Porządek obrad
Strasburg
Poniedziałek, 7 marca 2022 r. - Czwartek, 10 marca 2022 r.240k

  Poniedziałek, 7 marca 2022 r.

Debaty17:00 - 22:00

Wznowienie sesji i porządek prac

Termin

Realizacja polityki spójności na lata 2021–2027

O-000002/2022

KomisjaREGI

Termin

Programy obywatelstwa i ułatwień pobytowych dla inwestorów

A9-0028/2022

LIBESophia in 't Veld

Termin

Kurcząca się przestrzeń działania społeczeństwa obywatelskiego w Europie

A9-0032/2022

LIBEAnna Júlia Donáth

Termin

Rola kultury, edukacji, mediów i sportu w walce z rasizmem

A9-0027/2022

CULTSalima Yenbou

Wystąpienia jednominutowe (art. 172 Regulaminu PE)

  Wtorek, 8 marca 2022 r.

Debaty09:00 - 11:50

Termin

Obce ingerencje we wszystkie procesy demokratyczne w Unii Europejskiej

A9-0022/2022

INGESandra Kalniete

Debaty12:00 - 12:30

(Obchody Międzynarodowego Dnia Kobiet
Wystąpienie Oksany Zabuzhko, ukraińskiej pisarki)

Głosowanie12:30 - 13:45

Uwaga: Głosowanie zostanie podzielone na części w zależności od liczby poprawek

Debaty15:00 - 23:00

Pogorszenie się sytuacji uchodźców na skutek rosyjskiej agresji na Ukrainę

Sytuacja w Bośni i Hercegowinie

Wzrost cen energii i manipulacje na rynku gazu

O-000007/2022

KomisjaITRE

Termin

Uwzględnianie aspektu płci w Parlamencie Europejskim – sprawozdanie roczne za 2020 r.

A9-0021/2022

FEMMIrène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield

Termin

Trzeci unijny plan działania w sprawie równości płci

A9-0025/2022

DEVE, FEMMChrysoula Zacharopoulou

Ogłoszenie wyników19:00

  Środa, 9 marca 2022 r.

Debata08:30 - 10:30

Debata łączna - Europejski semestr

Termin

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022

A9-0034/2022

ECONIrene Tinagli

Termin

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2022 r.

A9-0040/2022

EMPLHelmut Geuking

Debata10:30 - 12:30

Debata z udziałem premier Estonii Kai Kallas - Rola UE w zmieniającym się świecie i bezpieczeństwo Europy po agresji i inwazji Rosji na Ukrainę

Pierwsza część głosowania12:30 - 13:45

Pojedyncze głosowania

Sklepy wolnocłowe znajdujące się we francuskim terminalu Eurotunelu

A9-0035/2022

 *

ECONIrene Tinagli

Stawki podatku od wartości dodanej

A9-0036/2022

 *

ECONMarek Belka

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 111 ust. 3 Regulaminu: Unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowana bawełna GHB811 (BCS-GH811-4)

Termin

Sprzeciw na podstawie art. 112 ust. 2 i 3 Regulaminu: genetycznie zmodyfikowany rzepak 73496 (DP-Ø73496-4)

Debaty15:00 - 23:00

Termin

Baterie i zużyte baterie

A9-0031/2022

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termin

Ogólny unijny program działań w zakresie środowiska do 2030 r.

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Termin

Nowe strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy po 2020 r.

A9-0023/2022

EMPLMarianne Vind

Termin

Sprawiedliwe i prostsze opodatkowanie wspierające strategię odbudowy gospodarczej

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Europejskie ramy podatku u źródła

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Termin

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2020 r.

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Ogłoszenie wyników19:00

Druga część głosowania20:00 - 21:15

Głosowanie nad poprawkami

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej – Roczna analiza zrównoważonego wzrostu gospodarczego 2022

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej strategii zrównoważonego wzrostu gospodarczego na 2022 r.

Baterie i zużyte baterie

  Czwartek, 10 marca 2022 r.

Ogłoszenie wyników09:00

Debaty (lub po ogłoszeniu wyników)09:00 - 13:00

Przejrzystość i normy administracyjne - rozpatrywanie wniosków o udzielenie publicznego dostępu na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

Potrzeba ambitnej strategii UE na rzecz zrównoważonych wyrobów włókienniczych

Pierwsza część głosowania09:45 - 11:00

Jedno głosowanie

Europejskie ramy podatku u źródła

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Ogłoszenie wyników13:00

Druga część głosowania13:45 - 15:00

Głosowania końcowe

Termin

Sytuacja dziennikarzy i obrońców praw człowieka w Meksyku

Termin

Mjanma/Birma - rok po zamachu stanu

Termin

Zniszczenie dziedzictwa kulturowego w Górskim Karabachu

Termin

Sprawozdanie na temat obywatelstwa UE z 2020 r.

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Termin

Sprawiedliwe i prostsze opodatkowanie wspierające strategię odbudowy gospodarczej

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Debata15:00 - 16:00

Systemowe podejście UE do przewlekłej choroby nerek

Ogłoszenie wyników16:00

Ostatnia aktualizacja: 9 marca 2022Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności