Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2022. gada 7. marts - Ceturtdiena, 2022. gada 10. marts237k

  Pirmdiena, 2022. gada 7. marts

Debates17:00 - 22:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Termiņi

Kohēzijas politikas 2021.–2027. gadam īstenošana

O-000002/2022

KomisijaREGI

Termiņi

Shēmas pilsonības un uzturēšanās atļauju piešķiršanai saistībā ar ieguldījumiem

A9-0028/2022

LIBESophia in 't Veld

Termiņi

Pilsoniskās sabiedrības rīcības iespēju samazināšanās Eiropā

A9-0032/2022

LIBEAnna Júlia Donáth

Termiņi

Kultūras, izglītības, mediju un sporta nozīme cīņā pret rasismu

A9-0027/2022

CULTSalima Yenbou

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Otrdiena, 2022. gada 8. marts

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Ārvalstu iejaukšanās visos Eiropas Savienības demokrātiskajos procesos

A9-0022/2022

INGESandra Kalniete

Debates12:00 - 12:30

Starptautiskā sieviešu diena
Ukraiņu rakstnieces Oksana Zabouzhko uzruna

Balsošanas laiks12:30 - 13:45

Piezīme: balsošana tiks sadalīta pa dažādiem balsošanas laikiem atkarībā no grozījumu skaita.

Debates15:00 - 23:00

Bēgļu stāvokļa pasliktināšanās Krievijas agresijas pret Ukrainu rezultātā

Stāvoklis Bosnijā un Hercegovinā

Enerģijas cenu kāpums un manipulācijas gāzes tirgū

O-000007/2022

KomisijaITRE

Termiņi

Integrēta pieeja dzimumu līdztiesības nodrošināšanai Eiropas Parlamentā — 2020. gada ziņojums

A9-0021/2022

FEMMIrène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield

Termiņi

ES trešais dzimumu līdztiesības rīcības plāns

A9-0025/2022

DEVE, FEMMChrysoula Zacharopoulou

Rezultātu paziņošana19:00

  Trešdiena, 2022. gada 9. marts

Debates08:30 - 10:30

Kopīgās debates - Eiropas pusgads

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums

A9-0034/2022

ECONIrene Tinagli

Termiņi

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti

A9-0040/2022

EMPLHelmut Geuking

Debates10:30 - 12:30

Debates ar Igaunijas premjerministri Kaja Kallas — ES loma mainīgā pasaulē un drošības situācija Eiropā pēc Krievijas agresijas un iebrukuma Ukrainā

Pirmais balsošanas laiks12:30 - 13:45

Viens balsojums

Beznodokļu veikali, kas atrodas Lamanša tuneļa Francijas terminālī

A9-0035/2022

 *

ECONIrene Tinagli

Pievienotās vērtības nodokļa likmes

A9-0036/2022

 *

ECONMarek Belka

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 111. panta 3. punktu: Eiropas energoinfrastruktūras Savienības kopīgu interešu projektu saraksts

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēta kokvilna GHB811 (BCS-GH811-4)

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificēts eļļas rapsis 73496 (DP-Ø73496-4)

Debates15:00 - 23:00

Termiņi

Baterijas un bateriju atkritumi

A9-0031/2022

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termiņi

Vispārējā Savienības vides rīcības programma līdz 2030. gadam

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Termiņi

Jauns ES stratēģiskais satvars darba aizsardzības jomā laikposmam pēc 2020. gada

A9-0023/2022

EMPLMarianne Vind

Termiņi

Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Eiropas satvars nodokļa ieturēšanai ienākumu izcelsmes vietā

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Termiņi

2020. gada ziņojums par ES pilsonību

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Rezultātu paziņošana19:00

Otrais balsošanas laiks20:00 - 21:15

Balsošana par grozījumiem

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījums

Eiropas ekonomikas politikas koordinēšanas pusgads: 2022. gada ilgtspējīgas izaugsmes pētījuma nodarbinātības un sociālie aspekti

Baterijas un bateriju atkritumi

  Ceturtdiena, 2022. gada 10. marts

Rezultātu paziņošana09:00

Debates (vai pēc rezultātu paziņošanas)09:00 - 13:00

Pārredzamība un administratīvie standarti — pamatojoties uz Regulu (EK) Nr. 1049/2001 iesniegtu publiskas piekļuves pieprasījumu apstrāde

Nepieciešamība pieņemt ES ilgtspējīgu tekstilizstrādājumu stratēģiju

Pirmais balsošanas laiks09:45 - 11:00

Viens balsojums

Eiropas satvars nodokļa ieturēšanai ienākumu izcelsmes vietā

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Rezultātu paziņošana13:00

Otrais balsošanas laiks13:45 - 15:00

Galīgie balsojumi

Termiņi

Žurnālistu un cilvēktiesību aizstāvju stāvoklis Meksikā

Termiņi

Mjanma vienu gadu pēc valsts apvērsuma

Termiņi

Kultūras mantojuma iznīcināšana Kalnu Karabahā

Termiņi

2020. gada ziņojums par ES pilsonību

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Termiņi

Taisnīgāka un vienkāršāka nodokļu sistēma atveseļošanas stratēģijas atbalstam

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Debates15:00 - 16:00

Sistemātiska ES pieeja hroniskai nieru slimībai

Rezultātu paziņošana16:00

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 9. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika