Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 17 stycznia 2022 r. - Czwartek, 20 stycznia 2022 r.207k

  Poniedziałek, 17 stycznia 2022 r.

Debaty18:00 - 20:00

Ceremonia upamiętniająca przewodniczącego Davida Marię Sassolego

Ogłoszenie nazwisk osób kandydujących w wyborach na urząd przewodniczącego

  Wtorek, 18 stycznia 2022 r.

Debaty09:00 - 09:20

Krótka prezentacja kandydatów na urząd Przewodniczącego

GŁOSOWANIE09:30 - 10:15

Wybór przewodniczącego Parlamentu

Ogłoszenie wyników11:00

GŁOSOWANIE15:00 - 15:45

Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu

Ogłoszenie wyników16:30

GŁOSOWANIE17:30 - 18:15

Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu

Ogłoszenie wyników19:00

GŁOSOWANIE19:30 - 20:15

Wybór wiceprzewodniczących Parlamentu

Ogłoszenie wyników21:00

  Środa, 19 stycznia 2022 r.

GŁOSOWANIE09:00 - 09:45

Wybór kwestorów Parlamentu

Ogłoszenie wyników11:00

Porządek prac11:30

Debata11:30 - 14:00

Przedstawienie programu prac prezydencji francuskiej

GŁOSOWANIE14:30 - 15:15

Wybór kwestorów Parlamentu

Debaty15:00 - 23:30

Termin

Akt o usługach cyfrowych

A9-0356/2021

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Ogłoszenie wyników16:00

Głosowanie18:00 - 19:15

Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

Projekt decyzji

Termin

Skład liczbowy komisji stałych

Pojedyncze głosowania

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Jan Gregor

A9-0002/2022

 *

CONTRyszard Czarnecki

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Marek Opioła

A9-0004/2022

 *

CONTClaudiu Manda

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Mihails Kozlovs

A9-0003/2022

 *

CONTTomáš Zdechovský

Powołanie członka Trybunału Obrachunkowego – Jorg Kristijan Petrovič

A9-0005/2022

 *

CONTOlivier Chastel

Umowa tymczasowa

Termin

Europejska Agencja Leków

A9-0216/2021

 ***I

ENVINicolás González Casares

Pojedyncze głosowania

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Ustalanie przypadków, w których dane dotyczące tożsamości można uznać za tożsame lub zbliżone do celów wykrywania wielokrotnych tożsamości, na mocy rozporządzenia (UE) 2019/817

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Ustalanie przypadków, w których dane dotyczące tożsamości można uznać za tożsame lub zbliżone do celów wykrywania wielokrotnych tożsamości, na mocy rozporządzenia (UE) 2019/818

Głosowanie nad poprawkami

Akt o usługach cyfrowych

  Czwartek, 20 stycznia 2022 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty09:00 - 13:30

Prawa i zdrowie reprodukcyjne i seksualne w Unii Europejskiej

Ewentualnie ogłoszenie nominacji do komisji

Pierwsza część głosowania09:45 - 11:00

Głosowanie nad poprawkami

Projekty rezolucji - Naruszenia podstawowych wolności w Hongkongu

Projekty rezolucji - Sytuacja w Kazachstanie

Projekty rezolucji - Kryzys polityczny w Sudanie

Ochrona zwierząt w czasie transportu (zalecenie)

Ogłoszenie wyników13:00

Druga część głosowania13:45 - 15:00

Głosowania końcowe

Termin

Naruszenia podstawowych wolności w Hongkongu

Termin

Sytuacja w Kazachstanie

Termin

Kryzys polityczny w Sudanie

Termin

Akt o usługach cyfrowych

A9-0356/2021

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Termin

Ochrona zwierząt w czasie transportu (zalecenie)

Debata15:00 - 16:00

Termin

Wzmocnienie pozycji młodzieży w Europie: zatrudnienie i odbudowa społeczna po pandemii

O-000075/2021

KomisjaEMPL

Ogłoszenie wyników16:00

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności