Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 17. januar 2022 - Torsdag den 20. januar 2022207k

  Mandag den 17. januar 2022

Forhandling18:00 - 20:00

Mindehøjtidelighed for David Maria Sassoli, formand

Meddelelse af kandidater til valget af formand for Europa-Parlamentet

  Tirsdag den 18. januar 2022

Forhandling09:00 - 09:20

Kort præsentation ved kandidaterne til posten som formand

AFSTEMNINGSTID09:30 - 10:15

Valg af formand for Europa-Parlamentet

Meddelelse af resultater11:00

AFSTEMNINGSTID15:00 - 15:45

Valg af næstformænd i Parlamentet

Meddelelse af resultater16:30

AFSTEMNINGSTID17:30 - 18:15

Valg af næstformænd i Parlamentet

Meddelelse af resultater19:00

AFSTEMNINGSTID19:30 - 20:15

Valg af næstformænd i Parlamentet

Meddelelse af resultater21:00

  Onsdag den 19. januar 2022

AFSTEMNINGSTID09:00 - 09:45

Valg af kvæstorer i Parlamentet

Meddelelse af resultater11:00

Arbejdsplan11:30

Forhandling11:30 - 14:00

Redegørelse for det franske formandskabs aktivitetsprogram

AFSTEMNINGSTID14:30 - 15:15

Valg af kvæstorer i Parlamentet

Forhandling15:00 - 23:30

Frist

Forordningen om digitale tjenester

A9-0356/2021

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Meddelelse af resultater16:00

Afstemningsrunde18:00 - 19:15

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Forslag til afgørelse

Frist

De stående udvalgs medlemstal

Enkelt afstemning

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Jan Gregor

A9-0002/2022

 *

CONTRyszard Czarnecki

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Marek Opioła

A9-0004/2022

 *

CONTClaudiu Manda

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Mihails Kozlovs

A9-0003/2022

 *

CONTTomáš Zdechovský

Udnævnelse af et medlem af Revisionsretten – Jorg Kristijan Petrovič

A9-0005/2022

 *

CONTOlivier Chastel

Foreløbig aftale

Frist

Det Europæiske Lægemiddelagentur

A9-0216/2021

 ***I

ENVINicolás González Casares

Enkelt afstemning

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning af flere identiteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/817

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: Bestemmelse af, i hvilke tilfælde identitetsoplysninger kan betragtes som værende de samme eller ensartede med henblik på påvisning af flere identiteter i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/818

Afstemning om ændringsforslag

Forordningen om digitale tjenester

  Torsdag den 20. januar 2022

Meddelelse af resultater09:00

Forhandling09:00 - 13:30

Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder i Den Europæiske Union

Eventuelt meddelelse af udnævnelserne af medlemmer til udvalgene

Første afstemningsrunde09:45 - 11:00

Afstemning om ændringsforslag

Forslag til beslutning - Krænkelser af grundlæggende frihedsrettigheder i Hongkong

Forslag til beslutning - Situationen i Kasakhstan

Forslag til beslutning - Den politiske krise i Sudan

Beskyttelse af dyr under transport (henstilling)

Meddelelse af resultater13:00

Anden afstemningsrunde13:45 - 15:00

Endelig afstemning

Frist

Krænkelser af grundlæggende frihedsrettigheder i Hongkong

Frist

Situationen i Kasakhstan

Frist

Den politiske krise i Sudan

Frist

Forordningen om digitale tjenester

A9-0356/2021

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Frist

Beskyttelse af dyr under transport (henstilling)

Forhandling15:00 - 16:00

Frist

Styrkelse af europæiske unge: beskæftigelse og social genopretning efter pandemien

O-000077/2021

RådetEMPL

O-000075/2021

Kommissionen EMPL

Meddelelse af resultater16:00

Seneste opdatering: 19. januar 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik