Дневен ред
Страсбург
Понеделник, 7 март 2022 г. - Четвъртък, 10 март 2022 г.265k

  Понеделник, 7 март 2022 г.

Разисквания17:00 - 22:00

Възобновяване на сесията и ред на работа

Срок

Изпълнение на политиката на сближаване за периода 2021-2027 г.

O-000002/2022

КомисияREGI

Срок

Схеми за предоставяне на гражданство и право на пребиваване срещу инвестиции

A9-0028/2022

LIBESophia in 't Veld

Срок

Свиващото се пространство на гражданското общество в Европа

A9-0032/2022

LIBEAnna Júlia Donáth

Срок

Ролята на културата, образованието, медиите и спорта в борбата срещу расизма

A9-0027/2022

CULTSalima Yenbou

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Вторник, 8 март 2022 г.

Разисквания09:00 - 11:50

Срок

Външна намеса във всички демократични процеси в Европейския съюз

A9-0022/2022

INGESandra Kalniete

Разисквания12:00 - 12:30

(Отбелязване на Международния ден на жената
Обръщение от Оксана Забужко, украинска писателка)

Гласуване12:30 - 13:45

Забележка: Гласуването на измененията ще бъде разпределено във времето за гласуване в зависимост от броя на измененията

Разисквания15:00 - 23:00

Влошаването на положението с бежанците в резултат на агресията на Русия срещу Украйна

Положението в Босна и Херцеговина

Покачване на цените на енергията и манипулации на пазара за газ

O-000007/2022

КомисияITRE

Срок

Интегриране на принципа на равенство между половете в Европейския парламент – годишен доклад за 2020 г.

A9-0021/2022

FEMMIrène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield

Срок

Трети план за действие на ЕС относно равенството между половете

A9-0025/2022

DEVE, FEMMChrysoula Zacharopoulou

Обявяване на резултатите19:00

  Сряда, 9 март 2022 г.

Разискване08:30 - 10:30

Общо разискване - Европейски семестър

Срок

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на устойчивия растеж за 2022 г.

A9-0034/2022

ECONIrene Tinagli

Срок

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив растеж за 2022 г.

A9-0040/2022

EMPLHelmut Geuking

Разискване10:30 - 12:30

Разискване с министър-председателя на Естония Кая Калас - Ролята на ЕС в променящия се свят и ситуацията със сигурността в Европа след руското нашествие в Украйна

Първо гласуване12:30 - 13:45

Единни гласувания

Магазините за безмитна търговия, разположени на френския терминал на тунела под Ламанша

A9-0035/2022

 *

ECONIrene Tinagli

Ставки на ДДС

A9-0036/2022

 *

ECONMarek Belka

Срок

Възражение съгласно член 111, параграф 3 от Правилника за дейността: Списък на Съюза на проекти от общ интерес за трансевропейската енергийна инфраструктура

Срок

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифициран памук GHB811 (BCS-GH811-4)

Срок

Възражение съгласно член 112, параграфи 2 и 3: Генетично модифицирана маслодайна рапица 73496 (DP-Ø73496-4)

Разисквания15:00 - 23:00

Срок

Батериите и отпадъчните батерии

A9-0031/2022

 ***I

ENVISimona Bonafè

Срок

Обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2030 г.

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Срок

Нова стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд след 2020 г.

A9-0023/2022

EMPLMarianne Vind

Срок

Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Европейска рамка за данъка, удържан при източника

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Срок

Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Обявяване на резултатите19:00

Второ гласуване20:00 - 21:15

Гласуване на изменения

Европейски семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на устойчивия растеж за 2022 г.

Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния преглед на стратегията за устойчив растеж за 2022 г.

Батериите и отпадъчните батерии

  Четвъртък, 10 март 2022 г.

Обявяване на резултатите09:00

Разисквания (или след обявяването на резултатите)09:00 - 13:00

Стандарти по отношение на прозрачността и административни стандарти - обработване на заявления за публичен достъп, основани на Регламент ЕО № 1049/2001

Необходимост от амбициозна стратегия на ЕС за устойчив текстил

Първо гласуване09:45 - 11:00

Единно гласуване

Европейска рамка за данъка, удържан при източника

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Обявяване на резултатите13:00

Второ гласуване13:45 - 15:00

Окончателно гласуване

Срок

Положението на журналистите и защитниците на правата на човека в Мексико

Срок

Мианмар - една година от преврата

Срок

Унищожаване на културно наследство в Нагорни Карабах

Срок

Доклад за гражданството на ЕС за 2020 г.

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Срок

Справедливо и опростено данъчно облагане в подкрепа на стратегията за възстановяване

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Разискване15:00 - 16:00

Систематичен подход на ЕС към хроничните бъбречни заболявания

Обявяване на резултатите16:00

Последно осъвременяване: 9 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност