Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 13. prosince 2021 - Čtvrtek, 16. prosince 2021242k

  Pondělí, 13. prosince 2021

Rozpravy17:00 - 22:00

Pokračování zasedání a plán práce

Třicáté výročí rozpadu Sovětského svazu a jeho význam pro budoucnost Ruska a Evropy

Lhůta

Boj proti genderově podmíněnému násilí: kybernetické násilí

A9-0338/2021

LIBE, FEMMElissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek

Lhůta

Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2018–2020

A9-0315/2021

FEMMSandra Pereira

Lhůta

Hodnocení zdravotnických technologií

A9-0334/2021

 ***II

ENVITiemo Wölken

Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

Hlasování18:30 - 19:45

Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

Hlasování o žádostech o použití postupu pro naléhavé případy (článek 163 jednacího řádu)

Lhůta

Přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti požadavků v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení

 ***I

ENVI

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (LIBE/FEMM A9-0338/2021) – Boj proti genderově podmíněnému násilí: kybernetické násilí

Jediné hlasování

Celní kvóta Unie pro vysoce jakostní hovězí maso z Paraguaye

A9-0333/2021

 ***I

INTAJordi Cañas

  Úterý, 14. prosince 2021

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 11:50

Lhůta

Akt o digitálních trzích

A9-0332/2021

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Lhůta

Evropský rok mládeže 2022

A9-0322/2021

 ***I

CULTSabine Verheyen

Slavnostní zasedání12:00 - 12:30

Projev ghanského prezidenta Nany Adda Dankwy Akufo-Adda

Hlasování12:30 - 13:45

Hlasování o předběžných dohodách

Lhůta

Evropský rok mládeže 2022

A9-0322/2021

 ***I

CULTSabine Verheyen

Lhůta

Společné vyšetřovací týmy: uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Lhůta

Evropský vyšetřovací příkaz v trestních věcech: uvedení do souladu s pravidly EU týkajícími se ochrany osobních údajů

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Konečné hlasování

Lhůta

Boj proti genderově podmíněnému násilí: kybernetické násilí

A9-0338/2021

LIBE, FEMMElissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek

Jediná hlasování

Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku

A9-0343/2021

BUDGKarlo Ressler

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Itálie

A9-0345/2021

BUDGJanusz Lewandowski

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/002 IT/Air Italy – Itálie

A9-0346/2021

BUDGJanusz Lewandowski

Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci: žádost EGF/2021/004 ES/Aragón automotive – Španělsko

A9-0344/2021

BUDGEsteban González Pons

Předvídatelnost pro členské státy a vyjasnění postupů pro řešení sporů při poskytování tradičních vlastních zdrojů a vlastních zdrojů z DPH a HND

A9-0347/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Dohoda mezi EU a USA o letecké dopravě

A9-0335/2021

 ***

TRANMaria Grapini

Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Gabonem a ES: prováděcí protokol

A9-0316/2021

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek

A9-0337/2021

 ***I

INTADaniel Caspary

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Akt o digitálních trzích

Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2018–2020

Dopad organizované trestné činnosti na vlastní zdroje EU a na zneužívání finančních prostředků EU

Zamezení korupci, neoprávněným výdajům a zneužívání finančních prostředků EU a členských států v případě fondů pro mimořádné události a ve výdajových oblastech týkajících se řešení krizí

Provádění směrnice o energetické náročnosti budov

Výzvy a vyhlídky mnohostranných režimů kontroly zbraní hromadného ničení a odzbrojení

Rozpravy15:00 - 22:00

Lhůta

Situace v Nikaragui

Lhůta

Situace na ukrajinských hranicích a na ukrajinských územích okupovaných Ruskem

Lhůta

Nové směry pro humanitární činnost EU

A9-0328/2021

DEVENorbert Neuser

Lhůta

Spolupráce v boji proti organizované trestné činnosti na západním Balkáně

A9-0298/2021

AFETLukas Mandl

Lhůta

Provádění Kimberleyského systému certifikace

O-000073/2021

KomiseINTA

Výsledky celosvětového summitu o výživě pro růst konaného v Japonsku ve dnech 7. až 8. prosince a rostoucí nedostatek potravin v rozvojových zemích

Lhůta

Demokracie na pracovišti: evropský rámec pro práva zaměstnanců na účast a revize směrnice o evropské radě zaměstnanců

A9-0331/2021

EMPLGabriele Bischoff

Oznámení výsledků19:00

  Středa, 15. prosince 2021

Rozpravy09:00 - 11:50

Společná rozprava - Příprava zasedání Evropské rady a reakce EU na globální opětovný nárůst počtu případů onemocnění COVID-19

Příprava zasedání Evropské rady ve dnech 16.–17. prosince 2021

Reakce EU na globální opětovný nárůst počtu případů onemocnění COVID-19 a nově se objevující varianty COVID-19

Předání Sacharovovy ceny12:00 - 12:30

Hlasování12:30 - 13:45

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Demokracie na pracovišti: evropský rámec pro práva zaměstnanců na účast a revize směrnice o evropské radě zaměstnanců

Konečná hlasování

Lhůta

Přechodná ustanovení pro některé diagnostické zdravotnické prostředky in vitro a odklad použitelnosti požadavků v případě prostředků vyráběných a používaných v rámci zdravotnických zařízení

 ***I

ENVI
Lhůta

Akt o digitálních trzích

A9-0332/2021

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Lhůta

Rovnost žen a mužů v Evropské unii v letech 2018–2020

A9-0315/2021

FEMMSandra Pereira

Lhůta

Dopad organizované trestné činnosti na vlastní zdroje EU a na zneužívání finančních prostředků EU

A9-0330/2021

CONTTomáš Zdechovský

Lhůta

Zamezení korupci, neoprávněným výdajům a zneužívání finančních prostředků EU a členských států v případě fondů pro mimořádné události a ve výdajových oblastech týkajících se řešení krizí

A9-0320/2021

CONTMichèle Rivasi

Lhůta

Provádění směrnice o energetické náročnosti budov

A9-0321/2021

ITRESeán Kelly

Lhůta

Výzvy a vyhlídky mnohostranných režimů kontroly zbraní hromadného ničení a odzbrojení

A9-0324/2021

AFETSven Mikser

Lhůta

Nové směry pro humanitární činnost EU

A9-0328/2021

DEVENorbert Neuser

Lhůta

Spolupráce v boji proti organizované trestné činnosti na západním Balkáně

A9-0298/2021

AFETLukas Mandl

Rozpravy15:00 - 22:00

Pokyny Evropské komise týkající se inkluzivního jazyka

Aktuální stav, pokud jde o Nástroj pro oživení a odolnost (RRF)

Plány na další oslabení základních práv v Polsku, zejména pokud jde o normy Evropské úmluvy o lidských právech a sexuální a reprodukční zdraví a práva

Navrhované rozhodnutí Rady o dočasných mimořádných opatřeních na vnějších hranicích s Běloruskem na základě čl. 78 odst. 3 Smlouvy o fungování EU

Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2020

A9-0323/2021

PETIGheorghe Falcă

Reakce EU v souvislosti s dopravní chudobou

Bilance Evropského roku železnice

Oznámení výsledků19:00

  Čtvrtek, 16. prosince 2021

Rozpravy09:00 - 13:00

Lhůta

Me Too a obtěžování – důsledky pro orgány a instituce EU

O-000074/2021

KomiseFEMM

Zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech v EU

První hlasování09:45 - 11:00

Jediné hlasování

Jednání Petičního výboru v průběhu roku 2020

A9-0323/2021

PETIGheorghe Falcă

Konečné hlasování

Lhůta

Demokracie na pracovišti: evropský rámec pro práva zaměstnanců na účast a revize směrnice o evropské radě zaměstnanců

A9-0331/2021

EMPLGabriele Bischoff

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Návrhy usnesení - Soustavné útoky na občanskou společnost a obránce lidských práv v Rusku: případ sdružení na obranu lidských práv Memorial

Návrhy usnesení - Situace na Kubě, zejména případy Josého Daniela Ferrera, dámy v bílém Aymary Nietové, Maykela Castilla, Luise Roblese, Félixe Navarra, Luise Manuela Otera, rev. Lorenza Rosalese Fajarda, Andyho Duniera Garcíi a Yuniora Garcíi Aguilery

Návrhy usnesení - Nucená práce v továrně společnosti Linglong a ekologické protesty v Srbsku

Návrhy usnesení - Základní práva a právní stát ve Slovinsku, zejména opožděná nominace žalobců Úřadu evropského veřejného žalobce

Návrhy usnesení - Situace v Nikaragui

Návrh usnesení - Me Too a obtěžování – důsledky pro orgány a instituce EU

Návrhy usnesení - Situace na ukrajinských hranicích a na ukrajinských územích okupovaných Ruskem

Návrh usnesení - Provádění Kimberleyského systému certifikace

Oznámení výsledků13:00

Druhé hlasování13:45 - 15:00

Konečná hlasování

Lhůta

Soustavné útoky na občanskou společnost a obránce lidských práv v Rusku: případ sdružení na obranu lidských práv Memorial

Lhůta

Situace na Kubě, zejména případy Josého Daniela Ferrera, dámy v bílém Aymary Nietové, Maykela Castilla, Luise Roblese, Félixe Navarra, Luise Manuela Otera, rev. Lorenza Rosalese Fajarda, Andyho Duniera Garcíi a Yuniora Garcíi Aguilery

Lhůta

Nucená práce v továrně společnosti Linglong a ekologické protesty v Srbsku

Lhůta

Základní práva a právní stát ve Slovinsku, zejména opožděná nominace žalobců Úřadu evropského veřejného žalobce

Lhůta

Situace v Nikaragui

Lhůta

Me Too a obtěžování – důsledky pro orgány a instituce EU

Lhůta

Situace na ukrajinských hranicích a na ukrajinských územích okupovaných Ruskem

Lhůta

Provádění Kimberleyského systému certifikace

Rozpravy15:00 - 16:00

Překážky bránící volnému pohybu zboží

O-000072/2021

KomiseIMCO

Oznámení výsledků16:00

Poslední aktualizace: 15. prosince 2021Právní upozornění - Ochrana soukromí