Program
Štrasburg
Pondelok, 7. marca 2022 - Štvrtok, 10. marca 2022239k

  Pondelok, 7. marca 2022

Rozpravy17:00 - 22:00

Pokračovanie schôdze a program práce

Termín

Vykonávanie politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027

O-000002/2022

KomisiaREGI

Termín

Systémy udeľovania občianstva a povolení na pobyt investorom

A9-0028/2022

LIBESophia in 't Veld

Termín

Zmenšujúci sa priestor pre občiansku spoločnosť v Európe

A9-0032/2022

LIBEAnna Júlia Donáth

Termín

Úloha kultúry, vzdelávania, médií a športu v boji proti rasizmu

A9-0027/2022

CULTSalima Yenbou

Jednominútové vystúpenia (článok 172 rokovacieho poriadku)

  Utorok, 8. marca 2022

Rozpravy09:00 - 11:50

Termín

Zahraničné zasahovanie do všetkých demokratických procesov v EÚ

A9-0022/2022

INGESandra Kalniete

Rozpravy12:00 - 12:30

(Oslava Medzinárodného dňa žien
Prejav: Oksana Zabužko, ukrajinská spisovateľka)

Hlasovanie12:30 - 13:45

Poznámka: Hlasy budú rozdelené podľa jednotlivých hlasovaní v závislosti od počtu pozmeňujúcich návrhov

Rozpravy15:00 - 23:00

Zhoršenie situácie utečencov v dôsledku ruskej agresie voči Ukrajine

Situácia v Bosne a Hercegovine

Rast cien energií a manipulácia s trhom so zemným plynom

O-000007/2022

KomisiaITRE

Termín

Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v Európskom parlamente – výročná správa za rok 2020

A9-0021/2022

FEMMIrène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield

Termín

Akčný plán EÚ pre rodovú rovnosť III

A9-0025/2022

DEVE, FEMMChrysoula Zacharopoulou

Oznámenie výsledkov19:00

  Streda, 9. marca 2022

Rozprava08:30 - 10:30

Spoločná rozprava - Európsky semester

Termín

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu na rok 2022

A9-0034/2022

ECONIrene Tinagli

Termín

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022

A9-0040/2022

EMPLHelmut Geuking

Rozprava10:30 - 12:30

Rozprava s premiérkou Estónska Kajou Kallasovou – Úloha EÚ v meniacom sa svete a bezpečnostná situácia v Európe po ruskej agresii a invázii na Ukrajinu

Prvé hlasovanie12:30 - 13:45

Jediné hlasovania

Bezcolné predajne umiestnené vo francúzskom termináli tunela pod Lamanšským prielivom

A9-0035/2022

 *

ECONIrene Tinagli

Sadzby dane z pridanej hodnoty

A9-0036/2022

 *

ECONMarek Belka

Termín

Námietka podľa článku 111 ods. 3: Zoznam projektov spoločného záujmu Únie pre transeurópsku energetickú infraštruktúru

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná bavlna GHB811 (BCS-GH811-4)

Termín

Námietka podľa článku 112 ods. 2 a 3: geneticky modifikovaná repka olejná 73496 (DP-Ø73496-4)

Rozpravy15:00 - 23:00

Termín

Batérie a použité batérie

A9-0031/2022

 ***I

ENVISimona Bonafè

Termín

Všeobecný environmentálny akčný program Únie do roku 2030

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Termín

Nový strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci po roku 2020

A9-0023/2022

EMPLMarianne Vind

Termín

Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Európsky rámec pre zrážkovú daň

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Termín

Správa o občianstve EÚ za rok 2020

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Oznámenie výsledkov19:00

Druhé hlasovanie20:00 - 21:15

Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum udržateľného rastu na rok 2022

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: zamestnanosť a sociálne aspekty v ročnom prieskume rastu na rok 2022

Batérie a použité batérie

  Štvrtok, 10. marca 2022

Oznámenie výsledkov09:00

Rozpravy (alebo po oznámení výsledkov)09:00 - 13:00

Transparentnosť a administratívne normy – vybavovanie žiadostí o prístup verejnosti na základe nariadenia (ES) č. 1049/2001

Potreba ambicióznej stratégie EÚ pre udržateľný textilný priemysel

Prvé hlasovanie09:45 - 11:00

Jediné hlasovanie

Európsky rámec pre zrážkovú daň

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Oznámenie výsledkov13:00

Druhé hlasovanie13:45 - 15:00

Záverečné hlasovanie

Termín

Situácia novinárov a obhajcov ľudských práv v Mexiku

Termín

Mjanmarsko, rok po štátnom prevrate

Termín

Ničenie kultúrneho dedičstva v Náhornom Karabachu

Termín

Správa o občianstve EÚ za rok 2020

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Termín

Spravodlivé a jednoduchšie zdaňovanie podporujúce stratégiu obnovy

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Rozprava15:00 - 16:00

Systematický prístup EÚ k chronickému ochoreniu obličiek

Oznámenie výsledkov16:00

Posledná úprava: 9. marca 2022Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia