Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 22. november 2021 - Torsdag den 25. november 2021228k

  Mandag den 22. november 2021

Forhandling17:00 - 20:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Indførelse af et europæisk socialsikringspas til forbedring af den digitale håndhævelse af socialsikringsrettigheder og fair mobilitet

O-000071/2021

Kommissionen EMPL

Koordinering af medlemsstaternes foranstaltninger i lyset af de stigende tilfælde af covid-19 i EU

Frist

En europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Frist

Revisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme 2021-2027

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Forhandling20:30 - 23:00

EU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Frist

En lægemiddelstrategi for Europa

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 23. november 2021

Forhandling09:00 - 12:00

Forhandling under ét - Den fælles landbrugspolitik

Frist

Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Frist

Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Frist

Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Afstemningsrunde12:00 - 13:15

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Afstemninger om foreløbige aftaler

Frist

Den fælles landbrugspolitik - støtte til strategiske planer, der udarbejdes af medlemsstaterne og finansieres gennem EGFL og ELFUL

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Frist

Den fælles landbrugspolitik: finansiering, forvaltning og overvågning

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Frist

Den fælles landbrugspolitik - ændring af forordningen om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og andre forordninger

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Enkelt afstemning

Insolvensbehandling: erstatning af bilag A og B til forordningen

A9-0293/2021

 ***I

JURIAdrián Vázquez Lázara

Unionens bidrag til integrerede landbrugsstatistikker under FFR for 2021-2027

A9-0310/2021

 ***I

AGRIRiho Terras

Sammensatte og forsikringsbaserede investeringsprodukter til detailinvestorer (PRIIP'er): dokumenter med central information. Forlængelse af overgangsordningen

A9-0297/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter): anvendelse af dokumenter med central information

A9-0301/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

EU's idrætspolitik: vurdering og mulige veje frem

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Frist

Digitalisering af europæisk rapportering, overvågning og revision

A9-0311/2021

CONTMaria Grapini

Afstemning om ændringsforslag

En europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme 2021-2027

En lægemiddelstrategi for Europa

Forhandling15:00 - 20:00

Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 21.-22. oktober

Situationen i Belarus og ved dets grænser til EU og de sikkerhedsmæssige og humanitære konsekvenser

Fordømmelse af politivold mod romaer i EU

Frist

Politik og lovgivning vedrørende lovlig migration

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Budgetproceduren 2022: fælles tekst

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Meddelelse af resultater16:00

Forhandling20:30 - 22:30

Frist

Multilaterale forhandlinger med henblik på WTO's 12. ministerkonference i Genève den 30. november-3. december 2021

Situationen i Bosnien-Hercegovina

  Onsdag den 24. november 2021

Forhandling09:00 - 11:50

Resultatet af COP26 i Glasgow

Højtideligt møde12:00 - 12:30

Tale ved Svjatlana Tsіkhanouskaja

Afstemningsrunde12:30 - 13:45

Det almindelige budget

Budgetproceduren 2022: fælles tekst

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Forslag til ændringsbudget nr. 5/2021: Humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet

A9-0327/2021

BUDGPierre Larrouturou

Ændringsbudget nr. 6/2021: Yderligere vaccinedoser til lav- og lavmellemindkomstlande, styrkelse af EU-civilbeskyttelsesmekanismen samt andre tilpasninger af udgifter og indtægter

A9-0329/2021

BUDGPierre Larrouturou

Endelig afstemning

Frist

En europæisk strategi for råstoffer af kritisk betydning

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Frist

Revisionen af finansforordningen med henblik på ikrafttrædelsen af den flerårige finansielle ramme 2021-2027

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Frist

En lægemiddelstrategi for Europa

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Afstemning om ændringsforslag

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – Ansøgning EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanien

Politik og lovgivning vedrørende lovlig migration

Forslag til beslutning - Indførelse af et europæisk socialsikringspas til forbedring af den digitale håndhævelse af socialsikringsrettigheder og fair mobilitet

Forslag til beslutning - Multilaterale forhandlinger med henblik på WTO's 12. ministerkonference i Genève den 30. november-3. december 2021

Forhandling15:00 - 20:00

EU's rolle i bekæmpelsen af covid-19-pandemien: Hvordan vaccinerer vi verden?

Status for energiunionen

Frist

Grundlæggende rettigheder og retsstatsprincippet i Slovenien, navnlig den forsinkede udnævnelse af EPPO-anklagere

Meddelelse af resultater16:30

Forhandling20:30 - 22:00

En europæisk handlingsplan mod sjældne sygdomme

Præsentation af Den Europæiske Revisionsrets årsberetning 2020

  Torsdag den 25. november 2021

Forhandling09:00 - 12:00

Den internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder og status for ratificeringen af Istanbulkonventionen

Første afstemningsrunde09:30 - 10:45

Udvalgets afgørelse om at indlede forhandlinger

Passende mindstelønninger i Den Europæiske Union

A9-0325/2021

 ***I

EMPLDennis Radtke, Agnes Jongerius

Endelig afstemning

Frist

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – Ansøgning EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanien

A9-0319/2021

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Frist

Politik og lovgivning vedrørende lovlig migration

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Frist

Indførelse af et europæisk socialsikringspas til forbedring af den digitale håndhævelse af socialsikringsrettigheder og fair mobilitet

Frist

Multilaterale forhandlinger med henblik på WTO's 12. ministerkonference i Genève den 30. november-3. december 2021

Enkelt afstemning

Filippinernes tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

A9-0300/2021

 *

JURIGilles Lebreton

Jamaicas tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

A9-0299/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Bolivias tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

A9-0307/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Pakistans tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

A9-0308/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Tunesiens tiltrædelse af Haagerkonventionen af 1980 om de civilretlige virkninger af internationale børnebortførelser

A9-0309/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Sikkerheden på lastbilparkeringspladser i EU

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Situationen i Somalia

Forslag til beslutning - Krænkelser af menneskerettighederne begået af private militær- og sikkerhedsvirksomheder, navnlig Wagnergruppen

Forslag til beslutning - Menneskerettighedssituationen i Cameroun

Meddelelse af resultater13:00

Anden afstemningsrunde13:30 - 14:45

Endelig afstemning

Frist

Situationen i Somalia

Frist

Krænkelser af menneskerettighederne begået af private militær- og sikkerhedsvirksomheder, navnlig Wagnergruppen

Frist

Menneskerettighedssituationen i Cameroun

Forhandling15:00 - 16:00

Større forespørgsel (forretningsordenens artikel 139)

Konsekvenserne for EU af ophobning af skibe i internationale havne og øgede transportomkostinger

Meddelelse af resultater16:00

Seneste opdatering: 24. november 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik