Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 17 януари 2022 г. - Четвъртък, 20 януари 2022 г.222k

  Понеделник, 17 януари 2022 г.

Разисквания18:00 - 20:00

Възпоменателна церемония в памет на председателя на ЕП Давид Мария Сасоли

Обявяване на кандидатурите за избор на председател

  Вторник, 18 януари 2022 г.

Разисквания09:00 - 09:20

Кратко представяне на кандидатите за избор на председател

ГЛАСУВАНЕ09:30 - 10:15

Избор на председател на Парламента

Обявяване на резултатите11:00

ГЛАСУВАНЕ15:00 - 15:45

Избор на заместник-председатели на Парламента

Обявяване на резултатите16:30

ГЛАСУВАНЕ17:30 - 18:15

Избор на заместник-председатели на Парламента

Обявяване на резултатите19:00

ГЛАСУВАНЕ19:30 - 20:15

Избор на заместник-председатели на Парламента

Обявяване на резултатите21:00

  Сряда, 19 януари 2022 г.

ГЛАСУВАНЕ09:00 - 09:45

Избор на квестори на Парламента

Обявяване на резултатите11:00

Ред на работа11:30

Разискване11:30 - 14:00

Представяне на програмата за дейността на френското председателство

ГЛАСУВАНЕ14:30 - 15:15

Избор на квестори на Парламента

Разисквания15:00 - 23:30

Срок

Законодателен акт за цифровите услуги

A9-0356/2021

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Обявяване на резултатите16:00

Гласуване18:00 - 19:15

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Предложение за решение

Срок

Числен състав на постоянните комисии

Единни гласувания

Назначаване на член на Сметната палата - Ян Грегор

A9-0002/2022

 *

CONTRyszard Czarnecki

Назначаване на член на Сметната палата - Марек Опиола

A9-0004/2022

 *

CONTClaudiu Manda

Назначаване на член на Сметната палата - Михаилс Козловс

A9-0003/2022

 *

CONTTomáš Zdechovský

Назначаване на член на Сметната палата - Йорг Кристиян Петрович

A9-0005/2022

 *

CONTOlivier Chastel

Предварително споразумение

Срок

Европейска агенция по лекарствата

A9-0216/2021

 ***I

ENVINicolás González Casares

Единни гласувания

Срок

Възражение съгласно член 111, параграф 3: Определяне на случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за едни и същи или сходни за целите на откриването на множество самоличности съгласно Регламент (ЕС) 2019/817

Срок

Възражение съгласно член 111, параграф 3: Определяне на случаите, в които данните за самоличност могат да се считат за едни и същи или сходни за целите на откриването на множество самоличности съгласно Регламент (ЕС) 2019/818

Гласуване на изменения

Законодателен акт за цифровите услуги

  Четвъртък, 20 януари 2022 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания09:00 - 13:30

Сексуално и репродуктивно здраве и права в Европейския съюз

Възможно обявяване на назначенията в комисиите

Първо гласуване09:45 - 11:00

Гласуване на изменения

Предложения за резолюции - Нарушения на основните свободи в Хонконг

Предложения за резолюции - Ситуацията в Казахстан

Предложения за резолюции - Политическата криза в Судан

Защита на животните по време на транспортиране (препоръка)

Обявяване на резултатите13:00

Второ гласуване13:45 - 15:00

Окончателно гласуване

Срок

Нарушения на основните свободи в Хонконг

Срок

Ситуацията в Казахстан

Срок

Политическата криза в Судан

Срок

Законодателен акт за цифровите услуги

A9-0356/2021

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Срок

Защита на животните по време на транспортиране (препоръка)

Разискване15:00 - 16:00

Срок

Овластяване на европейската младеж: трудовата заетост и социалното възстановяване след пандемията

O-000077/2021

СъветEMPL

O-000075/2021

КомисияEMPL

Обявяване на резултатите16:00

Последно осъвременяване: 19 януари 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност