Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2021. gada 18. oktobris - Ceturtdiena, 2021. gada 21. oktobris227k

  Pirmdiena, 2021. gada 18. oktobris

Debates17:00 - 22:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Stratēģija “No lauka līdz galdam”

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Termiņi

Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2021. gadā

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Termiņi

Darba ņēmēju aizsardzība pret azbestu

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Termiņi

Mākslinieku situācija un kultūras nozares atveseļošana ES

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

  Otrdiena, 2021. gada 19. oktobris

Debates09:00 - 13:00

Termiņi

Tiesiskuma krīze Polijā un ES tiesību pārākums

Pirmais balsošanas laiks13:00 - 14:15

Piezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.

Viens balsojums

Budžeta grozījuma Nr. 4/2021 projekts: ieņēmumu atjauninājums, pārskatītā pašu resursu prognoze un citi ieņēmumi

A9-0268/2021

BUDGPierre Larrouturou

ES 2019. finanšu gada vispārējā budžeta izpildes apstiprināšana: Padome un Eiropadome

A9-0276/2021

CONTPascal Durand

Balsojums par provizorisko vienošanos

Termiņi

Kredītu apkalpotāji un kredītu pircēji

A9-0003/2021

 ***I

ECONEsther de Lange, Irene Tinagli

Balsošana par grozījumiem

HAZEKAMP, DORFMANN (ENVI/AGRI A9-0271/2021) - Stratēģija “No lauka līdz galdam”

Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2021. gadā

Darba ņēmēju aizsardzība pret azbestu

Eiropas mediji digitālajā desmitgadē

Mākslinieku situācija un kultūras nozares atveseļošana ES

Debates15:00 - 20:00

Komisijas 2022. gada darba programma

Termiņi

Eiropas Savienības 2022. finanšu gada vispārējais budžets: visas iedaļas

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Termiņi

Stāvoklis Tunisijā

Termiņi

ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Termiņi

Vadlīnijas attiecībā uz valsts atbalstu klimata, enerģētikas un vides jomā

Rezultātu paziņošana19:00

Otrais balsošanas laiks20:00 - 21:15

Balsojums par grozījumiem

ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība

Galīgie balsojumi

Termiņi

Stratēģija “No lauka līdz galdam”

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Termiņi

Eurozonas nodarbinātības un sociālās politikas nostādnes 2021. gadā

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Termiņi

Darba ņēmēju aizsardzība pret azbestu

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Termiņi

Eiropas mediji digitālajā desmitgadē

A9-0278/2021

CULTDace Melbārde

Termiņi

Efektivitāte, ar kādu dalībvalstis izmanto ES Solidaritātes fonda līdzekļus dabas katastrofu gadījumos

A9-0273/2021

CONTCorina Crețu

Termiņi

Mākslinieku situācija un kultūras nozares atveseļošana ES

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

Debates20:30 - 22:00

Tiesības uz veselīgu vidi

Termiņi

Kopuzņēmumi pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

  Trešdiena, 2021. gada 20. oktobris

Rezultātu paziņošana09:00

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)09:00 - 13:00

Gatavošanās Eiropadomes 2021. gada 21. un 22. oktobra sanāksmei

Termiņi

ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 26) Glāzgovā (AK)

O-000065/2021

PadomeENVI

O-000066/2021

KomisijaENVI

Pirmais balsošanas laiks13:00 - 14:15

Balsošana par grozījumiem

Termiņi

Eiropas Savienības 2022. finanšu gada vispārējā budžeta projekts: visas iedaļas

Karlo Ressler, Damian Boeselager (BUDG A9-0281/2021) - Eiropas Savienības 2022. finanšu gada vispārējais budžets: visas iedaļas

Paziņojums par Saharova balvu15:00

Debates15:00 - 20:00

Labējā ekstrēmisma un rasisma palielināšanās Eiropā (ņemot vērā nesenos notikumus Romā)

Termiņi

ES metāna emisiju mazināšanas stratēģija

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Termiņi

Pirmā gadadiena kopš aborta aizlieguma de facto ieviešanas Polijā

Pastiprināti centieni cīņā pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju

G20 samitā Romā 2021. gada 30. un 31. oktobrī apstiprināmie pasaules mēroga nolīgumi nodokļu jomā

Rezultātu paziņošana19:00

Otrais balsošanas laiks20:00 - 21:15

Balsošana par grozījumiem

Kopuzņēmumi pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”

Rezolūciju priekšlikumi - ES rīcības pārredzamība Covid-19 vakcīnu izstrādē, iegādē un izdalē

ES metāna emisiju mazināšanas stratēģija

Rezolūciju priekšlikumi - ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 26) Glāzgovā (AK)

Galīgie balsojumi

Termiņi

ES un Taivānas politiskās attiecības un sadarbība

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Termiņi

Eiropas Savienības 2022. finanšu gada vispārējais budžets: visas iedaļas

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Debates20:30 - 22:00

Migrantu promraidīšana pie ES ārējās robežas

Humanitārā situācija Haiti pēc nesen notikušās zemestrīces

  Ceturtdiena, 2021. gada 21. oktobris

Rezultātu paziņošana08:30

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)08:30 - 13:00

Rietumbalkānu samita rezultāti

Termiņi

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termiņi

Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Pirmais balsošanas laiks09:45 - 11:00

Komiteju lēmumi sākt sarunas

Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2016/794 attiecībā uz Eiropola sadarbību ar privātām pusēm, personas datu apstrādi, ko Eiropols veic kriminālizmeklēšanas atbalstam, un Eiropola uzdevumiem pētniecības un inovāciju jomā

A9-0290/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Grozījumu izdarīšana Regulā (ES) 2018/1862 par Šengenas informācijas sistēmas (SIS) izveidi, darbību un izmantošanu policijas sadarbībā un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās attiecībā uz Eiropola ievadītiem brīdinājumiem

A9-0287/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Balsojums par provizorisko vienošanos

Termiņi

Mehānisko transportlīdzekļu apdrošināšana

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Balsošana par grozījumiem

Rezolūciju priekšlikumi - “Pandoras dokumenti”: ietekme uz centieniem apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu

Rezolūciju priekšlikumi - Tiesiskuma krīze Polijā un ES tiesību pārākums

Rezolūciju priekšlikumi - Stāvoklis Tunisijā

Rezolūciju priekšlikumi - Vadlīnijas attiecībā uz valsts atbalstu klimata, enerģētikas un vides jomā

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

Galīgie balsojumi

Termiņi

Kopuzņēmumi pamatprogrammā “Apvārsnis Eiropa”

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Termiņi

ES rīcības pārredzamība Covid-19 vakcīnu izstrādē, iegādē un izdalē

Termiņi

ES metāna emisiju mazināšanas stratēģija

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Termiņi

ANO Klimata pārmaiņu konference (COP 26) Glāzgovā (AK)

Rezultātu paziņošana13:00

Otrais balsošanas laiks13:45 - 15:00

Galīgie balsojumi

Termiņi

“Pandoras dokumenti”: ietekme uz centieniem apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un nodokļu apiešanu

Termiņi

Tiesiskuma krīze Polijā un ES tiesību pārākums

Termiņi

Stāvoklis Tunisijā

Termiņi

Vadlīnijas attiecībā uz valsts atbalstu klimata, enerģētikas un vides jomā

Termiņi

2019. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana: Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Debates15:00 - 16:00

Priekšlikums veidot vienoto filantropijas tirgu

Rezultātu paziņošana16:30

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 20. oktobrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika