Program
Štrasburg
Pondelok, 17. januára 2022 - Štvrtok, 20. januára 2022207k

  Pondelok, 17. januára 2022

Rozpravy18:00 - 20:00

Spomienková slávnosť venovaná predsedovi Davidovi Mariovi Sassolimu

Oznámenie mien kandidátov na funkciu predsedu

  Utorok, 18. januára 2022

Rozpravy09:00 - 09:20

Krátka prezentácia kandidátov na funkciu predsedu

HLASOVANIE09:30 - 10:15

Voľba predsedu Parlamentu

Oznámenie výsledkov11:00

HLASOVANIE15:00 - 15:45

Voľba podpredsedov Parlamentu

Oznámenie výsledkov16:30

HLASOVANIE17:30 - 18:15

Voľba podpredsedov Parlamentu

Oznámenie výsledkov19:00

HLASOVANIE19:30 - 20:15

Voľba podpredsedov Parlamentu

Oznámenie výsledkov21:00

  Streda, 19. januára 2022

HLASOVANIE09:00 - 09:45

Voľba kvestorov Parlamentu

Oznámenie výsledkov11:00

Program schôdze11:30

Rozprava11:30 - 14:00

Prezentácia programu činností francúzskeho predsedníctva

HLASOVANIE14:30 - 15:15

Voľba kvestorov Parlamentu

Rozpravy15:00 - 23:30

Termín

Akt o digitálnych službách

A9-0356/2021

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Oznámenie výsledkov16:00

Hlasovanie18:00 - 19:15

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov

Návrh rozhodnutia

Termín

Počet členov stálych výborov

Jediné hlasovania

Vymenovanie člena Dvora audítorov - Jan Gregor

A9-0002/2022

 *

CONTRyszard Czarnecki

Vymenovanie člena Dvora audítorov - Marek Opiola

A9-0004/2022

 *

CONTClaudiu Manda

Vymenovanie člena Dvora audítorov - Mihails Kozlovs

A9-0003/2022

 *

CONTTomáš Zdechovský

Vymenovanie člena Dvora audítorov - Jorg Kristijan Petrovič

A9-0005/2022

 *

CONTOlivier Chastel

Predbežná dohoda

Termín

Európska agentúra pre lieky

A9-0216/2021

 ***I

ENVINicolás González Casares

Jediné hlasovania

Termín

Námietka podľa článku 111 ods. 3: určovanie prípadov, v ktorých možno údaje o totožnosti považovať na účely odhaľovania viacnásobných totožností za rovnaké alebo podobné, v súlade s nariadeníma (EÚ) 2019/817

Termín

Námietka podľa článku 111 ods. 3: určovanie prípadov, v ktorých možno údaje o totožnosti považovať na účely odhaľovania viacnásobných totožností za rovnaké alebo podobné, v súlade s nariadením (EÚ) 2019/818

Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

Akt o digitálnych službách

  Štvrtok, 20. januára 2022

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy09:00 - 13:30

Sexuálne a reprodukčné zdravie a práva v Európskej únii

Prípadne oznámenie vymenovania do výborov

Prvé hlasovanie09:45 - 11:00

Hlasovanie o pozmeňovacích návrhoch

Návrhy uznesení - Porušovanie základných slobôd v Hongkongu

Návrhy uznesení - Situácia v Kazachstane

Návrhy uznesení - Politická kríza v Sudáne

Ochrana zvierat počas prepravy (odporúčanie)

Oznámenie výsledkov13:00

Druhé hlasovanie13:45 - 15:00

Záverečné hlasovanie

Termín

Porušovanie základných slobôd v Hongkongu

Termín

Situácia v Kazachstane

Termín

Politická kríza v Sudáne

Termín

Akt o digitálnych službách

A9-0356/2021

 ***I

IMCOChristel Schaldemose

Termín

Ochrana zvierat počas prepravy (odporúčanie)

Rozprava15:00 - 16:00

Termín

Posilnenie postavenia európskej mládeže: zamestnanosť po pandémii a sociálne zotavenie

O-000075/2021

KomisiaEMPL

Oznámenie výsledkov16:00

Posledná úprava: 19. januára 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia