Dnevni red
Strasbourg
Ponedjeljak, 18. listopada 2021. - Četvrtak, 21. listopada 2021.226k

  Ponedjeljak, 18. listopada 2021.

Rasprave17:00 - 22:00

Nastavak zasjedanja i plan rada

Rok

Strategija „od polja do stola”

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Rok

Politike zapošljavanja i socijalne politike europodručja 2021.

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Rok

Zaštita radnika od azbesta

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Rok

Položaj umjetnika i kulturni oporavak u EU-u

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

  Utorak, 19. listopada 2021.

Rasprave09:00 - 13:00

Rok

Kriza vladavine prava u Poljskoj i nadređenost prava EU-a

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Napomena: raspored glasovanja ovisit će o broju amandmana

Jedinstveno glasovanje

Nacrt izmjene proračuna br. 4/2021.: ažuriranje prihoda te revidiranih predviđanja vlastitih sredstava i drugih prihoda

A9-0268/2021

BUDGPierre Larrouturou

Razrješnica za 2019.: opći proračun EU-a – Vijeće i Europsko vijeće

A9-0276/2021

CONTPascal Durand

Glasovanje o privremenom sporazumu

Rok

Pružatelji usluge servisiranja kredita i kupci kredita

A9-0003/2021

 ***I

ECONEsther de Lange, Irene Tinagli

Glasovanje o amandmanima

HAZEKAMP, DORFMANN (ENVI/AGRI A9-0271/2021) – strategija „od polja do stola”

Politike zapošljavanja i socijalne politike europodručja 2021.

Zaštita radnika od azbesta

Europski mediji u digitalnom desetljeću

Položaj umjetnika i kulturni oporavak u EU-u

Rasprave15:00 - 20:00

Program rada Komisije za 2022.

Rok

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2022. – svi dijelovi

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Rok

Stanje u Tunisu

Rok

Politički odnosi i suradnja EU-a i Tajvana

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Rok

Smjernice o državnim potporama za klimu, energiju i okoliš (CEEAG)

Objava rezultata glasovanja19:00

Drugo glasovanje20:00 - 21:15

Glasovanje o amandmanima

Politički odnosi i suradnja EU-a i Tajvana

Konačno glasovanje

Rok

Strategija „od polja do stola”

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Rok

Politike zapošljavanja i socijalne politike europodručja 2021.

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Rok

Zaštita radnika od azbesta

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Rok

Europski mediji u digitalnom desetljeću

A9-0278/2021

CULTDace Melbārde

Rok

Učinkovitost država članica pri korištenju novca iz Fonda solidarnosti EU-a u slučajevima prirodnih katastrofa

A9-0273/2021

CONTCorina Crețu

Rok

Položaj umjetnika i kulturni oporavak u EU-u

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

Rasprave20:30 - 22:00

Pravo na zdrav okoliš

Rok

Osnivanje zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

  Srijeda, 20. listopada 2021.

Objava rezultata glasovanja09:00

Rasprave (ili nakon objave rezultata glasovanja)09:00 - 13:00

Pripreme za sastanak Europskog vijeća 21. i 22. listopada 2021.

Rok

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP26) u Glasgowu (Ujedinjena Kraljevina)

O-000065/2021

Vijeće ENVI

O-000066/2021

KomisijaENVI

Prvo glasovanje13:00 - 14:15

Glasovanje o amandmanima

Rok

Nacrt općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2022. – svi dijelovi

Karlo Ressler, Damian Boeselager (BUDG A9-0281/2021) – Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2022. – svi dijelovi

Proglašenje dobitnika Nagrade Saharov15:00

Rasprave15:00 - 20:00

Jačanje desničarskog ekstremizma i rasizma u Europi (u svjetlu nedavnih događaja u Rimu)

Rok

Strategija EU-a za smanjenje emisija metana

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Rok

Godina dana od de facto zabrane pobačaja u Poljskoj

Pojačani napori u borbi protiv pranja novca

Globalni porezni sporazumi koji se trebaju potvrditi na sastanku na vrhu skupine G20 u Rimu 30. i 31. listopada

Objava rezultata glasovanja19:00

Drugo glasovanje20:00 - 21:15

Glasovanje o amandmanima

Osnivanje zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa

Prijedlozi rezolucija - Transparentnost EU-a u pogledu razvoja, nabave i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID-19

Strategija EU-a za smanjenje emisija metana

Prijedlozi rezolucija - Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP26) u Glasgowu (Ujedinjena Kraljevina)

Konačno glasovanje

Rok

Politički odnosi i suradnja EU-a i Tajvana

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Rok

Opći proračun Europske unije za financijsku godinu 2022. – svi dijelovi

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Rasprave20:30 - 22:00

Prisilno udaljavanje s vanjskih granica EU-a

Humanitarna situacija na Haitiju nakon nedavnog potresa

  Četvrtak, 21. listopada 2021.

Objava rezultata glasovanja08:30

Rasprave (ili nakon objave rezultata glasovanja)08:30 - 13:00

Ishod sastanka na vrhu EU-a i zapadnog Balkana

Rok

Razrješnica za 2019.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rok

Osiguranje motornih vozila

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Prvo glasovanje09:45 - 11:00

Odluke odbora o stupanju u pregovore

Izmjena Uredbe (EU) 2016/794 u pogledu suradnje Europola s privatnim stranama, obrade osobnih podataka koju provodi Europol radi potpore kaznenim istragama i uloge Europola u području istraživanja i inovacija

A9-0290/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Izmjena Uredbe (EU) 2018/1862 o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima u pogledu Europolova unosa upozorenja

A9-0287/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Glasovanje o privremenom sporazumu

Rok

Osiguranje motornih vozila

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Glasovanje o amandmanima

Prijedlozi rezolucija - Pandorini dokumenti: implikacije za napore uložene u borbu protiv pranja novca, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza

Prijedlozi rezolucija - Kriza vladavine prava u Poljskoj i nadređenost prava EU-a

Prijedlozi rezolucija - Stanje u Tunisu

Prijedlozi rezolucija - Smjernice o državnim potporama za klimu, energiju i okoliš (CEEAG)

Razrješnica za 2019.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)

Konačno glasovanje

Rok

Osnivanje zajedničkih poduzeća u okviru programa Obzor Europa

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Rok

Transparentnost EU-a u pogledu razvoja, nabave i distribucije cjepiva protiv bolesti COVID-19

Rok

Strategija EU-a za smanjenje emisija metana

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Rok

Konferencija UN-a o klimatskim promjenama (COP26) u Glasgowu (Ujedinjena Kraljevina)

Objava rezultata glasovanja13:00

Drugo glasovanje13:45 - 15:00

Konačno glasovanje

Rok

Pandorini dokumenti: implikacije za napore uložene u borbu protiv pranja novca, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza

Rok

Kriza vladavine prava u Poljskoj i nadređenost prava EU-a

Rok

Stanje u Tunisu

Rok

Smjernice o državnim potporama za klimu, energiju i okoliš (CEEAG)

Rok

Razrješnica za 2019.: Agencija za europsku graničnu i obalnu stražu (FRONTEX)

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Rasprave15:00 - 16:00

Prijedlog o uspostavi „jedinstvenog tržišta za filantropiju”

Objava rezultata glasovanja16:30

Posljednje ažuriranje: 20. listopada 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti