Agenda
Straatsburg
Maandag 13 december 2021 - Donderdag 16 december 2021241k

  Maandag 13 december 2021

Debatten17:00 - 22:00

Hervatting van de zitting en regeling van de werkzaamheden

Dertig jaar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en het belang daarvan voor de toekomst van Rusland en Europa

Deadline

Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld

A9-0338/2021

LIBE, FEMMElissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek

Deadline

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020

A9-0315/2021

FEMMSandra Pereira

Deadline

Evaluatie van gezondheidstechnologie

A9-0334/2021

 ***II

ENVITiemo Wölken

Redevoeringen van één minuut (artikel 172 van het Reglement)

Stemming18:30 - 19:45

Opmerking: de stemmingen worden op basis van het aantal amendementen over de verschillende stemrondes gespreid

Stemming over verzoeken om urgentverklaring (artikel 163)

Deadline

Overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en uitgestelde toepassing van de voorschriften voor intern vervaardigde hulpmiddelen

 ***I

ENVI

Stemming over amendementen

Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek (LIBE/FEMM A9-0338/2021) - Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld

Enkele stemming

Tariefcontingent van de Unie voor rundvlees van hoge kwaliteit uit Paraguay

A9-0333/2021

 ***I

INTAJordi Cañas

  Dinsdag 14 december 2021

Bekendmaking van de uitslag09:00

Debatten (ofwel na de bekendmaking van de uitslag)09:00 - 11:50

Deadline

Wet inzake digitale markten

A9-0332/2021

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Deadline

Europees Jaar van de jeugd 2022

A9-0322/2021

 ***I

CULTSabine Verheyen

Plechtige vergadering12:00 - 12:30

Toespraak van Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, president van Ghana

Stemming12:30 - 13:45

Stemmingen over voorlopige akkoorden

Deadline

Europees Jaar van de jeugd 2022

A9-0322/2021

 ***I

CULTSabine Verheyen

Deadline

Gemeenschappelijke onderzoeksteams: aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens

A9-0236/2021

 ***I

LIBEJeroen Lenaers

Deadline

Europees onderzoeksbevel in strafzaken: aanpassing aan de EU-voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens

A9-0237/2021

 ***I

LIBEMarina Kaljurand

Eindstemming

Deadline

Bestrijding van gendergerelateerd geweld: cybergeweld

A9-0338/2021

LIBE, FEMMElissavet Vozemberg-Vrionidi, Sylwia Spurek

Enkele stemming

Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Kroatië

A9-0343/2021

BUDGKarlo Ressler

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – aanvraag EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Italië

A9-0345/2021

BUDGJanusz Lewandowski

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering – aanvraag EGF/2021/002 IT/Air Italy – Italië

A9-0346/2021

BUDGJanusz Lewandowski

Beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering — aanvraag EGF/2021/004 ES/Aragón automobielsector — Spanje

A9-0344/2021

BUDGEsteban González Pons

Voorspelbaarheid voor de lidstaten en procedures voor geschillenbeslechting bij de terbeschikkingstelling van de traditionele eigen middelen, de btw- en de bni-middelen

A9-0347/2021

 *

BUDGJosé Manuel Fernandes, Valérie Hayer

Luchtvervoersovereenkomst EU/VS

A9-0335/2021

 ***

TRANMaria Grapini

Partnerschapsovereenkomst inzake visserij EC/Gabon: uitvoeringsprotocol

A9-0316/2021

 ***

PECHIzaskun Bilbao Barandica

Instrument voor internationale overheidsopdrachten

A9-0337/2021

 ***I

INTADaniel Caspary

Stemming over amendementen

Wet inzake digitale markten

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020

De impact van georganiseerde misdaad op de eigen middelen van de EU en op het misbruik van EU-middelen, met bijzondere aandacht voor gedeeld beheer vanuit het oogpunt van audit en controle

Voorkoming van corruptie, onregelmatige uitgaven en het misbruik van EU- en nationale middelen bij noodfondsen en op crisisgerelateerde uitgaventerreinen

Tenuitvoerlegging van de richtlijn energieprestatie van gebouwen

Uitdagingen en vooruitzichten voor multilaterale regelingen inzake wapenbeheersing en ontwapening met betrekking tot massavernietigingswapens

Debatten15:00 - 22:00

Deadline

De situatie in Nicaragua

Deadline

De situatie aan de Oekraïense grens en in de door Rusland bezette gebieden van Oekraïne

Deadline

Nieuwe richtsnoeren voor het humanitaire optreden van de EU

A9-0328/2021

DEVENorbert Neuser

Deadline

Samenwerking bij de bestrijding van georganiseerde misdaad in de Westelijke Balkan

A9-0298/2021

AFETLukas Mandl

Deadline

Uitvoering van de Kimberleyprocescertificering

O-000073/2021

CommissieINTA

Resultaten van de “Nutrition for Growth”-wereldtop (Japan, 7-8 december) en toenemende voedselonzekerheid in ontwikkelingslanden

Deadline

Europees kader voor participatierechten van werknemers en de herziening van de richtlijn Europese ondernemingsraden

A9-0331/2021

EMPLGabriele Bischoff

Bekendmaking van de uitslag19:00

  Woensdag 15 december 2021

Debatten09:00 - 11:50

Gezamenlijk debat - Voorbereiding van de Europese Raad en de reactie van de EU op de wereldwijde heropleving van COVID-19

Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad van 16 en 17 december 2021

De reactie van de EU op de wereldwijde heropleving van COVID-19 en de nieuwe opkomende COVID-varianten

Uitreiking van de Sacharovprijs12:00 - 12:30

Stemming12:30 - 13:45

Stemming over amendementen

Europees kader voor participatierechten van werknemers en de herziening van de richtlijn Europese ondernemingsraden

Eindstemming

Deadline

Overgangsbepalingen voor bepaalde medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en uitgestelde toepassing van de voorschriften voor intern vervaardigde hulpmiddelen

 ***I

ENVI
Deadline

Wet inzake digitale markten

A9-0332/2021

 ***I

IMCOAndreas Schwab

Deadline

Gelijkheid van mannen en vrouwen in de Europese Unie in 2018-2020

A9-0315/2021

FEMMSandra Pereira

Deadline

De impact van georganiseerde misdaad op de eigen middelen van de EU en op het misbruik van EU-middelen, met bijzondere aandacht voor gedeeld beheer vanuit het oogpunt van audit en controle

A9-0330/2021

CONTTomáš Zdechovský

Deadline

Voorkoming van corruptie, onregelmatige uitgaven en het misbruik van EU- en nationale middelen bij noodfondsen en op crisisgerelateerde uitgaventerreinen

A9-0320/2021

CONTMichèle Rivasi

Deadline

Tenuitvoerlegging van de richtlijn energieprestatie van gebouwen

A9-0321/2021

ITRESeán Kelly

Deadline

Uitdagingen en vooruitzichten voor multilaterale regelingen inzake wapenbeheersing en ontwapening met betrekking tot massavernietigingswapens

A9-0324/2021

AFETSven Mikser

Deadline

Nieuwe richtsnoeren voor het humanitaire optreden van de EU

A9-0328/2021

DEVENorbert Neuser

Deadline

Samenwerking bij de bestrijding van georganiseerde misdaad in de Westelijke Balkan

A9-0298/2021

AFETLukas Mandl

Debatten15:00 - 22:00

De richtsnoeren voor inclusief taalgebruik van de Europese Commissie

Stand van zaken in verband met de herstel- en veerkrachtfaciliteit

Plannen om nog meer grondrechten in Polen te ondermijnen, met name wat betreft de normen van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten

Het voorgestelde besluit van de Raad betreffende voorlopige noodmaatregelen voor de buitengrens met Belarus op grond van artikel 78, lid 3, VWEU

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2020

A9-0323/2021

PETIGheorghe Falcă

De reactie van de EU op vervoersarmoede

De balans opmaken van het Europees Jaar van de spoorwegen

Bekendmaking van de uitslag19:00

  Donderdag 16 december 2021

Debatten09:00 - 13:00

Deadline

MeToo en intimidatie - de gevolgen voor de EU-instellingen

O-000074/2021

CommissieFEMM

Een EU-verbod op het gebruik van wilde dieren in het circus

Eerste stemming09:45 - 11:00

Enkele stemming

Beraadslagingen van de Commissie verzoekschriften in 2020

A9-0323/2021

PETIGheorghe Falcă

Eindstemming

Deadline

Europees kader voor participatierechten van werknemers en de herziening van de richtlijn Europese ondernemingsraden

A9-0331/2021

EMPLGabriele Bischoff

Stemming over amendementen

Ontwerpresoluties - Aanhoudende harde aanpak van het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers in Rusland: het geval van mensenrechtenorganisatie Memorial

Ontwerpresoluties - De situatie in Cuba, met name de zaken van José Daniel Ferrer, "Dame in het Wit" Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, dominee Lorenzo Fajardo, Andy Dunier García en Yunior García Aguilera

Ontwerpresoluties - Dwangarbeid in de Linglongfabriek en milieuprotesten in Servië

Ontwerpresoluties - De grondrechten en de rechtsstaat in Slovenië, met name de vertraging bij de benoeming van aanklagers bij het EOM

Ontwerpresoluties - De situatie in Nicaragua

Ontwerpresolutie - MeToo en intimidatie - de gevolgen voor de EU-instellingen

Ontwerpresoluties - De situatie aan de Oekraïense grens en in de door Rusland bezette gebieden van Oekraïne

Ontwerpresolutie - Uitvoering van de Kimberleyprocescertificering

Bekendmaking van de uitslag13:00

Tweede stemming13:45 - 15:00

Eindstemming

Deadline

Aanhoudende harde aanpak van het maatschappelijk middenveld en mensenrechtenverdedigers in Rusland: het geval van mensenrechtenorganisatie Memorial

Deadline

De situatie in Cuba, met name de zaken van José Daniel Ferrer, "Dame in het Wit" Aymara Nieto, Maykel Castillo, Luis Robles, Félix Navarro, Luis Manuel Otero, dominee Lorenzo Fajardo, Andy Dunier García en Yunior García Aguilera

Deadline

Dwangarbeid in de Linglongfabriek en milieuprotesten in Servië

Deadline

De grondrechten en de rechtsstaat in Slovenië, met name de vertraging bij de benoeming van aanklagers bij het EOM

Deadline

De situatie in Nicaragua

Deadline

MeToo en intimidatie - de gevolgen voor de EU-instellingen

Deadline

De situatie aan de Oekraïense grens en in de door Rusland bezette gebieden van Oekraïne

Deadline

Uitvoering van de Kimberleyprocescertificering

Debatten15:00 - 16:00

Belemmeringen voor het vrije verkeer van goederen

O-000072/2021

CommissieIMCO

Bekendmaking van de uitslag16:00

Laatst bijgewerkt op: 15 december 2021Juridische mededeling - Privacybeleid