Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 22 noiembrie 2021 - Joi, 25 noiembrie 2021229k

  Luni, 22 noiembrie 2021

Dezbateri17:00 - 20:00

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

Termen

Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile

O-000071/2021

ComisiaEMPL

Coordonarea măsurilor statelor membre în contextul creșterii numărului de cazuri COVID-19 în UE

Termen

Strategia europeană privind materiile prime de importanță critică

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Termen

Revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării în vigoare a cadrului financiar multianual 2021-2027

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Dezbateri20:30 - 23:00

Politica UE în domeniul sportului: evaluare și posibile căi de urmat

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Termen

O strategie farmaceutică pentru Europa

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 23 noiembrie 2021

Dezbateri09:00 - 12:00

Dezbatere comună - Politica agricolă comună (PAC)

Termen

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Termen

Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Termen

Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Sesiune de votare12:00 - 13:15

Observație: voturile vor fi distribuite în cadrul diferitelor sesiuni de votare în funcție de numărul amendamentelor

Voturi privind acordurile provizorii

Termen

Politica agricolă comună - sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre și finanțate de FEGA și de FEADR

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Termen

Politica agricolă comună: finanțarea, gestionarea și monitorizarea

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Termen

Politica agricolă comună – modificarea Regulamentului OCP și a altor regulamente

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Voturi unice

Procedurile de insolvență: înlocuirea anexelor A și B la regulament

A9-0293/2021

 ***I

JURIAdrián Vázquez Lázara

Statisticile integrate referitoare la ferme: contribuția Uniunii în temeiul CFM 2021-2027

A9-0310/2021

 ***I

AGRIRiho Terras

Produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP): documentele cu informații esențiale. Prelungirea regimului tranzitoriu

A9-0297/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Societățile de administrare a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM): utilizarea documentelor cu informații esențiale

A9-0301/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Politica UE în domeniul sportului: evaluare și posibile căi de urmat

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Termen

Digitalizarea sistemului european de raportare, monitorizare și audit

A9-0311/2021

CONTMaria Grapini

Votarea amendamentelor

Strategia europeană privind materiile prime de importanță critică

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) - Revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării în vigoare a cadrului financiar multianual 2021-2027

O strategie farmaceutică pentru Europa

Dezbateri15:00 - 20:00

Concluziile reuniunii Consiliului European din 21-22 octombrie 2021

Situația din Belarus și de la granițele sale cu UE și consecințele umanitare și de securitate

Condamnarea violenței polițienești față de romii din UE

Termen

Politicile și legislația privind migrația legală

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Procedura bugetară 2022: proiectul comun

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Anunțarea rezultatelor16:00

Dezbateri20:30 - 22:30

Termen

Negocieri multilaterale în vederea celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC de la Geneva, din perioada 30 noiembrie-3 decembrie 2021

Situația din Bosnia și Herțegovina

  Miercuri, 24 noiembrie 2021

Dezbateri09:00 - 11:50

Rezultatele COP26 de la Glasgow

Şedinţă solemnă12:00 - 12:30

Alocuțiunea Sviatlanei Țihanouskaia

Sesiune de votare12:30 - 13:45

Bugetul general

Procedura bugetară 2022: proiectul comun

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

A9-0327/2021

BUDGPierre Larrouturou

Proiectul de buget rectificativ nr. 6/2021: doze suplimentare de vaccin pentru țările cu venituri mici și medii inferioare, consolidarea UCPM și alte ajustări ale cheltuielilor și veniturilor

A9-0329/2021

BUDGPierre Larrouturou

Voturi finale

Termen

Strategia europeană privind materiile prime de importanță critică

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Termen

Revizuirea Regulamentului financiar în vederea intrării în vigoare a cadrului financiar multianual 2021-2027

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Termen

O strategie farmaceutică pentru Europa

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Votarea amendamentelor

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spania

Politicile și legislația privind migrația legală

Propunere de rezoluție - Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile

Propunere de rezoluție - Negocieri multilaterale în vederea celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC de la Geneva, din perioada 30 noiembrie-3 decembrie 2021

Dezbateri15:00 - 20:00

Rolul UE în combaterea pandemiei de Covid-19: cum să vaccinăm întreaga lume

Starea uniunii energetice

Termen

Drepturile fundamentale și statul de drept în Slovenia, cu accent pe întârzierea numirii procurorilor la Parchetul European

Anunțarea rezultatelor16:30

Dezbateri20:30 - 22:00

Un plan de acțiune european împotriva bolilor rare

Prezentarea raportului anual pe 2020 al Curții de Conturi

  Joi, 25 noiembrie 2021

Dezbateri09:00 - 12:00

Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor și stadiul ratificării Convenției de la Istanbul

Prima sesiune de votare09:30 - 10:45

Decizie a comisiei de a iniția negocieri

Salariile minime adecvate în Uniunea Europeană

A9-0325/2021

 ***I

EMPLDennis Radtke, Agnes Jongerius

Voturi finale

Termen

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Spania

A9-0319/2021

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termen

Politicile și legislația privind migrația legală

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Termen

Introducerea unui card european de securitate socială pentru a îmbunătăți implementarea digitală a drepturilor de securitate socială și a mobilității echitabile

Termen

Negocieri multilaterale în vederea celei de a 12-a Conferințe ministeriale a OMC de la Geneva, din perioada 30 noiembrie-3 decembrie 2021

Voturi unice

Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Filipinelor

A9-0300/2021

 *

JURIGilles Lebreton

Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Jamaicăi

A9-0299/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Boliviei

A9-0307/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Pakistanului

A9-0308/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Convenția de la Haga (1980) asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii: aderarea Tunisiei

A9-0309/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Propunere de rezoluție referitoare la siguranța parcărilor pentru tiruri în UE

Votarea amendamentelor

Propuneri de rezoluție - Situația din Somalia

Propuneri de rezoluție - Încălcări ale drepturilor omului de către mercenari și companii de securitate, îndeosebi Wagner Group

Propuneri de rezoluție - Situația drepturilor omului în Camerun

Anunțarea rezultatelor13:00

A doua sesiune de votare13:30 - 14:45

Voturi finale

Termen

Situația din Somalia

Termen

Încălcări ale drepturilor omului de către mercenari și companii de securitate, îndeosebi Wagner Group

Termen

Situația drepturilor omului în Camerun

Dezbateri15:00 - 16:00

Interpelare majoră (articolul 139 din Regulamentul de procedură)

Aglomerarea porturilor internaționale și creșterea costurilor de transport afectează UE

Anunțarea rezultatelor16:00

Ultima actualizare: 24 noiembrie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate