Program
Štrasburg
Pondelok, 22. novembra 2021 - Štvrtok, 25. novembra 2021232k

  Pondelok, 22. novembra 2021

Rozpravy17:00 - 20:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia v záujme digitálneho zlepšenia presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility

O-000071/2021

KomisiaEMPL

Koordinácia opatrení členských štátov vzhľadom na stúpajúce prípady ochorenia COVID-19 v EÚ

Termín

Európska stratégia pre kritické suroviny

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Termín

Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Rozpravy20:30 - 23:00

Politika EÚ v oblasti športu: hodnotenie a ďalší možný postup

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Termín

Farmaceutická stratégia pre Európu

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 23. novembra 2021

Rozpravy09:00 - 12:00

Spoločná rozprava - Spoločná poľnohospodárska politika (SPP)

Termín

Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Termín

Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Termín

Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Hlasovanie12:00 - 13:15

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov

Hlasovanie o predbežných dohodách

Termín

Spoločná poľnohospodárska politika – podpora strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty a ktoré sú financované z EPZF a EPFRV

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Termín

Spoločná poľnohospodárska politika: financovanie, riadenie a monitorovanie

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Termín

Spoločná poľnohospodárska politika – zmena SOT a ďalších nariadení

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Jediné hlasovania

Insolvenčné konanie: nahradenie príloh A a B k nariadeniu

A9-0293/2021

 ***I

JURIAdrián Vázquez Lázara

Integrované štatistiky fariem: príspevok Únie v medziach VFR na roky 2021 – 2027

A9-0310/2021

 ***I

AGRIRiho Terras

Štrukturalizované retailové investičné produkty a investičné produkty založené na poistení (PRIIP): dokumenty s kľúčovými informáciami. Predĺženie prechodného mechanizmu

A9-0297/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP): používanie dokumentov s kľúčovými informáciami

A9-0301/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Politika EÚ v oblasti športu: hodnotenie a ďalší možný postup

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Termín

Digitalizácia európskeho podávania správ, monitorovania a auditu

A9-0311/2021

CONTMaria Grapini

Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

Európska stratégia pre kritické suroviny

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027

Farmaceutická stratégia pre Európu

Rozpravy15:00 - 20:00

Závery zo zasadnutia Európskej rady z 21. – 22. októbra 20201

Situácia v Bielorusku a na jeho hraniciach s EÚ a bezpečnostné a humanitárne dôsledky

Odsúdenie policajného násilia voči Rómom v EÚ

Termín

Politika a právo v oblasti legálnej migrácie

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Rozpočtový postup na rok 2022 – spoločný text

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Oznámenie výsledkov16:00

Rozpravy20:30 - 22:30

Termín

Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 12. Konferenciou ministrov WTO v Ženeve v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2021

Situácia v Bosne a Hercegovine

  Streda, 24. novembra 2021

Rozpravy09:00 - 11:50

Výsledok COP 26 v Glasgowe

Slávnostná schôdza12:00 - 12:30

Prejav Sviatlany Cichanovskej

Hlasovanie12:30 - 13:45

Všeobecný rozpočet

Rozpočtový postup na rok 2022 – spoločný text

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Návrh opravného rozpočtu č. 5/2021: Humanitárna pomoc pre utečencov v Turecku

A9-0327/2021

BUDGPierre Larrouturou

Návrh opravného rozpočtu č. 6/2021: Dodatočné dávky vakcín pre krajiny s nízkymi a nižšími strednými príjmami, posilnenie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a iné úpravy výdavkov a príjmov

A9-0329/2021

BUDGPierre Larrouturou

Záverečné hlasovanie

Termín

Európska stratégia pre kritické suroviny

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Termín

Revízia nariadenia o rozpočtových pravidlách vzhľadom na nadobudnutie účinnosti viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Termín

Farmaceutická stratégia pre Európu

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Španielsko

Politika a právo v oblasti legálnej migrácie

Návrh uznesenia - Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia v záujme digitálneho zlepšenia presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility

Návrh uznesenia - Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 12. Konferenciou ministrov WTO v Ženeve v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2021

Rozpravy15:00 - 20:00

Úloha EÚ v boji proti pandémii COVID-19: Ako zaočkovať svet

Stav energetickej únie

Termín

Základné práva a právny štát v Slovinsku, najmä oneskorená nominácia prokurátorov Európskej prokuratúry

Oznámenie výsledkov16:30

Rozpravy20:30 - 22:00

Európsky akčný plán na boj proti zriedkavým chorobám

Prezentácia výročnej správy Dvora audítorov za rok 2020

  Štvrtok, 25. novembra 2021

Rozpravy09:00 - 12:00

Medzinárodný deň boja proti násiliu páchanému na ženách a súčasný stav ratifikácie Istanbulského dohovoru

Prvé hlasovanie09:30 - 10:45

Rozhodnutie výboru začať rokovania

Primerané minimálne mzdy v Európskej únii

A9-0325/2021

 ***I

EMPLDennis Radtke, Agnes Jongerius

Záverečné hlasovanie

Termín

Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii – žiadosť EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Španielsko

A9-0319/2021

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termín

Politika a právo v oblasti legálnej migrácie

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Termín

Zavedenie európskeho preukazu sociálneho zabezpečenia v záujme digitálneho zlepšenia presadzovania práv sociálneho zabezpečenia a spravodlivej mobility

Termín

Multilaterálne rokovania pred blížiacou sa 12. Konferenciou ministrov WTO v Ženeve v dňoch 30. novembra – 3. decembra 2021

Jediné hlasovania

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Filipín

A9-0300/2021

 *

JURIGilles Lebreton

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Jamajky

A9-0299/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Bolívie

A9-0307/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Pakistanu

A9-0308/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Haagsky dohovor (1980) o občianskoprávnych aspektoch medzinárodných únosov detí: pristúpenie Tuniska

A9-0309/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Bezpečnosť parkovísk pre kamióny v EÚ

Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

Návrhy uznesenia - Situácia v Somálsku

Návrhy uznesenia - Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner

Návrhy uznesenia - Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune

Oznámenie výsledkov13:00

Druhé hlasovanie13:30 - 14:45

Záverečné hlasovanie

Termín

Situácia v Somálsku

Termín

Porušovanie ľudských práv súkromnými vojenskými a bezpečnostnými spoločnosťami, najmä skupinou Wagner

Termín

Situácia v oblasti ľudských práv v Kamerune

Rozpravy15:00 - 16:00

Väčšia interpelácia (článok 139 rokovacieho poriadku)

Dôsledky preťaženia medzinárodných prístavov a zvýšených dopravných nákladov pre EÚ

Oznámenie výsledkov16:00

Posledná úprava: 24. novembra 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia