Dnevni red
Strasbourg
Ponedeljek, 22. november 2021 - Četrtek, 25. november 2021223k

  Ponedeljek, 22. november 2021

Razprave17:00 - 20:00

Nadaljevanje zasedanja in razpored dela

Rok

Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic socialne varnosti in pravično mobilnost

O-000071/2021

KomisijaEMPL

Usklajevanje ukrepov držav članic glede na porast koronavirusnih okužb v EU

Rok

Evropska strategija za kritične surovine

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Rok

Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Razprave20:30 - 23:00

Športna politika EU: ocena in možne poti naprej

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Rok

Farmacevtska strategija za Evropo

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Enominutni govori (člen 172 Poslovnika)

  Torek, 23. november 2021

Razprave09:00 - 12:00

Skupna razprava - Skupna kmetijska politika

Rok

Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Rok

Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Rok

Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Glasovanje12:00 - 13:15

Opomba: glasovanje bo potekalo v več delih, odvisno od števila predlogov sprememb

Glasovanje o začasnih sporazumih

Rok

Skupna kmetijska politika – podpora za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice in se financirajo iz EKJS in EKSRP

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Rok

Skupna kmetijska politika: financiranje, upravljanje in spremljanje

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Rok

Skupna kmetijska politika – sprememba uredbe o skupni ureditvi trgov kmetijskih proizvodov in drugih uredb

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Eno samo glasovanje

Postopki v primeru insolventnosti: nadomestitev prilog A in B k uredbi

A9-0293/2021

 ***I

JURIAdrián Vázquez Lázara

Integrirana statistika na ravni kmetij: prispevek Unije v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027

A9-0310/2021

 ***I

AGRIRiho Terras

Paketni naložbeni produkti za male vlagatelje in zavarovalni naložbeni produkti (PRIIPs): dokumenti s ključnimi informacijami. Podaljšanje prehodne ureditve

A9-0297/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Družbe za upravljanje kolektivnih naložbenih podjemov za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje (KNPVP): uporaba dokumentov s ključnimi podatki

A9-0301/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Športna politika EU: ocena in možne poti naprej

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Rok

Digitalizacija evropskega poročanja, spremljanja in revizije

A9-0311/2021

CONTMaria Grapini

Glasovanje o predlogih sprememb

Evropska strategija za kritične surovine

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027

Farmacevtska strategija za Evropo

Razprave15:00 - 20:00

Sklepi z zasedanja Evropskega sveta z dne 21. in 22. oktobra 2021

Razmere v Belorusiji in na njeni meji z EU ter varnostne in humanitarne posledice

Obsodba policijskega nasilja nad Romi v EU

Rok

Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Proračunski postopek za leto 2022: skupni predlog

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Razglasitev izida 16:00

Razprave20:30 - 22:30

Rok

Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v Ženevi od 30. novembra do 3. decembra 2021

Razmere v Bosni in Hercegovini

  Sreda, 24. november 2021

Razprave09:00 - 11:50

Izid konference COP26 v Glasgowu

Slavnostna seja12:00 - 12:30

Nagovor Svjatlane Cihanovske

Glasovanje12:30 - 13:45

Splošni proračun

Proračunski postopek za leto 2022: skupni predlog

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Predlog spremembe proračuna št. 5/2021: humanitarna pomoč beguncem v Turčiji

A9-0327/2021

BUDGPierre Larrouturou

Predlog spremembe proračuna št. 6 k splošnemu proračunu za leto 2021 - Dodatni odmerki cepiva za države z nizkim in nižjim srednjim dohodkom, okrepitev mehanizma Unije na področju civilne zaščite in druge prilagoditve odhodkov in prihodkov

A9-0329/2021

BUDGPierre Larrouturou

Končno glasovanje

Rok

Evropska strategija za kritične surovine

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Rok

Revizija finančne uredbe glede na začetek veljavnosti večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Rok

Farmacevtska strategija za Evropo

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Glasovanje o predlogih sprememb

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Španija

Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja

Predlog resolucije - Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic socialne varnosti in pravično mobilnost

Predlog resolucije - Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v Ženevi od 30. novembra do 3. decembra 2021

Razprave15:00 - 20:00

Vloga EU v boju proti pandemiji covida-19: kako precepiti svet

Stanje energetske unije

Rok

Temeljne pravice in pravna država v Sloveniji, zlasti zamuda pri imenovanju evropskih delegiranih tožilcev

Razglasitev izida 16:30

Razprave20:30 - 22:00

Evropski akcijski načrt za boj proti redkim boleznim

Predstavitev letnega poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2020

  Četrtek, 25. november 2021

Razprave09:00 - 12:00

Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in stanje glede ratifikacije Istanbulske konvencije

Prvo glasovanje09:30 - 10:45

Odločitev odbora o začetku pogajanj

Ustrezne minimalne plače v Evropski uniji

A9-0325/2021

 ***I

EMPLDennis Radtke, Agnes Jongerius

Končno glasovanje

Rok

Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2021/001 ES/País Vasco metal - Španija

A9-0319/2021

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Rok

Politika in zakonodaja na področju zakonitega priseljevanja

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Rok

Uvedba evropske kartice socialnega zavarovanja za izboljšanje digitalnega uveljavljanja pravic socialne varnosti in pravično mobilnost

Rok

Večstranska pogajanja v okviru priprav na dvanajsto ministrsko konferenco STO v Ženevi od 30. novembra do 3. decembra 2021

Eno samo glasovanje

Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop Filipinov

A9-0300/2021

 *

JURIGilles Lebreton

Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop Jamajke

A9-0299/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop Bolovije

A9-0307/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop Pakistana

A9-0308/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Haaška konvencija iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok: pristop Tunizije

A9-0309/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Varnosti parkirišč za tovornjake v EU

Glasovanje o predlogih sprememb

Predlogi resolucij - Razmere v Somaliji

Predlogi resolucij - Kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešila zasebna vojaška in varnostna podjetja, zlasti družba Wagner Group

Predlogi resolucij - Stanje človekovih pravic v Kamerunu

Razglasitev izida 13:00

Drugo glasovanje13:30 - 14:45

Končno glasovanje

Rok

Razmere v Somaliji

Rok

Kršitve človekovih pravic, ki so jih zagrešila zasebna vojaška in varnostna podjetja, zlasti družba Wagner Group

Rok

Stanje človekovih pravic v Kamerunu

Razprave15:00 - 16:00

Večje interpelacije (člen 139 Poslovnika)

Vpliv zastojev v mednarodnih pristaniščih in dražjega prevoza na EU

Razglasitev izida 16:00

Zadnja posodobitev: 24. november 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov