Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 22. november 2021 - Neljapäev, 25. november 2021222k

  Esmaspäev, 22. november 2021

Arutelud17:00 - 20:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Tähtaeg

Euroopa sotsiaalkindlustuspassi kasutuselevõtt sotsiaalkindlustusõiguste digitaalse jõustamise ja õiglase liikuvuse parandamiseks

O-000071/2021

KomisjonEMPL

Liikmesriikide meetmete kooskõlastamine, arvestades ELis sagenevaid COVID-19 juhtumeid

Tähtaeg

Euroopa kriitilise tähtsusega toorainete strateegia

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Tähtaeg

Finantsmääruse läbivaatamine mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jõustumist silmas pidades

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Arutelud20:30 - 23:00

ELi spordipoliitika: hinnang ja võimalikud tulevikusuundumused

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Tähtaeg

Euroopa ravimistrateegia

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

  Teisipäev, 23. november 2021

Arutelud09:00 - 12:00

Ühine arutelu - Ühine põllumajanduspoliitika (ÜPP)

Tähtaeg

Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Tähtaeg

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Tähtaeg

Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Hääletus12:00 - 13:15

Märkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

Esialgsete kokkulepete hääletus

Tähtaeg

Ühine põllumajanduspoliitika – liikmesriikide koostatavate EAGFi ja EAFRD rahastatavate strateegiakavade toetamine

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Tähtaeg

Ühise põllumajanduspoliitika rahastamine, haldamine ja seire

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Tähtaeg

Ühine põllumajanduspoliitika – ÜTK määruse ja muude määruste muutmine

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Tervikhääletus

Maksejõuetusmenetlust käsitleva määruse A ja B lisa asendamine

A9-0293/2021

 ***I

JURIAdrián Vázquez Lázara

Põllumajandusettevõtete integreeritud statistika: liidu toetus aastate 2021–2027 finantsraamistikus

A9-0310/2021

 ***I

AGRIRiho Terras

Kombineeritud või kindlustuspõhiste jaeinvesteerimistoodete põhiteabedokumente käsitleva üleminekukorra kehtivusaja pikendamine

A9-0297/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjad (eurofondid) ning põhiteabedokumentide kasutamine

A9-0301/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

ELi spordipoliitika: hinnang ja võimalikud tulevikusuundumused

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Tähtaeg

ELi aruandluse, järelevalve ja auditeerimise digitaliseerimine

A9-0311/2021

CONTMaria Grapini

Muudatusettepanekute hääletamine

Euroopa kriitilise tähtsusega toorainete strateegia

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Finantsmääruse läbivaatamine mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jõustumist silmas pidades

Euroopa ravimistrateegia

Arutelud15:00 - 20:00

Euroopa Ülemkogu 21.–22. oktoobri 2021. aasta kohtumise järeldused

Valgevenes ja ELi-Valgevene piiril kujunenud olukord ning selle julgeoleku- ja humanitaartagajärjed

ELis romade vastu suunatud politseivägivalla hukka mõistmine

Tähtaeg

Seadusliku rände poliitika ja õigus

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Euroopa Liidu 2022. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Tulemuste teatavaks tegemine16:00

Arutelud20:30 - 22:30

Tähtaeg

Mitmepoolsed läbirääkimised seoses WTO ministrite 12. konverentsiga, mis toimub Genfis 30. novembrist kuni 3. detsembrini 2021

Olukord Bosnias ja Hertsegoviinas

  Kolmapäev, 24. november 2021

Arutelud09:00 - 11:50

Glasgow's toimunud COP26 tulemused

Pidulik istung12:00 - 12:30

Svjatlana Tsihhanovskaja kõne

Hääletus12:30 - 13:45

Üldeelarve

Euroopa Liidu 2022. aasta eelarvemenetlus: ühine tekst

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Paranduseelarve projekt nr 5/2021 – Humanitaariabi andmine Türgis viibivatele pagulastele

A9-0327/2021

BUDGPierre Larrouturou

Paranduseelarve projekt nr 6/2021 – Täiendavad vaktsiinidoosid väikese või keskmisest väiksema sissetulekuga riikidele, ELi elanikkonnakaitse mehhanismi tugevdamine ning muud tulude ja kulude kohandused

A9-0329/2021

BUDGPierre Larrouturou

Lõpphääletused

Tähtaeg

Euroopa kriitilise tähtsusega toorainete strateegia

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Tähtaeg

Finantsmääruse läbivaatamine mitmeaastase finantsraamistiku 2021–2027 jõustumist silmas pidades

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Tähtaeg

Euroopa ravimistrateegia

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Muudatusettepanekute hääletamine

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

Seadusliku rände poliitika ja õigus

Resolutsiooni ettepanek - Euroopa sotsiaalkindlustuspassi kasutuselevõtt sotsiaalkindlustusõiguste digitaalse jõustamise ja õiglase liikuvuse parandamiseks

Resolutsiooni ettepanek - Mitmepoolsed läbirääkimised seoses WTO ministrite 12. konverentsiga, mis toimub Genfis 30. novembrist kuni 3. detsembrini 2021

Arutelud15:00 - 20:00

ELi roll COVID-19 pandeemia vastases võitluses: kuidas maailma vaktsineerida?

Energialiidu olukord

Tähtaeg

Põhiõigused ja õigusriik Sloveenias, eelkõige Euroopa Prokuratuuri prokuröride ametissenimetamisega viivitamine

Tulemuste teatavaks tegemine16:30

Arutelud20:30 - 22:00

ELi harvikhaiguste tõrje tegevuskava

Euroopa Kontrollikoja 2020. aasta aruande tutvustus

  Neljapäev, 25. november 2021

Arutelud09:00 - 12:00

Rahvusvaheline naistevastase vägivalla kaotamise päev ja Istanbuli konventsiooni ratifitseerimise hetkeseis

Esimene hääletusvoor09:30 - 10:45

Komisjoni otsus alustada läbirääkimisi

Piisav miinimumpalk Euroopa Liidus

A9-0325/2021

 ***I

EMPLDennis Radtke, Agnes Jongerius

Lõpphääletused

Tähtaeg

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine – Hispaania taotlus – EGF/2021/001 ES/País Vasco metal

A9-0319/2021

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Tähtaeg

Seadusliku rände poliitika ja õigus

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Tähtaeg

Euroopa sotsiaalkindlustuspassi kasutuselevõtt sotsiaalkindlustusõiguste digitaalse jõustamise ja õiglase liikuvuse parandamiseks

Tähtaeg

Mitmepoolsed läbirääkimised seoses WTO ministrite 12. konverentsiga, mis toimub Genfis 30. novembrist kuni 3. detsembrini 2021

Tervikhääletus

Filipiinide ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A9-0300/2021

 *

JURIGilles Lebreton

Jamaica ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A9-0299/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Boliivia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A9-0307/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Pakistani ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A9-0308/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Tuneesia ühinemine rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

A9-0309/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Veokite parklate turvalisus ELis

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Somaalias

Resolutsiooni ettepanekud - Sõjandus- ja julgeolekuvaldkonna eraettevõtjate, eelkõige Wagneri grupi toimepandud inimõiguste rikkumised

Resolutsiooni ettepanekud - Inimõiguste olukord Kamerunis

Tulemuste teatavaks tegemine13:00

Teine hääletusvoor13:30 - 14:45

Lõpphääletused

Tähtaeg

Olukord Somaalias

Tähtaeg

Sõjandus- ja julgeolekuvaldkonna eraettevõtjate, eelkõige Wagneri grupi toimepandud inimõiguste rikkumised

Tähtaeg

Inimõiguste olukord Kamerunis

Arutelud15:00 - 16:00

Põhjalikum arupärimine (kodukorra artikkel 139)

Rahvusvaheliste sadamate ülekoormuse ja transpordikulude kasvu mõju ELile

Tulemuste teatavaks tegemine16:00

Viimane päevakajastamine: 24. november 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika