Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 18 października 2021 r. - Czwartek, 21 października 2021 r.230k

  Poniedziałek, 18 października 2021 r.

Debaty17:00 - 22:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Strategia „Od pola do stołu”

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Termin

Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro w 2021 r.

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Termin

Ochrona pracowników przez zagrożeniami związanymi z azbestem

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Termin

Sytuacja artystów i odbudowa życia kulturalnego w UE

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

  Wtorek, 19 października 2021 r.

Debaty09:00 - 13:00

Termin

Kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa UE

Pierwsza część głosowania13:00 - 14:15

Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

Pojedyncze głosowania

Projekt budżetu korygującego nr 4/2021 – aktualizacja dochodów oraz zmieniona prognoza zasobów własnych i innych dochodów

A9-0268/2021

BUDGPierre Larrouturou

Absolutorium za rok 2019: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska

A9-0276/2021

CONTPascal Durand

Głosowanie w sprawie wstępnego porozumienia

Termin

Podmioty obsługujące kredyty oraz nabywcy kredytów

A9-0003/2021

 ***I

ECONEsther de Lange, Irene Tinagli

Głosowanie nad poprawkami

HAZEKAMP, DORFMANN (ENVI/AGRI A9-0271/2021) - Strategia „Od pola do stołu”

Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro w 2021 r.

Ochrona pracowników przez zagrożeniami związanymi z azbestem

Europejskie media w dekadzie cyfrowej

Sytuacja artystów i odbudowa życia kulturalnego w UE

Debaty15:00 - 20:00

Program prac Komisji na rok 2022

Termin

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – wszystkie sekcje

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Termin

Sytuacja w Tunezji

Termin

Stosunki polityczne i współpraca między UE a Tajwanem

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Termin

Wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska

Ogłoszenie wyników19:00

Druga część głosowania20:00 - 21:15

Głosowanie nad poprawkami

Stosunki polityczne i współpraca między UE a Tajwanem

Głosowania końcowe

Termin

Strategia „Od pola do stołu”

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Termin

Polityka zatrudnienia i polityka społeczna w strefie euro w 2021 r.

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Termin

Ochrona pracowników przez zagrożeniami związanymi z azbestem

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Termin

Europejskie media w dekadzie cyfrowej

A9-0278/2021

CULTDace Melbārde

Termin

Skuteczne wykorzystanie przez państwa członkowskie środków finansowych z Funduszu Solidarności UE w sytuacjach klęsk żywiołowych

A9-0273/2021

CONTCorina Crețu

Termin

Sytuacja artystów i odbudowa życia kulturalnego w UE

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

Debaty20:30 - 22:00

Prawo do zdrowego środowiska

Termin

Wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

  Środa, 20 października 2021 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się 21–22 października 2021 r.

Termin

Konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow, Zjednoczone Królestwo (COP26)

O-000066/2021

KomisjaENVI

Pierwsza część głosowania13:00 - 14:15

Głosowanie nad poprawkami

Termin

Projekt budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – wszystkie sekcje

Karlo Ressler, Damian Boeselager (BUDG A9-0281/2021) - Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 - wszystkie sekcje

Ogłoszenie laureatów Nagrody im. Sacharowa15:00

Debaty15:00 - 20:00

Nasilenie prawicowego ekstremizmu i rasizmu w Europie (w związku z niedawnymi wydarzeniami w Rzymie)

Termin

Strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Termin

Pierwsza rocznica faktycznego zakazu aborcji w Polsce

Wzmożenie wysiłków na rzecz zwalczania prania pieniędzy

Porozumienia w sprawie globalnego podatku, które mają zostać zatwierdzone na szczycie G20 w Rzymie, 30 i 31 października

Ogłoszenie wyników19:00

Druga część głosowania20:00 - 21:15

Głosowanie nad poprawkami

Wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”

Projekty rezolucji - Przejrzystość w UE przy opracowywaniu, zakupie i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19

Strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu

Projekty rezolucji - Konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow, Zjednoczone Królestwo (COP26)

Głosowania końcowe

Termin

Stosunki polityczne i współpraca między UE a Tajwanem

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Termin

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2022 – wszystkie sekcje

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Debaty20:30 - 22:00

Zawracanie migrantów na granicach zewnętrznych Unii Europejskiej

Sytuacja humanitarna na Haiti po niedawnym trzęsieniu ziemi

  Czwartek, 21 października 2021 r.

Ogłoszenie wyników08:30

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)08:30 - 13:00

Wynik szczytu Bałkanów Zachodnich

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Termin

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Pierwsza część głosowania09:45 - 11:00

Decyzje komisji w sprawie przystąpienia do negocjacji

Zmiana rozporządzenia (UE) 2016/794 w odniesieniu do współpracy Europolu z podmiotami prywatnymi, przetwarzania danych osobowych przez Europol na potrzeby dochodzeń karnych oraz roli Europolu w dziedzinie badań naukowych i innowacji

A9-0290/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Zmiana rozporządzenia (UE) 2018/1862 w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych w odniesieniu do wprowadzania wpisów przez Europol

A9-0287/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Głosowanie w sprawie wstępnego porozumienia

Termin

Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Głosowanie nad poprawkami

Projekty rezolucji - Pandora Papers: konsekwencje dla działań na rzecz zwalczania prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania

Projekty rezolucji - Kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa UE

Projekty rezolucji - Sytuacja w Tunezji

Projekty rezolucji - Wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

Głosowania końcowe

Termin

Wspólne przedsięwzięcia w ramach programu „Horyzont Europa”

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Termin

Przejrzystość w UE przy opracowywaniu, zakupie i dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19

Termin

Strategia UE na rzecz ograniczenia emisji metanu

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Termin

Konferencja klimatyczna ONZ w Glasgow, Zjednoczone Królestwo (COP26)

Ogłoszenie wyników13:00

Druga część głosowania13:45 - 15:00

Głosowania końcowe

Termin

Pandora Papers: konsekwencje dla działań na rzecz zwalczania prania pieniędzy, uchylania się od opodatkowania i unikania opodatkowania

Termin

Kryzys praworządności w Polsce i nadrzędność prawa UE

Termin

Sytuacja w Tunezji

Termin

Wytyczne w sprawie pomocy państwa na cele związane z klimatem, energią i ochroną środowiska

Termin

Absolutorium za rok 2019: Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Debaty15:00 - 16:00

Propozycja utworzenia „jednolitego rynku filantropii”

Ogłoszenie wyników16:30

Ostatnia aktualizacja: 20 października 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności