Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 22 november 2021 - Torsdagen den 25 november 2021226k

  Måndagen den 22 november 2021

Debatter17:00 - 20:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Införande av ett europeiskt socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet

O-000071/2021

KommissionenEMPL

Samordning av medlemsstaternas åtgärder mot bakgrund av det stigande antalet covid-19-fall i EU

Tidsfrist

En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Tidsfrist

Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Debatter20:30 - 23:00

EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Tidsfrist

En läkemedelsstrategi för Europa

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 23 november 2021

Debatter09:00 - 12:00

Gemensam debatt - Den gemensamma jordbrukspolitiken (GJP)

Tidsfrist

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Tidsfrist

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Tidsfrist

Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och andra förordningar

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Omröstning12:00 - 13:15

Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ändringsförslag.

Omröstningar om preliminära överenskommelser

Tidsfrist

Den gemensamma jordbrukspolitiken – stöd för strategiska planer som ska utarbetas av medlemsstaterna och finansieras av EGFJ och Ejflu

A8-0200/2019

 ***I

AGRIPeter Jahr

Tidsfrist

Den gemensamma jordbrukspolitiken: finansiering, förvaltning och övervakning

A8-0199/2019

 ***I

AGRIUlrike Müller

Tidsfrist

Den gemensamma jordbrukspolitiken – ändring av förordningen om en samlad marknadsordning och andra förordningar

A8-0198/2019

 ***I

AGRIEric Andrieu

Samlade omröstningar

Insolvensförfaranden: ersättande av bilagorna A och B till förordning

A9-0293/2021

 ***I

JURIAdrián Vázquez Lázara

Integrerad statistik över jordbruksföretag: unionens bidrag inom budgetramen 2021–2027

A9-0310/2021

 ***I

AGRIRiho Terras

Paketerade och försäkringsbaserade investeringsprodukter för icke-professionella investerare (Priip-produkter): faktablad. Förlängning av övergångsbestämmelserna

A9-0297/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

Företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag): användning av faktablad

A9-0301/2021

 ***I

ECONJonás Fernández

EU:s idrottspolitik: bedömning och möjliga vägar framåt

A9-0318/2021

CULTTomasz Frankowski

Tidsfrist

Digitalisering av europeisk rapportering, övervakning och revision

A9-0311/2021

CONTMaria Grapini

Omröstning om ändringsförslag

En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

UŠAKOVS, HOHLMEIER (A9-0295/2021) Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027

En läkemedelsstrategi för Europa

Debatter15:00 - 20:00

Slutsatserna från Europeiska rådets möte den 21–22 oktober 2021

Situationen i Belarus och vid landets gräns mot EU samt de säkerhetsmässiga och humanitära konsekvenserna

Fördömande av polisvåldet mot romer i EU

Tidsfrist

Politik och lagstiftning för laglig migration

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Budgetförfarandet för 2022: gemensamt förslag

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Tillkännagivande av resultat16:00

Debatter20:30 - 22:30

Tidsfrist

Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december 2021

Situationen i Bosnien-Hercegovina

  Onsdagen den 24 november 2021

Debatter09:00 - 11:50

Resultatet av COP26 i Glasgow

Högtidligt möte12:00 - 12:30

Anförande av Svjatlana Tsichanouskaja

Omröstning12:30 - 13:45

Den allmänna budgeten

Budgetförfarandet för 2022: gemensamt förslag

A9-0326/2021

BUDEKarlo Ressler, Damian Boeselager

Förslag till ändringsbudget nr 5/2021: humanitärt bistånd till flyktingar i Turkiet

A9-0327/2021

BUDGPierre Larrouturou

Förslag till ändringsbudget nr 6/2021: ytterligare vaccindoser till låginkomstländer och lägre medelinkomstländer, förstärkning av civilskyddsmekanismen samt övriga justeringar av utgifter och inkomster

A9-0329/2021

BUDGPierre Larrouturou

Slutomröstning

Tidsfrist

En europeisk strategi för råvaror av avgörande betydelse

A9-0280/2021

ITREHildegard Bentele

Tidsfrist

Revideringen av budgetförordningen inför ikraftträdandet av den fleråriga budgetramen 2021–2027

A9-0295/2021

BUDG, CONTNils Ušakovs, Monika Hohlmeier

Tidsfrist

En läkemedelsstrategi för Europa

A9-0317/2021

ENVIDolors Montserrat

Omröstning om ändringsförslag

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanien

Politik och lagstiftning för laglig migration

Resolutionsförslag - Införande av ett europeiskt socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet

Resolutionsförslag - Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december 2021

Debatter15:00 - 20:00

EU:s roll i kampen mot covid-19-pandemin: hur kan hela världen vaccineras?

Tillståndet i energiunionen

Tidsfrist

Grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen i Slovenien, särskilt den försenade utnämningen av Eppo-åklagare

Tillkännagivande av resultat16:30

Debatter20:30 - 22:00

En europeisk handlingsplan mot sällsynta sjukdomar

Redogörelse för revisionsrättens årsrapport för 2020

  Torsdagen den 25 november 2021

Debatter09:00 - 12:00

Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor och läget när det gäller ratificeringen av Istanbulkonventionen

Första omröstningsomgången09:30 - 10:45

Utskottsbeslut om inledande av förhandlingar

Tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen

A9-0325/2021

 ***I

EMPLDennis Radtke, Agnes Jongerius

Slutomröstning

Tidsfrist

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/001 ES/País Vasco metal – Spanien

A9-0319/2021

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Tidsfrist

Politik och lagstiftning för laglig migration

A9-0314/2021

LIBEAbir Al-Sahlani

Tidsfrist

Införande av ett europeiskt socialförsäkringskort för att förbättra säkerställandet på elektronisk väg av socialförsäkringsrättigheter och rättvis rörlighet

Tidsfrist

Multilaterala förhandlingar inför WTO:s tolfte ministerkonferens i Genève den 30 november–3 december 2021

Samlade omröstningar

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Filippinernas anslutning

A9-0300/2021

 *

JURIGilles Lebreton

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Jamaicas anslutning

A9-0299/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Bolivias anslutning

A9-0307/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Pakistans anslutning

A9-0308/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Haagkonventionen (1980) om de civila aspekterna på internationella bortföranden av barn: Tunisiens anslutning

A9-0309/2021

 *

JURIHeidi Hautala

Säkerheten på lastbilsparkeringar i EU

Omröstning om ändringsförslag

Resolutionsförslag - Situationen i Somalia

Resolutionsförslag - Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagnergruppen

Resolutionsförslag - Människorättssituationen i Kamerun

Tillkännagivande av resultat13:00

Andra omröstningsomgången13:30 - 14:45

Slutomröstning

Tidsfrist

Situationen i Somalia

Tidsfrist

Människorättskränkningar begångna av privata militära företag och säkerhetsföretag, särskilt Wagnergruppen

Tidsfrist

Människorättssituationen i Kamerun

Debatter15:00 - 16:00

Större interpellation (artikel 139)

Överbelastning av internationella hamnar och ökade transportkostnader som får konsekvenser för EU

Tillkännagivande av resultat16:00

Senaste uppdatering: 24 november 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy