Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 13. detsember 2021 - Neljapäev, 16. detsember 2021238k

  Esmaspäev, 13. detsember 2021

Arutelud17:00 - 22:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

Nõukogude Liidu lagunemise 30. aastapäev ning selle tähtsus Venemaa ja Euroopa tuleviku seisukohast

Tähtaeg

Soolise vägivalla vastu võitlemine: kübervägivald

A9-0338/2021

LIBE, FEMMElissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek

Tähtaeg

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus ajavahemikus 2018–2020

A9-0315/2021

FEMMSandra Pereira

Tähtaeg

Tervisetehnoloogia hindamine

A9-0334/2021

 ***II

ENVITiemo Wölken

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

Hääletus18:30 - 19:45

Märkus: hääletused jagatakse eri hääletusvoorude vahel olenevalt muudatusettepanekute arvust

Kiireloomulise menetluse kohaldamise taotluste hääletus (kodukorra artikkel 163)

Tähtaeg

Teatavaid in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevad üleminekusätted ja asutusesiseseid seadmeid käsitlevate nõuete kohaldamise edasilükkamine

 ***I

ENVI

Muudatusettepanekute hääletamine

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (LIBE/FEMM A9-0338/2021) – Soolise vägivalla vastu võitlemine: kübervägivald

Tervikhääletus

Paraguayst pärit kõrgekvaliteedilise veiseliha liidu tariifikvoot

A9-0333/2021

 ***I

INTAJordi Cañas

  Teisipäev, 14. detsember 2021

Tulemuste teatavaks tegemine09:00

Arutelud (või pärast tulemuste teatavaks tegemist)09:00 - 11:50

Tähtaeg

Digiturgude õigusakt

A9-0332/2021

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Tähtaeg

Euroopa noorteaasta 2022

A9-0322/2021

 ***I

CULTSabine Verheyen

Pidulik istung12:00 - 12:30

Ghana presidendi Nana Addo Dankwa Akufo-Addo pöördumine

Hääletus12:30 - 13:45

Esialgsete kokkulepete hääletus

Tähtaeg

Euroopa noorteaasta 2022

A9-0322/2021

 ***I

CULTSabine Verheyen

Tähtaeg

Ühised uurimisrühmad: vastavusse viimine isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Tähtaeg

Euroopa uurimismäärus kriminaalasjades: vastavusse viimine isikuandmete kaitset käsitlevate ELi õigusnormidega

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Lõpphääletus

Tähtaeg

Soolise vägivalla vastu võitlemine: kübervägivald

A9-0338/2021

LIBE, FEMMElissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek

Tervikhääletus

Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutuselevõtmine, et anda Horvaatiale abi

A9-0343/2021

BUDGKarlo Ressler

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Itaalia

A9-0345/2021

BUDGJanusz Lewandowski

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2021/002 IT/Air Italy – Itaalia

A9-0346/2021

BUDGJanusz Lewandowski

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2021/004 ES/Aragón automotive – Hispaania

A9-0344/2021

BUDGEsteban González Pons

Prognoositavus liikmesriikide jaoks ja vaidluste lahendamise menetlused traditsiooniliste, käibemaksupõhiste ja kogurahvatulul põhinevate omavahendite kättesaadavaks tegemisel

A9-0347/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

ELi ja USA vaheline lennutranspordileping

A9-0335/2021

 ***

TRANMaria Grapini

Gaboni Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektorit käsitleva partnerluslepingu rakendusprotokoll

A9-0316/2021

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Rahvusvaheliste hangete instrument

A9-0337/2021

 ***I

INTADaniel Caspary

Muudatusettepanekute hääletamine

Digiturgude õigusakt

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus ajavahemikus 2018–2020

Organiseeritud kuritegevuse mõju ELi omavahenditele ja ELi vahendite väärkasutamisele

Korruptsiooni, reeglitevastaselt tehtud kulutuste ning ELi ja riiklike rahaliste vahendite omastamise ennetamine erakorraliste rahaliste vahendite ja kriisiga seotud kuluvaldkondade puhul

Hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamine

Massihävitusrelvade mitmepoolsete relvastuskontrolli- ja desarmeerimissüsteemide probleemid ja väljavaated

Arutelud15:00 - 22:00

Tähtaeg

Olukord Nicaraguas

Tähtaeg

Olukord Ukraina piiril ja Ukraina territooriumitel, mis on Venemaa poolt okupeeritud

Tähtaeg

ELi humanitaartegevuse uued suundumused

A9-0328/2021

DEVENorbert Neuser

Tähtaeg

Koostöö võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu Lääne-Balkanil

A9-0298/2021

AFETLukas Mandl

Tähtaeg

Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamine

O-000073/2021

KomisjonINTA

Toitumise ja majanduskasvu seoseid käsitleva ülemaailmse tippkohtumise (Jaapan, 7.–8. detsember) tulemused ja arengumaade suurenev toiduga kindlustamatus

Tähtaeg

Euroopa raamistik töötajate osalemiseks ettevõtet puudutavates küsimustes ja Euroopa töönõukogu direktiivi läbivaatamine

A9-0331/2021

EMPLGabriele Bischoff

Tulemuste teatavaks tegemine19:00

  Kolmapäev, 15. detsember 2021

Arutelud09:00 - 11:50

Ühine arutelu - Euroopa Ülemkogu ettevalmistamine ja ELi reageering COVID-19 ülemaailmsele taaslevikule

Euroopa Ülemkogu 16.–17. detsembri 2021. aasta kohtumise ettevalmistamine

ELi reageering COVID-19 ülemaailmsele taaslevikule ja COVID-19 põhjustava viiruse uute variantide tekkele

Sahharovi auhinna kätteandmine12:00 - 12:30

Hääletus12:30 - 13:45

Muudatusettepanekute hääletamine

Euroopa raamistik töötajate osalemiseks ettevõtet puudutavates küsimustes ja Euroopa töönõukogu direktiivi läbivaatamine

Lõpphääletused

Tähtaeg

Teatavaid in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid käsitlevad üleminekusätted ja asutusesiseseid seadmeid käsitlevate nõuete kohaldamise edasilükkamine

 ***I

ENVI
Tähtaeg

Digiturgude õigusakt

A9-0332/2021

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Tähtaeg

Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus ajavahemikus 2018–2020

A9-0315/2021

FEMMSandra Pereira

Tähtaeg

Organiseeritud kuritegevuse mõju ELi omavahenditele ja ELi vahendite väärkasutamisele

A9-0330/2021

CONTTomáš Zdechovský

Tähtaeg

Korruptsiooni, reeglitevastaselt tehtud kulutuste ning ELi ja riiklike rahaliste vahendite omastamise ennetamine erakorraliste rahaliste vahendite ja kriisiga seotud kuluvaldkondade puhul

A9-0320/2021

CONTMichèle Rivasi

Tähtaeg

Hoonete energiatõhususe direktiivi rakendamine

A9-0321/2021

ITRESeán Kelly

Tähtaeg

Massihävitusrelvade mitmepoolsete relvastuskontrolli- ja desarmeerimissüsteemide probleemid ja väljavaated

A9-0324/2021

AFETSven Mikser

Tähtaeg

ELi humanitaartegevuse uued suundumused

A9-0328/2021

DEVENorbert Neuser

Tähtaeg

Koostöö võitluses organiseeritud kuritegevuse vastu Lääne-Balkanil

A9-0298/2021

AFETLukas Mandl

Arutelud15:00 - 22:00

Euroopa Komisjoni kaasava keelekasutuse suunised

Taaste- ja vastupidavusrahastu hetkeseis

Põhiõiguste veelgi suurema kahjustamise kava Poolas, eelkõige seoses Euroopa inimõiguste konventsiooni standardite ning seksuaal- ja reproduktiivtervise ja -õigustega

Kavandatav nõukogu otsus ELi toimimise lepingu artikli 78 lõikel 3 põhinevate ajutiste erakorraliste meetmete võtmise kohta välispiiril Valgevenega

Petitsioonikomisjoni 2020. aasta arutelud

A9-0323/2021

PETIGheorghe Falcă

ELi reageering liikuvusvaesusele

Euroopa raudteeaasta kokkuvõte

Tulemuste teatavaks tegemine19:00

  Neljapäev, 16. detsember 2021

Arutelud09:00 - 13:00

Tähtaeg

MeToo liikumine ja ahistamine – tagajärjed ELi institutsioonidele

O-000074/2021

KomisjonFEMM

ELi keeld kasutada tsirkustes metsloomi

Esimene hääletusvoor09:45 - 11:00

Tervikhääletus

Petitsioonikomisjoni 2020. aasta arutelud

A9-0323/2021

PETIGheorghe Falcă

Lõpphääletus

Tähtaeg

Euroopa raamistik töötajate osalemiseks ettevõtet puudutavates küsimustes ja Euroopa töönõukogu direktiivi läbivaatamine

A9-0331/2021

EMPLGabriele Bischoff

Muudatusettepanekute hääletamine

Resolutsiooni ettepanekud - Kodanikuühiskonna ja inimõiguslaste jätkuv mahasurumine Venemaal: inimõiguste organisatsiooni Memorial juhtum

Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Kuubal, eriti José Daniel Ferreri, Lady in White Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Roblesi, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, kirikuõpetaja Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García ja Yunior García Aguilera juhtumid

Resolutsiooni ettepanekud - Sunniviisiline töö Linglongi tehases ja keskkonnateemalised meeleavaldused Serbias

Resolutsiooni ettepanekud - Põhiõigused ja õigusriik Sloveenias, eelkõige Euroopa Prokuratuuri prokuröride ametissenimetamisega viivitamine

Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Nicaraguas

Resolutsiooni ettepanek - MeToo liikumine ja ahistamine – tagajärjed ELi institutsioonidele

Resolutsiooni ettepanekud - Olukord Ukraina piiril ja Ukraina territooriumitel, mis on Venemaa poolt okupeeritud

Resolutsiooni ettepanek - Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamine

Tulemuste teatavaks tegemine13:00

Teine hääletusvoor13:45 - 15:00

Lõpphääletused

Tähtaeg

Kodanikuühiskonna ja inimõiguslaste jätkuv mahasurumine Venemaal: inimõiguste organisatsiooni Memorial juhtum

Tähtaeg

Olukord Kuubal, eriti José Daniel Ferreri, Lady in White Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Roblesi, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, kirikuõpetaja Lorenzo Rosales Fajardo, Andy Dunier García ja Yunior García Aguilera juhtumid

Tähtaeg

Sunniviisiline töö Linglongi tehases ja keskkonnateemalised meeleavaldused Serbias

Tähtaeg

Põhiõigused ja õigusriik Sloveenias, eelkõige Euroopa Prokuratuuri prokuröride ametissenimetamisega viivitamine

Tähtaeg

Olukord Nicaraguas

Tähtaeg

MeToo liikumine ja ahistamine – tagajärjed ELi institutsioonidele

Tähtaeg

Olukord Ukraina piiril ja Ukraina territooriumitel, mis on Venemaa poolt okupeeritud

Tähtaeg

Kimberley protsessi sertifitseerimissüsteemi rakendamine

Arutelud15:00 - 16:00

Kaupade vaba liikumise takistused

O-000072/2021

KomisjonIMCO

Tulemuste teatavaks tegemine16:00

Viimane päevakajastamine: 15. detsember 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika