Darbotvarkė
Strasbūras
Pirmadienis, 2021 m. lapkričio 22 d. - Ketvirtadienis, 2021 m. lapkričio 25 d.228k

  Pirmadienis, 2021 m. lapkričio 22 d.

Diskusijos17:00 - 20:00

Sesijos atnaujinimas ir darbo tvarka

Galutinis terminas

Europos socialinio draudimo paso įvedimas siekiant pagerinti skaitmeninį socialinės apsaugos teisių įgyvendinimą ir sąžiningą judumą

O-000071/2021

KomisijaiEMPL

Valstybių narių priemonių koordinavimas augant COVID-19 atvejų skaičiui Europos Sąjungoje

Galutinis terminas

Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Galutinis terminas

Finansinio reglamento peržiūra atsižvelgiant į 2021–2027m. daugiametės finansinės programos įsigaliojimą

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Diskusijos20:30 - 23:00

ES sporto politikos vertinimas ir galimos ateities perspektyvos

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Galutinis terminas

ES vaistų strategija

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Vienos minutės kalbos (Darbo tvarkos taisyklių 172 straipsnis)

  Antradienis, 2021 m. lapkričio 23 d.

Diskusijos09:00 - 12:00

Bendros diskusijos - Bendra žemės ūkio politika (BŽŪP)

Galutinis terminas

Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Galutinis terminas

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Galutinis terminas

Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Balsavimas12:00 - 13:15

Pastaba: balsavimas bus suskirstytas į dalis ir bus rengiami keli balsavimai priklausomai nuo pakeitimų skaičiaus

Balsavimai dėl preliminarių susitarimų

Galutinis terminas

Bendra žemės ūkio politika. Valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimas

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Galutinis terminas

Bendros žemės ūkio politikos finansavimas, valdymas ir stebėsena

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Galutinis terminas

Bendra žemės ūkio politika: bendro rinkos organizavimo reglamento ir kitų reglamentų pakeitimas

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Vienas balsavimas

Nemokumo bylos: reglamento A ir B priedų pakeitimai

A9-0293/2021

 ***I

JURIAdrián Vázquez Lázara

Integruota ūkių statistika: pagal 2021–2027 m. finansinę programą skiriamas Sąjungos įnašas

A9-0310/2021

 ***I

AGRIRiho Terras

Mažmeninių investicinių produktų paketai ir draudimo principu pagrįsti investiciniai produktai (MIPP ir DIP): pagrindinės informacijos dokumentai. Pereinamojo laikotarpio priemonės pratęsimas

A9-0297/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektai (KIPVPS): naudojimasis pagrindinės informacijos dokumentais

A9-0301/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

ES sporto politikos vertinimas ir galimos ateities perspektyvos

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Galutinis terminas

ES ataskaitų teikimo, stebėsenos ir audito skaitmeninimas

A9-0311/2021

CONTMaria Grapini

Balsavimas dėl pakeitimų

Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021). Finansinio reglamento peržiūra atsižvelgiant į 2021–2027m. daugiametės finansinės programos įsigaliojimą

ES vaistų strategija

Diskusijos15:00 - 20:00

2021 m. spalio 21–22 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados

Padėtis Baltarusijoje ir prie jos sienos su ES ir saugumo ir humanitarinės pasekmės

Policijos smurto prieš romus ES pasmerkimas

Galutinis terminas

Legalios migracijos politika ir teisė

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

2022 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Rezultatų paskelbimas16:00

Diskusijos20:30 - 22:30

Galutinis terminas

Daugiašalės derybos rengiantis 12-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai Ženevoje 2021 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 3 d.

Padėtis Bosnijoje ir Hercegovinoje

  Trečiadienis, 2021 m. lapkričio 24 d.

Diskusijos09:00 - 11:50

Glazge vykusios COP26 rezultatai

Iškilmingas posėdis12:00 - 12:30

Sviatlanos Cichanouskajos kalba

Balsavimas12:30 - 13:45

Bendrasis biudžetas

2022 metų biudžeto procedūra: bendras projektas

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Taisomojo biudžeto Nr. 2021/5 projektas: humanitarinė pagalba pabėgėliams Turkijoje

A9-0327/2021

BUDGPierre Larrouturou

Taisomojo biudžeto Nr. 2021/6 projektas: papildomos vakcinų dozės mažų ir mažesnių vidutinių pajamų šalims, SCSM sustiprinimas ir kiti išlaidų ir pajamų patikslinimai

A9-0329/2021

BUDGPierre Larrouturou

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Europos svarbiausiųjų žaliavų strategija

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Galutinis terminas

Finansinio reglamento peržiūra atsižvelgiant į 2021–2027m. daugiametės finansinės programos įsigaliojimą

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Galutinis terminas

ES vaistų strategija

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Balsavimas dėl pakeitimų

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška „EGF/2021/001 ES/País Vasco metal“

Legalios migracijos politika ir teisė

Pasiūlymas dėl rezoliucijos - Europos socialinio draudimo paso įvedimas siekiant pagerinti skaitmeninį socialinės apsaugos teisių įgyvendinimą ir sąžiningą judumą

Pasiūlymas dėl rezoliucijos - Daugiašalės derybos rengiantis 12-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai Ženevoje 2021 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 3 d.

Diskusijos15:00 - 20:00

ES vaidmuo kovojant su Covid-19 pandemija: kaip paskiepyti pasaulį

Energetikos sąjungos būklė

Galutinis terminas

Pagrindinės teisės ir teisės viršenybė Slovėnijoje, ypač delsimas skirti prokurorus į Europos prokuratūrą

Rezultatų paskelbimas16:30

Diskusijos20:30 - 22:00

Europos kovos su retosiomis ligomis veiksmų planas

Audito Rūmų 2020 m. metinės ataskaitos pristatymas

  Ketvirtadienis, 2021 m. lapkričio 25 d.

Diskusijos09:00 - 12:00

Tarptautinė kovos su smurtu prieš moteris diena ir dabartinė Stambulo konvencijos ratifikavimo padėtis

Pirmasis balsavimas09:30 - 10:45

Komiteto sprendimas pradėti derybas

Deramas minimalusis darbo užmokestis Europos Sąjungoje

A9-0325/2021

 ***I

EMPLDennis Radtke, Agnes Jongerius

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas: Ispanijos paraiška „EGF/2021/001 ES/País Vasco metal“

A9-0319/2021

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Galutinis terminas

Legalios migracijos politika ir teisė

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Galutinis terminas

Europos socialinio draudimo paso įvedimas siekiant pagerinti skaitmeninį socialinės apsaugos teisių įgyvendinimą ir sąžiningą judumą

Galutinis terminas

Daugiašalės derybos rengiantis 12-ajai PPO ministrų konferencijai, vyksiančiai Ženevoje 2021 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 3 d.

Vienas balsavimas

1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų: Filipinų prisijungimas

A9-0300/2021

 *

JURIGilles Lebreton

1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų: Jamaikos prisijungimas

A9-0299/2021

 *

JURIHeidi Hautala

1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų: Bolivijos prisijungimas

A9-0307/2021

 *

JURIHeidi Hautala

1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų: Pakistano prisijungimas

A9-0308/2021

 *

JURIHeidi Hautala

1980 m. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų grobimo civilinių aspektų: Tuniso prisijungimas

A9-0309/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Sunkvežimių stovėjimo aikštelių saugumas ES

Balsavimas dėl pakeitimų

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Padėtis Somalyje

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Privačių karinių ir apsaugos bendrovių, visų pirma „Vagnerio grupės“, vykdomi žmogaus teisių pažeidimai

Pasiūlymai dėl rezoliucijų - Žmogaus teisių padėtis Kamerūne

Rezultatų paskelbimas13:00

Antrasis balsavimas13:30 - 14:45

Galutinis balsavimas

Galutinis terminas

Padėtis Somalyje

Galutinis terminas

Privačių karinių ir apsaugos bendrovių, visų pirma „Vagnerio grupės“, vykdomi žmogaus teisių pažeidimai

Galutinis terminas

Žmogaus teisių padėtis Kamerūne

Diskusijos15:00 - 16:00

Išplėstiniai paklausimai (darbo tvarkos taisyklių 139 straipsnis)

Tarptautinių uostų perpildymas ir išaugusios transporto išlaidos, darantys poveikį Europos Sąjungai

Rezultatų paskelbimas16:00

Atnaujinta: 2021 m. lapkričio 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika