Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 18 oktober 2021 - Torsdagen den 21 oktober 2021225k

  Måndagen den 18 oktober 2021

Debatter17:00 - 22:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Jord till bord-strategin

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Tidsfrist

Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet 2021

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Tidsfrist

Skydd av arbetstagare mot asbest

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Tidsfrist

Situationen för kulturarbetare och den kulturella återhämtningen i EU

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

  Tisdagen den 19 oktober 2021

Debatter09:00 - 13:00

Tidsfrist

Rättsstatskrisen i Polen och EU-rättens företräde

Första omröstningsomgången13:00 - 14:15

Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ändringsförslag.

Samlade omröstningar

Förslag till ändringsbudget 4/2021: Uppdatering av inkomstsidan, reviderad prognos för egna medel och andra inkomster

A9-0268/2021

BUDGPierre Larrouturou

Ansvarsfrihet 2019: EU:s allmänna budget – Europeiska rådet och rådet

A9-0276/2021

CONTPascal Durand

Omröstning om preliminär överenskommelse

Tidsfrist

Kreditförvaltare och kreditförvärvare

A9-0003/2021

 ***I

ECONEsther de Lange, Irene Tinagli

Omröstning om ändringsförslag

HAZEKAMP, DORFMANN (ENVI/AGRI A9-0271/2021) – Jord till bord-strategin

Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet 2021

Skydd av arbetstagare mot asbest

Europas medier i det digitala decenniet: en handlingsplan för att stödja återhämtning och omvandling

Situationen för kulturarbetare och den kulturella återhämtningen i EU

Debatter15:00 - 20:00

Kommissionens arbetsprogram 2022

Tidsfrist

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – alla avsnitt

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Tidsfrist

Situationen i Tunisien

Tidsfrist

Politiska förbindelser och samarbete mellan EU och Taiwan

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Tidsfrist

Riktlinjer för statligt stöd på klimat-, energi- och miljöområdet

Tillkännagivande av resultat19:00

Andra omröstningsomgången20:00 - 21:15

Omröstning om ändringsförslag

Politiska förbindelser och samarbete mellan EU och Taiwan

Slutomröstning

Tidsfrist

Jord till bord-strategin

A9-0271/2021

ENVI, AGRIAnja Hazekamp, Herbert Dorfmann

Tidsfrist

Sysselsättnings- och socialpolitik i euroområdet 2021

A9-0274/2021

EMPLLina Gálvez Muñoz

Tidsfrist

Skydd av arbetstagare mot asbest

A9-0275/2021

EMPLNikolaj Villumsen

Tidsfrist

Europas medier i det digitala decenniet: en handlingsplan för att stödja återhämtning och omvandling

A9-0278/2021

CULTDace Melbārde

Tidsfrist

Effektiviteten i medlemsstaternas användning av medlen från EU:s solidaritetsfond vid naturkatastrofer

A9-0273/2021

CONTCorina Crețu

Tidsfrist

Situationen för kulturarbetare och den kulturella återhämtningen i EU

A9-0283/2021

CULTMonica Semedo

Debatter20:30 - 22:00

Rätten till en hälsosam miljö

Tidsfrist

Gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

  Onsdagen den 20 oktober 2021

Tillkännagivande av resultat09:00

Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)09:00 - 13:00

Förberedelser inför Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2021

Tidsfrist

FN:s klimatkonferens i Glasgow, Storbritannien (COP26)

O-000065/2021

RådetENVI

O-000066/2021

KommissionenENVI

Första omröstningsomgången13:00 - 14:15

Omröstning om ändringsförslag

Tidsfrist

Förslag till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – alla avsnitt

Karlo Ressler, Damian Boeselager (BUDG A9-0281/2021) - Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 - alla avsnitt

Tillkännagivande av Sacharovpriset15:00

Debatter15:00 - 20:00

Den ökande högerextremismen och rasismen i Europa (mot bakgrund av den senaste tidens händelser i Rom)

Tidsfrist

En EU-strategi för att minska metanutsläppen

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Tidsfrist

Den första årsdagen för de facto-förbudet mot aborter i Polen

Ökade insatser för att bekämpa penningtvätt

Globala skatteavtal som ska godkännas vid G20-toppmötet i Rom den 30–31 oktober

Tillkännagivande av resultat19:00

Andra omröstningsomgången20:00 - 21:15

Omröstning om ändringsförslag

Gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa

Resolutionsförslag - Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin

En EU-strategi för att minska metanutsläppen

Resolutionsförslag - FN:s klimatkonferens i Glasgow, Storbritannien (COP26)

Slutomröstning

Tidsfrist

Politiska förbindelser och samarbete mellan EU och Taiwan

A9-0265/2021

AFETCharlie Weimers

Tidsfrist

Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2022 – alla avsnitt

A9-0281/2021

BUDGKarlo Ressler, Damian Boeselager

Debatter20:30 - 22:00

Direktavvisningar vid EU:s yttre gräns

Den humanitära situationen i Haiti efter den senaste jordbävningen

  Torsdagen den 21 oktober 2021

Tillkännagivande av resultat08:30

Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)08:30 - 13:00

Resultatet av toppmötet om västra Balkan

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Tidsfrist

Ansvarsförsäkring för motorfordon

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Första omröstningsomgången09:45 - 11:00

Utskottsbeslut om att inleda förhandlingar

Ändring av förordning (EU) 2016/794 vad gäller Europols samarbete med privata parter, Europols behandling av personuppgifter till stöd för brottsutredningar och Europols roll inom forskning och innovation

A9-0290/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Ändring av förordning (EU) 2018/1862 om inrättande, drift och användning av Schengens informationssystem (SIS) på området polissamarbete och straffrättsligt samarbete vad gäller Europols införande av registreringar

A9-0287/2021

 ***I

LIBEJavier Zarzalejos

Omröstning om preliminär överenskommelse

Tidsfrist

Ansvarsförsäkring för motorfordon

A8-0035/2019

 ***I

IMCODita Charanzová

Omröstning om ändringsförslag

Resolutionsförslag - Pandoradokumenten: konsekvenser för ansträngningarna att bekämpa penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande

Resolutionsförslag - Rättsstatskrisen i Polen och EU-rättens företräde

Resolutionsförslag - Situationen i Tunisien

Resolutionsförslag - Riktlinjer för statligt stöd på klimat-, energi- och miljöområdet

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

Slutomröstning

Tidsfrist

Gemensamma företag inom ramen för Horisont Europa

A9-0246/2021

 *

ITREMaria da Graça Carvalho

Tidsfrist

Transparens i EU i samband med utveckling, inköp och distribution av covid-19-vaccin

Tidsfrist

En EU-strategi för att minska metanutsläppen

A9-0277/2021

ENVIMaria Spyraki

Tidsfrist

FN:s klimatkonferens i Glasgow, Storbritannien (COP26)

Tillkännagivande av resultat13:00

Andra omröstningsomgången13:45 - 15:00

Slutomröstning

Tidsfrist

Pandoradokumenten: konsekvenser för ansträngningarna att bekämpa penningtvätt, skatteflykt och skatteundandragande

Tidsfrist

Rättsstatskrisen i Polen och EU-rättens företräde

Tidsfrist

Situationen i Tunisien

Tidsfrist

Riktlinjer för statligt stöd på klimat-, energi- och miljöområdet

Tidsfrist

Ansvarsfrihet 2019: Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån

A9-0270/2021

CONTRyszard Czarnecki

Debatter15:00 - 16:00

Förslaget att skapa en inre marknad för filantropi

Tillkännagivande av resultat16:30

Senaste uppdatering: 20 oktober 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy