Pořad jednání
Štrasburk
Pondělí, 7. března 2022 - Čtvrtek, 10. března 2022240k

  Pondělí, 7. března 2022

Rozpravy17:00 - 22:00

Pokračování zasedání a plán práce

Lhůta

Provádění politiky soudržnosti v období 2021–2027

O-000002/2022

KomiseREGI

Lhůta

Režimy občanství pro investory a režimy pobytu pro investory

A9-0028/2022

LIBESophia in 't Veld

Lhůta

Zmenšující se prostor pro občanskou společnost v Evropě

A9-0032/2022

LIBEAnna Júlia Donáth

Lhůta

Úloha kultury, vzdělávání, sdělovacích prostředků a sportu v boji proti rasismu

A9-0027/2022

CULTSalima Yenbou

Jednominutové projevy (článek 172 jednacího řádu)

  Úterý, 8. března 2022

Rozpravy09:00 - 11:50

Lhůta

Zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii

A9-0022/2022

INGESandra Kalniete

Rozpravy12:00 - 12:30

(Oslava Mezinárodního dne žen
Projev ukrajinské spisovatelky Oksany Zabužkové)

Hlasování12:30 - 13:45

Poznámka: Hlasování budou rozdělena do několika bloků podle počtu pozměňovacích návrhů

Rozpravy15:00 - 23:00

Zhoršování situace uprchlíků v důsledku agrese Ruska vůči Ukrajině

Situace v Bosně a Hercegovině

Růst cen energií a manipulace na trhu s plynem

O-000007/2022

KomiseITRE

Lhůta

Genderový mainstreaming v Evropském parlamentu – výroční zpráva za rok 2020

A9-0021/2022

FEMMIrène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield

Lhůta

Akční plán EU pro rovnost žen a mužů III

A9-0025/2022

DEVE, FEMMChrysoula Zacharopoulou

Oznámení výsledků19:00

  Středa, 9. března 2022

Rozprava08:30 - 10:30

Společná rozprava - Evropský semestr

Lhůta

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza udržitelného růstu 2022

A9-0034/2022

ECONIrene Tinagli

Lhůta

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2022

A9-0040/2022

EMPLHelmut Geuking

Rozprava10:30 - 12:30

Rozprava s premiérkou Estonska Kajou Kallasovou – Úloha EU v měnícím se světě a bezpečnostní situace v Evropě v návaznosti na ruskou agresi a invazi na Ukrajinu

První hlasování12:30 - 13:45

Jediná hlasování

Bezdaňové prodejny nacházející se na francouzském terminálu tunelu pod Lamanšským průlivem

A9-0035/2022

 *

ECONIrene Tinagli

Sazby daně z přidané hodnoty

A9-0036/2022

 *

ECONMarek Belka

Lhůta

Námitka podle čl. 111 odst. 3 jednacího řádu: unijní seznam projektů společného zájmu pro transevropské energetické sítě

Lhůta

Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: geneticky modifikovaná bavlna GHB811 (BCS-GH811-4)

Lhůta

Námitka podle čl. 112 odst. 2 a 3 jednacího řádu: geneticky modifikovaná řepka olejná 73496 (DP-Ø73496-4)

Rozpravy15:00 - 23:00

Lhůta

Baterie a odpadní baterie

A9-0031/2022

 ***I

ENVISimona Bonafè

Lhůta

Všeobecný akční program Unie pro životní prostředí na období do roku 2030

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Lhůta

Nový strategický rámec EU pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na období po roce 2020

A9-0023/2022

EMPLMarianne Vind

Lhůta

Spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Rámec pro evropskou srážkovou daň

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Lhůta

Zpráva o občanství EU pro rok 2020

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Oznámení výsledků19:00

Druhé hlasování20:00 - 21:15

Hlasování o pozměňovacích návrzích

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: roční analýza udržitelného růstu 2022

Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik: hledisko zaměstnanosti a sociální hledisko v roční analýze udržitelného růstu na rok 2022

Baterie a odpadní baterie

  Čtvrtek, 10. března 2022

Oznámení výsledků09:00

Rozpravy (nebo po oznámení výsledků)09:00 - 13:00

Transparentnost a správní normy – zpracování žádostí veřejnosti o přístup na základě nařízení (ES) č. 1049/2001

Potřeba ambiciózní strategie EU pro udržitelné textilní výrobky

První hlasování09:45 - 11:00

Jediné hlasování

Rámec pro evropskou srážkovou daň

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Oznámení výsledků13:00

Druhé hlasování13:45 - 15:00

Konečná hlasování

Lhůta

Situace novinářů a obránců lidských práv v Mexiku

Lhůta

Myanmar, rok po státním převratu

Lhůta

Ničení kulturního dědictví v Náhorním Karabachu

Lhůta

Zpráva o občanství EU pro rok 2020

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Lhůta

Spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Rozprava15:00 - 16:00

Systémový přístup EU k chronickému onemocnění ledvin

Oznámení výsledků16:00

Poslední aktualizace: 9. března 2022Právní upozornění - Ochrana soukromí