi finale

Termen

Situația drepturilor omului în Myanmar, inclusiv situația grupurilor religioase și etnice

Termen

Cazul lui Paul Rusesabagina în Rwanda

Termen

Legea privind avortul din Texas, SUA

Termen

Situația din Belarus la un an de la proteste și de la reprimarea violentă a acestora

Termen

Situația umanitară în Tigray

Anunțarea rezultatelor16:30

Ultima actualizare: 6 octombrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate