Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 4. oktober 2021 - Četrtek, 7. oktober 2021231k

  Ponedeljek, 4. oktober 2021

Razprave17:00 - 22:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Vloga razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Rok

Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Rok

Vpliv nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Rok

Zaščita invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Rok

Okvir politike EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2021–2030 – priporočila za naslednje korake v smeri „vizije nič“

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

  Torek, 5. oktober 2021

Razprave09:00 - 13:00

Rok

Prihodnost odnosov med EU in ZDA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Rok

Razmere v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

Glasovanje o začasnem sporazumu

Rok

Okolje: Aarhuška uredba

A9-0152/2021

 ***I

ENVIChristian Doleschal

Eno samo glasovanje

Rok

Predlog za oblikovanje delegacije pri parlamentarni skupščini med EU in Združenim kraljestvom ter določitev njene številčne sestave

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo/Dansko

A9-0233/2021

 ***

PECHPierre Karleskind

Sporazum o partnerstvu o trajnostnem ribištvu med EU in Grenlandijo/Dansko (resolucija)

A9-0235/2021

PECHPierre Karleskind

Ponovno imenovanje Julie Laffranque v odbor, ustanovljen na podlagi člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije

Imenovanje predsednika Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA)

A9-0272/2021

ECONIrene Tinagli

Začasna opustitev avtonomnih dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov na Kanarske otoke

A9-0267/2021

 *

REGIYounous Omarjee

Glasovanje o predlogih sprememb

Vloga razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030

Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev

KOUNTOURA, REGIMENTI (JURI/FEMM A9-0254/2021) – Vpliv nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke

Okvir politike EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2021–2030 – priporočila za naslednje korake v smeri „vizije nič“

Obnovitev ribjih staležev v Sredozemskem morju

Razprave15:00 - 20:00

Organ EU za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere: zagotavljanje usklajenega pristopa EU k upravljanju prihodnjih zdravstvenih kriz in vloga Evropskega parlamenta pri tem

Rok

Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Rok

Stanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Rok

Humanitarne razmere v Tigraju

Rok

Arktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Razglasitev izida 16:30

Drugo glasovanje20:00 - 21:15

Končno glasovanje

Rok

Vloga razvojne politike pri odzivanju na izgubo biotske raznovrstnosti v državah v razvoju pri uresničevanju Agende 2030

A9-0258/2021

DEVEMichèle Rivasi

Rok

Umetna inteligenca v kazenskem pravu in njena uporaba v policiji in pravosodnih organih na področju kazenskih zadev

A9-0232/2021

LIBEPetar Vitanov

Rok

Vpliv nasilja v družini in pravic do varstva in vzgoje na ženske in otroke

A9-0254/2021

JURI, FEMMElena Kountoura, Luisa Regimenti

Rok

Okvir politike EU za varnost v cestnem prometu za obdobje 2021–2030 – priporočila za naslednje korake v smeri „vizije nič“

A9-0211/2021

TRANElena Kountoura

Rok

Obnovitev ribjih staležev v Sredozemskem morju

A9-0225/2021

PECHRaffaele Stancanelli

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 112(2) in (3) Poslovnika: aktivne snovi, vključno s klorotoluronom in difenokonazolom

Rok

Nasprotovanje v skladu s členom 111(3) Poslovnika: tehnična merila za pregled za določitev pogojev, pod katerimi se šteje, da gospodarska dejavnost bistveno prispeva k blažitvi podnebnih sprememb ali prilagajanju podnebnim spremembam, ter za ugotavljanje, ali ta gospodarska dejavnost ne škoduje bistveno kateremu od drugih okoljskih ciljev

Glasovanje o predlogih sprememb

Prihodnost odnosov med EU in ZDA

Razprave20:30 - 23:00

Ocenjevanje ukrepov Unije za turistični sektor EU, ko se poletna sezona izteka

O-000054/2021

KomisijaTRAN

Dezinformacije in vloga družbenih platform

O-000060/2021

KomisijaINGE

  Sreda, 6. oktober 2021

Razglasitev izida 09:00

Razprava (ali po razglasitvi izida)09:00 - 13:00

Evropske rešitve za dvigovanje cen energije za podjetja in potrošnike: vloga energijske učinkovitosti in energije iz obnovljivih virov ter odpravljanje energetske revščine

Prvo glasovanje13:00 - 14:45

Končno glasovanje

Rok

Prihodnost odnosov med EU in ZDA

A9-0250/2021

AFETTonino Picula

Glasovanje o predlogih sprememb

ZVER, HÖLVÉNYI, LEWANDOWSKI (AFET/DEVE/BUDG A9-0255/2021) - Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji

Stanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU

Arktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi

Zaščita invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje

Razprave15:00 - 20:00

Rok

Pandorini dokumenti: vpliv na prizadevanja v boju proti pranju denarja, davčnim utajam in izogibanju davkom

Rok

Reforma politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo Skupine za kodeks ravnanja)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Stanje predloženih načrtov okrevanja iz mehanizma za okrevanje in odpornost, ki čakajo na odobritev

Rok

Bančna unija - letno poročilo za leto 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Razglasitev izida 19:00

Drugo glasovanje20:00 - 21:45

Glasovanje o predlogih sprememb

Bančna unija - letno poročilo za leto 2020

Reforma politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo Skupine za kodeks ravnanja)

Končno glasovanje

Rok

Poročilo o izvajanju skrbniških skladov EU in instrumenta za begunce v Turčiji

A9-0255/2021

AFET, DEVE, BUDGGyörgy Hölvényi, Janusz Lewandowski, Milan Zver

Rok

Stanje zmogljivosti kibernetske obrambe EU

A9-0234/2021

AFETUrmas Paet

Rok

Arktika: priložnosti, pomisleki in varnostni izzivi

A9-0239/2021

AFETAnna Fotyga

Rok

Zaščita invalidov prek peticij: pridobljene izkušnje

A9-0261/2021

PETIAlex Agius Saliba

Razprava20:30 - 21:30

Nepripravljenost Sveta za napredek pri evropskem čezmejnem mehanizmu

  Četrtek, 7. oktober 2021

Razglasitev izida 09:00

Razprave (ali po razglasitvi izida)09:00 - 13:00

Rok

Agencija Evropske unije za azil

A8-0392/2016

 ***I

LIBEElena Yoncheva

Prvo glasovanje09:45 - 11:00

Končno glasovanje

Rok

Bančna unija - letno poročilo za leto 2020

A9-0256/2021

ECONDanuta Maria Hübner

Rok

Reforma politike EU na področju škodljivih davčnih praks (vključno z reformo Skupine za kodeks ravnanja)

A9-0245/2021

ECONAurore Lalucq

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi resolucij - Stanje na področju človekovih pravic v Mjanmaru, tudi položaj verskih in etničnih skupin

Predlogi resolucij - Primer Paula Rusesabagine v Ruandi

Predlogi resolucij - Zakon ameriške zvezne države Teksas o splavu

Predlogi resolucij - Razmere v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi

Predlogi resolucij - Humanitarne razmere v Tigraju

Razglasitev izida 13:00

Drugo glasovanje13:45 - 15:00

Končno glasovanje

Rok

Stanje na področju človekovih pravic v Mjanmaru, tudi položaj verskih in etničnih skupin

Rok

Primer Paula Rusesabagine v Ruandi

Rok

Zakon ameriške zvezne države Teksas o splavu

Rok

Razmere v Belorusiji leto dni po protestih in njihovi nasilni zadušitvi

Rok

Humanitarne razmere v Tigraju

Razglasitev izida 16:30

Zadnja posodobitev: 6. oktober 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov