Program
Štrasburg
Pondelok, 4. októbra 2021 - Štvrtok, 7. októbra 2021239k

  Pondelok, 4. októbra 2021

Rozpravy17:00 - 22:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Úloha rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s dosahovaním cieľov Agendy 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Termín

Umelá inteligencia v trestnom práve a jej využívanie policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Termín

Vplyv domáceho násilia a práv starostlivosti na ženy a deti

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Termín

Ochrana osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom petícií: získané poznatky

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Termín

Rámec politiky EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 - odporúčania týkajúce sa ďalších krokov smerom k „vízii nulovej úmrtnosti na cestách“

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Utorok, 5. októbra 2021

Rozpravy09:00 - 13:00

Termín

Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Termín

Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania

Prvé hlasovanie13:00 - 14:15

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov

Hlasovanie o dočasnej dohode

Termín

Životné prostredie: Aarhuský dohovor

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Jediné hlasovania

Termín

Návrh na zriadenie delegácie pri parlamentnom zhromaždení EÚ – Spojené kráľovstvo a vymedzenie počtu jej členov

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ, Grónskom a Dánskom

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Dohoda o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi EÚ, Grónskom a Dánskom (uznesenie)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Návrh na obnovenie vymenovania Julie Laffranqueovej do výboru zriadeného podľa článku 255 ZFEÚ

Vymenovanie predsedu Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Dočasné pozastavenie autonómnych ciel podľa Spoločného colného sadzobníka na dovoz určitých priemyselných výrobkov na Kanárske ostrovy

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Úloha rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s dosahovaním cieľov Agendy 2030

Umelá inteligencia v trestnom práve a jej využívanie policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) – Vplyv partnerského násilia a práv starostlivosti na ženy a deti

Rámec politiky EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 - odporúčania týkajúce sa ďalších krokov smerom k „vízii nulovej úmrtnosti na cestách“

Obnovenie populácií rýb v Stredozemnom mori

Rozpravy15:00 - 20:00

Úrad EÚ pre pripravenosť a reakcie na núdzové zdravotné situácie: zabezpečenie koordinovaného prístupu EÚ k budúcim zdravotným krízam a úloha Európskeho parlamentu v tomto smere

Termín

Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Termín

Stav spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Termín

Humanitárna situácia v Tigraji

Termín

Arktída: príležitosti, obavy a bezpečnostné výzvy

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Oznámenie výsledkov16:30

Druhé hlasovanie20:00 - 21:15

Záverečné hlasovanie

Termín

Úloha rozvojovej politiky v reakcii na stratu biodiverzity v rozvojových krajinách v súvislosti s dosahovaním cieľov Agendy 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Termín

Umelá inteligencia v trestnom práve a jej využívanie policajnými a justičnými orgánmi v trestných veciach

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Termín

Vplyv domáceho násilia a práv starostlivosti na ženy a deti

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Termín

Rámec politiky EÚ pre bezpečnosť cestnej premávky na roky 2021 – 2030 - odporúčania týkajúce sa ďalších krokov smerom k „vízii nulovej úmrtnosti na cestách“

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Termín

Obnovenie populácií rýb v Stredozemnom mori

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: Účinné látky vrátane chlorotolurónu a difenokonazolu

Termín

Námietka podľa článku 111 ods. 3: Technické kritériá preskúmania na určenie podmienok, za ktorých sa hospodárska činnosť označuje za významne prispievajúcu k zmierneniu zmeny klímy alebo adaptácii na zmenu klímy, a na určenie toho, či daná hospodárska činnosť výrazne nenarúša plnenie niektorého z iných environmentálnych cieľov

Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA

Rozpravy20:30 - 23:00

Čas na posúdenie opatrení Únie pre odvetvie cestovného ruchu v EÚ s blížiacim sa koncom letnej sezóny

O-000054/2021

KomisiaTRAN

Dezinformácie a úloha sociálnych platforiem

O-000060/2021

KomisiaINGE

  Streda, 6. októbra 2021

Oznámenie výsledkov09:00

Rozprava (alebo po oznámení výsledkov)09:00 - 13:00

Európske riešenia zvýšenia cien energie pre podniky a spotrebiteľov: úloha energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov a potreba riešiť energetickú chudobu

Prvé hlasovanie13:00 - 14:45

Záverečné hlasovanie

Termín

Budúcnosť vzťahov medzi EÚ a USA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) – Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku

Stav spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany

Arktída: príležitosti, obavy a bezpečnostné výzvy

Ochrana osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom petícií: získané poznatky

Rozpravy15:00 - 20:00

Termín

Pandora Papers: dôsledky na úsilie v boji proti praniu špinavých peňazí, daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam

Termín

Reforma politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových praktík (vrátane reformy skupiny pre kódex správania)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Aktuálny stav zatiaľ neschválených plánov obnovy predložených v súvislosti s Mechanizmom na podporu obnovy a odolnosti

Termín

Banková únia – výročná správa za rok 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Oznámenie výsledkov19:00

Druhé hlasovanie20:00 - 21:45

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Banková únia – výročná správa za rok 2020

Reforma politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových praktík (vrátane reformy skupiny pre kódex správania)

Záverečné hlasovanie

Termín

Správa o vykonávaní trustových fondov EÚ a nástroja pre utečencov v Turecku

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Termín

Stav spôsobilostí EÚ v oblasti kybernetickej obrany

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Termín

Arktída: príležitosti, obavy a bezpečnostné výzvy

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Termín

Ochrana osôb so zdravotným postihnutím prostredníctvom petícií: získané poznatky

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Rozprava20:30 - 21:30

Nedostatočná vôľa Rady dosiahnuť pokrok v súvislosti s mechanizmom cezhraničnej spolupráce

  Štvrtok, 7. októbra 2021

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)09:00 - 13:00

Termín

Agentúra Európskej únie pre azyl

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Prvé hlasovanie09:45 - 11:00

Záverečné hlasovanie

Termín

Banková únia – výročná správa za rok 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Termín

Reforma politiky EÚ v oblasti škodlivých daňových praktík (vrátane reformy skupiny pre kódex správania)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Návrhy uznesenia - Situácia v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku vrátane situácie náboženských a etnických skupín

Návrhy uznesenia - Prípad Paula Rusesabaginu v Rwande

Návrhy uznesenia - Texaský zákon o umelom prerušení tehotenstva, USA

Návrhy uznesenia - Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania

Návrhy uznesenia - Humanitárna situácia v Tigraji

Oznámenie výsledkov13:00

Druhé hlasovanie13:45 - 15:00

Záverečné hlasovanie

Termín

Situácia v oblasti ľudských práv v Mjanmarsku vrátane situácie náboženských a etnických skupín

Termín

Prípad Paula Rusesabaginu v Rwande

Termín

Texaský zákon o umelom prerušení tehotenstva, USA

Termín

Situácia v Bielorusku po roku protestov a ich násilného potláčania

Termín

Humanitárna situácia v Tigraji

Oznámenie výsledkov16:30

Posledná úprava: 7. októbra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia