Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021 - Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021261k

  Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021

Συζητήσεις17:00 - 22:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Προθεσμία

Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Προθεσμία

Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2021

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Προθεσμία

Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Προθεσμία

Η κατάσταση των καλλιτεχνών και η πολιτιστική ανάκαμψη στην ΕΕ

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

  Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021

Συζητήσεις09:00 - 13:00

Προθεσμία

Η κρίση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ

Πρώτη ψηφοφορία13:00 - 14:15

Παρατήρηση: Οι ψηφοφορίες θα καταμεριστούν σε διάφορες ώρες ψηφοφοριών αναλόγως του αριθμού των τροπολογιών

Μοναδικές ψηφοφορίες

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 4 του γενικού προϋπολογισμού για το 2021: Επικαιροποίηση των εσόδων, αναθεωρημένη πρόβλεψη ιδίων πόρων και άλλων εσόδων

A9-0268/2021

BUDGPierre Larrouturou

Απαλλαγή 2019: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο

A9-0276/2021

CONTPascal Durand

Ψηφοφορία επί προσωρινής συμφωνίας

Προθεσμία

Διαχειριστές πιστώσεων και αγοραστές πιστώσεων

A9-0003/2021

 ***I

ECONEsther de Lange, Irene Tinagli

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

HAZEKAMP, DORFMANN (ENVI/AGRI A9-0271/2021) - Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2021

Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο

Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία

Η κατάσταση των καλλιτεχνών και η πολιτιστική ανάκαμψη στην ΕΕ

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2022

Προθεσμία

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 - όλα τα τμήματα

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Τυνησία

Προθεσμία

Πολιτικές σχέσεις και συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων19:00

Δεύτερη ψηφοφορία20:00 - 21:15

Ψηφοφορία επί τροπολογιών

Πολιτικές σχέσεις και συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Προθεσμία

Απασχόληση και κοινωνικές πολιτικές της ζώνης του ευρώ το 2021

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Προθεσμία

Προστασία των εργαζομένων από τον αμίαντο

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Προθεσμία

Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης κατά την ψηφιακή δεκαετία

A9-0278/2021

CULTDace Melbārde

Προθεσμία

Πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποίησαν τα κράτη μέλη τα χρήματα από την ΕΕ μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών

A9-0273/2021

CONTCorina Crețu

Προθεσμία

Η κατάσταση των καλλιτεχνών και η πολιτιστική ανάκαμψη στην ΕΕ

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

Συζητήσεις20:30 - 22:00

Το δικαίωμα σε υγιές περιβάλλον

Προθεσμία

Κοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

  Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων09:00

Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)09:00 - 13:00

Προετοιμασία της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης και 22ας Οκτωβρίου 2021

Προθεσμία

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στη Γλασκόβη του Ηνωμένου Βασιλείου (COP26)

O-000065/2021

ΣυμβούλιοENVI

O-000066/2021

ΕπιτροπήENVI

Πρώτη ψηφοφορία13:00 - 14:15

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προθεσμία

Σχέδιο γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 - όλα τα τμήματα

Karlo Ressler, Damian Boeselager (BUDG A9-0281/2021) - Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 – όλα τα τμήματα

Ανακοίνωση του Βραβείου Ζαχάρωφ15:00

Συζητήσεις15:00 - 20:00

Η άνοδος της ακροδεξιάς και του ρατσισμού στην Ευρώπη (υπό το φως των πρόσφατων γεγονότων στη Ρώμη)

Προθεσμία

Μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Προθεσμία

Ένας χρόνος από τη de facto απαγόρευση της άμβλωσης στην Πολωνία

Αύξηση των προσπαθειών για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Παγκόσμιες φορολογικές συμφωνίες που πρόκειται να εγκριθούν στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Ρώμη, 30-31 Οκτωβρίου

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων19:00

Δεύτερη ψηφοφορία20:00 - 21:15

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Κοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

Προτάσεις ψηφίσματος - Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19

Μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου

Προτάσεις ψηφίσματος - Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στη Γλασκόβη του Ηνωμένου Βασιλείου (COP26)

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Πολιτικές σχέσεις και συνεργασία ΕΕ-Ταϊβάν

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Προθεσμία

Γενικός προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2022 - όλα τα τμήματα

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Συζητήσεις20:30 - 22:00

Επαναπροωθήσεις στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ

Η ανθρωπιστική κατάσταση στην Αϊτή μετά τον πρόσφατο σεισμό

  Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων08:30

Συζητήσεις (ή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων)08:30 - 13:00

Αποτέλεσμα της συνόδου κορυφής των Δυτικών Βαλκανίων

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Προθεσμία

Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Πρώτη ψηφοφορία09:45 - 11:00

Αποφάσεις επιτροπών για έναρξη διαπραγματεύσεων

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2016/794 όσον αφορά τη συνεργασία της
Ευρωπόλ με ιδιωτικούς φορείς, την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Ευρωπόλ προς υποστήριξη ποινικών ερευνών και τον ρόλο της Ευρωπόλ στην έρευνα και την καινοτομία

A9-0290/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2018/1862 σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη χρήση του Συστήματος Πληροφοριών Σένγκεν (SIS) στον τομέα της αστυνομικής συνεργασίας και της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις όσον αφορά την εισαγωγή καταχωρίσεων από την Ευρωπόλ

A9-0287/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Ψηφοφορία επί προσωρινής συμφωνίας

Προθεσμία

Ασφάλιση αυτοκινήτων οχημάτων

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Ψηφοφορίες επί τροπολογιών

Προτάσεις ψηφίσματος - Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής

Προτάσεις ψηφίσματος - Η κρίση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ

Προτάσεις ψηφίσματος - Η κατάσταση στην Τυνησία

Προτάσεις ψηφίσματος - Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Κοινές επιχειρήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη»

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Προθεσμία

Διαφάνεια στην ΕΕ όσον αφορά την ανάπτυξη, την αγορά και τη διανομή εμβολίων κατά της νόσου COVID-19

Προθεσμία

Μια στρατηγική της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Προθεσμία

Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί το 2021 στη Γλασκόβη του Ηνωμένου Βασιλείου (COP26)

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων13:00

Δεύτερη ψηφοφορία13:45 - 15:00

Τελικές ψηφοφορίες

Προθεσμία

Pandora Papers: επιπτώσεις στις προσπάθειες για καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής

Προθεσμία

Η κρίση του κράτους δικαίου στην Πολωνία και η υπεροχή του δικαίου της ΕΕ

Προθεσμία

Η κατάσταση στην Τυνησία

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος

Προθεσμία

Απαλλαγή 2019: Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Η πρόταση για την οικοδόμηση μιας "ενιαίας αγοράς φιλανθρωπίας"

Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων16:30

Τελευταία ενημέρωση: 20 Οκτωβρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου