Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 18 октомври 2021 г. - Четвъртък, 21 октомври 2021 г.257k

  Понеделник, 18 октомври 2021 г.

Разисквания17:00 - 22:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Стратегия „От фермата до трапезата“

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Срок

Заетост и социални политики на еврозоната за 2021 г.

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Срок

Защита на работниците от азбест

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Срок

Положението на хората на изкуството и възстановяването на сектора на културата в ЕС

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

  Вторник, 19 октомври 2021 г.

Разисквания09:00 - 13:00

Срок

Кризата с принципите на правовата държава в Полша и върховенството на правото на ЕС

Първо гласуване13:00 - 14:15

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Единни гласувания

Проект на коригиращ бюджет 4/2021: Актуализация на приходите, преразгледаната прогноза на собствените ресурси и други приходи

A9-0268/2021

BUDGPierre Larrouturou

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Общ бюджет на ЕС – Съвет и Европейски съвет

A9-0276/2021

CONTPascal Durand

Гласуване на временно споразумение

Срок

Лица, обслужващи кредити, и купувачи на кредити

A9-0003/2021

 ***I

ECONEsther de Lange, Irene Tinagli

Гласуване на изменения

HAZEKAMP, DORFMANN (ENVI/AGRI A9-0271/2021) - Стратегия „От фермата до трапезата“

Заетост и социални политики на еврозоната за 2021 г.

Защита на работниците от азбест

Европейските медии в цифровото десетилетие

Положението на хората на изкуството и възстановяването на сектора на културата в ЕС

Разисквания15:00 - 20:00

Работна програма на Комисията за 2022 г.

Срок

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 година – всички раздели

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Срок

Положението в Тунис

Срок

Политически отношения и сътрудничество между ЕС и Тайван

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Срок

Насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда

Обявяване на резултатите19:00

Второ гласуване20:00 - 21:15

Гласуване на изменения

Политически отношения и сътрудничество между ЕС и Тайван

Окончателно гласуване

Срок

Стратегия „От фермата до трапезата“

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Срок

Заетост и социални политики на еврозоната за 2021 г.

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Срок

Защита на работниците от азбест

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Срок

Европейските медии в цифровото десетилетие

A9-0278/2021

CULTDace Melbārde

Срок

Ефективност при използване на средствата от ЕС чрез фонд „Солидарност“ от страна на държавите членки в случай на природни бедствия

A9-0273/2021

CONTCorina Crețu

Срок

Положението на хората на изкуството и възстановяването на сектора на културата в ЕС

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

Разисквания20:30 - 22:00

Правото на здравословна околна среда

Срок

Съвместни предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

  Сряда, 20 октомври 2021 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания (или след обявяването на резултатите)09:00 - 13:00

Подготовка за заседанието на Европейския съвет на 21 и 22 октомври 2021 г.

Срок

Конференция на ООН относно изменението на климата в Глазгоу, Обединено кралство (26-а конференция на страните по РКООНИК)

O-000065/2021

СъветENVI

O-000066/2021

КомисияENVI

Първо гласуване13:00 - 14:15

Гласуване на изменения

Срок

Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 година – всички раздели

Karlo Ressler, Damian Boeselager (BUDG A9-0281/2021) - Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 година - всички раздели

Обявяване на наградата „Сахаров“15:00

Разисквания15:00 - 20:00

Надигане на крайнодесния екстремизъм и расизъм в Европа (с оглед на неотдавнашните събития в Рим)

Срок

Стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Срок

Първа годишнина от фактическата забрана на абортите в Полша

Увеличаване на усилията за борба с изпирането на пари

Международни данъчни споразумения, които трябва да бъдат одобрени на срещата на върха на Г-20 в Рим, на 30 и 31 октомври

Обявяване на резултатите19:00

Второ гласуване20:00 - 21:15

Гласуване на изменения

Съвместни предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“

Предложения за резолюции - Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19

Стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан

Предложения за резолюции - Конференция на ООН относно изменението на климата в Глазгоу, Обединено кралство (26-а конференция на страните по РКООНИК)

Окончателно гласуване

Срок

Политически отношения и сътрудничество между ЕС и Тайван

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Срок

Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2022 година – всички раздели

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Разисквания20:30 - 22:00

Отблъскване на лица по външните граници на ЕС

Хуманитарното положение в Хаити след неотдавнашното земетресение

  Четвъртък, 21 октомври 2021 г.

Обявяване на резултатите08:30

Разисквания (или след обявяването на резултатите)08:30 - 13:00

Резултат от срещата на високо равнище за Западните Балкани

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Срок

Застраховка на моторни превозни средства

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Първо гласуване09:45 - 11:00

Решения на комисиите за започване на преговори

Изменение на Регламент (ЕС) 2016/794 по отношение на сътрудничеството на Европол с частноправни субекти, обработването на лични данни от Европол в подкрепа на наказателни разследвания и ролята на Европол в областта на научните изследвания и иновациите

A9-0290/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Изменение на Регламент (ЕС) 2018/1862 за създаването, функционирането и използването на Шенгенската информационна система (ШИС) в областта на полицейското сътрудничество и съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси във връзка с въвеждането на сигнали от Европол

A9-0287/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Гласуване на временно споразумение

Срок

Застраховка на моторни превозни средства

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - Досиетата „Пандора“: последици за усилията за борба с изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци

Предложения за резолюции - Кризата с принципите на правовата държава в Полша и върховенството на правото на ЕС

Предложения за резолюции - Положението в Тунис

Предложения за резолюции - Насоки във връзка с държавните помощи за климата, енергетиката и околната среда

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана

Окончателно гласуване

Срок

Съвместни предприятия в рамките на програмата „Хоризонт Европа“

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Срок

Прозрачност на ЕС при разработването, закупуването и разпространението на ваксини срещу COVID-19

Срок

Стратегия на ЕС за намаляване на емисиите на метан

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Срок

Конференция на ООН относно изменението на климата в Глазгоу, Обединено кралство (26-а конференция на страните по РКООНИК)

Обявяване на резултатите13:00

Второ гласуване13:45 - 15:00

Окончателно гласуване

Срок

Досиетата „Пандора“: последици за усилията за борба с изпирането на пари, отклонението от данъчно облагане и избягването на данъци

Срок

Кризата с принципите на правовата държава в Полша и върховенството на правото на ЕС

Срок

Положението в Тунис

Срок

Насоки относно държавната помощ за климата, енергетиката и околната среда

Срок

Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2019 г.: Европейска агенция за гранична и брегова охрана

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Разисквания15:00 - 16:00

Предложение за създаване на „единен пазар за филантропия“

Обявяване на резултатите16:30

Последно осъвременяване: 20 октомври 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност