Dagsorden
Strasbourg
Mandag den 7. marts 2022 - Torsdag den 10. marts 2022237k

  Mandag den 7. marts 2022

Forhandling17:00 - 22:00

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Frist

Gennemførelse af samhørighedspolitikken 2021-2027

O-000002/2022

Kommissionen REGI

Frist

Ordninger for statsborgerskab og opholdstilladelse gennem investeringer

A9-0028/2022

LIBESophia in 't Veld

Frist

Indskrænkning af råderummet for civilsamfundet i Europa

A9-0032/2022

LIBEAnna Júlia Donáth

Frist

Den rolle, som kultur, uddannelse, medier og idræt spiller i bekæmpelsen af racisme

A9-0027/2022

CULTSalima Yenbou

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Tirsdag den 8. marts 2022

Forhandling09:00 - 11:50

Frist

Udenlandsk indblanding i alle demokratiske processer i EU

A9-0022/2022

INGESandra Kalniete

Forhandling12:00 - 12:30

(Fejring af den internationale kvindedag.
Tale af Oksana Zabuzjko, ukrainsk forfatter)

Afstemningsrunde12:30 - 13:45

Bemærkning: Afstemningerne vil blive fordelt over de forskellige afstemningsrunder afhængigt af antallet af ændringsforslag

Forhandling15:00 - 23:00

Den forværrede flygtningesituation som følge af Ruslands angreb på Ukraine

Situationen i Bosnien-Hercegovina

Stigende energipriser og markedsmanipulation på gasmarkedet

O-000007/2022

Kommissionen ITRE

Frist

Integration af ligestillingsaspektet i Europa-Parlamentet – årlig betænkning 2020

A9-0021/2022

FEMMIrène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield

Frist

EU's kønshandlingsplan III

A9-0025/2022

DEVE, FEMMChrysoula Zacharopoulou

Bekendtgørelse af resultater19:00

  Onsdag den 9. marts 2022

Forhandling08:30 - 10:30

Forhandling under ét - Det europæiske semester

Frist

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2022

A9-0034/2022

ECONIrene Tinagli

Frist

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige strategi for bæredygtig vækst 2022

A9-0040/2022

EMPLHelmut Geuking

Forhandling10:30 - 12:30

Debat med Estlands premierminister, Kaja Kallas - EU's rolle i en verden i forandring og sikkerhedssituationen i Europa som følge af Ruslands angreb på og invasion af Ukraine

Første afstemningsrunde12:30 - 13:45

Enkelt afstemning

Afgiftsfrie butikker i Kanaltunnelens franske terminal

A9-0035/2022

 *

ECONIrene Tinagli

Satser for merværdiafgiften

A9-0036/2022

 *

ECONMarek Belka

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 111, stk. 3: EU-listen over projekter af fælles interesse for den transeuropæiske energiinfrastruktur

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: genetisk modificeret GHB811-bomuld (BCS-GH811-4)

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3: genetisk modificeret 73496-raps (DP-Ø73496-4)

Forhandling15:00 - 23:00

Frist

Batterier og udtjente batterier

A9-0031/2022

 ***I

ENVISimona Bonafè

Frist

Generelt EU-miljøhandlingsprogram frem til 2030

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Frist

En ny EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen efter 2020

A9-0023/2022

EMPLMarianne Vind

Frist

En retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningsstrategien

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

En europæisk ramme for kildeskat

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Frist

Rapport om unionsborgerskab 2020

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Bekendtgørelse af resultater19:00

Anden afstemningsrunde20:00 - 21:15

Afstemning om ændringsforslag

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: Den årlige vækstundersøgelse 2022

Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker: beskæftigelse og sociale aspekter i den årlige strategi for bæredygtig vækst 2022

Batterier og udtjente batterier

  Torsdag den 10. marts 2022

Bekendtgørelse af resultater09:00

Forhandling (eller efter meddelelse af resultater) 09:00 - 13:00

Standarder for gennemsigtighed og forvaltning - behandlingen af anmodninger om aktindsigt på grundlag af forordning (EF) nr. 1049/2001

Behovet for en ambitiøs EU-strategi for bæredygtige tekstiler

Første afstemningsrunde09:45 - 11:00

Enkelt afstemning

En europæisk ramme for kildeskat

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Bekendtgørelse af resultater13:00

Anden afstemningsrunde13:45 - 15:00

Endelig afstemning

Frist

Situationen for journalister og menneskerettighedsforkæmpere i Mexico

Frist

Myanmar: et år efter kuppet

Frist

Ødelæggelse af kulturarv i Nagorno-Karabakh

Frist

Rapport om unionsborgerskab 2020

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Frist

En retfærdig og enkel beskatning til støtte for genopretningsstrategien

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Forhandling15:00 - 16:00

En systematisk EU-tilgang til kronisk nyresygdom

Bekendtgørelse af resultater16:00

Seneste opdatering: 9. marts 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik