Föredragningslista
Strasbourg
Måndagen den 7 mars 2022 - Torsdagen den 10 mars 2022236k

  Måndagen den 7 mars 2022

Debatter17:00 - 22:00

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Tidsfrist

Genomförandet av sammanhållningspolitiken 2021–2027

O-000002/2022

KommissionenREGI

Tidsfrist

System för medborgarskap och uppehållstillstånd genom investering

A9-0028/2022

LIBESophia in 't Veld

Tidsfrist

Det krympande utrymmet för det civila samhället i Europa

A9-0032/2022

LIBEAnna Júlia Donáth

Tidsfrist

Den roll som kultur, utbildning, medier och idrott spelar i kampen mot rasism

A9-0027/2022

CULTSalima Yenbou

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Tisdagen den 8 mars 2022

Debatter09:00 - 11:50

Tidsfrist

Utländsk inblandning i alla demokratiska processer i Europeiska unionen

A9-0022/2022

INGESandra Kalniete

Debatter12:00 - 12:30

(Firande av Internationella kvinnodagen
Tal av den ukrainska författaren Oksana Zaboujko)

Omröstning12:30 - 13:45

Anmärkning: Omröstningarna kommer att fördelas över de olika omröstningsomgångarna beroende på antalet ändringsförslag.

Debatter15:00 - 23:00

Den förvärrade flyktingsituationen till följd av Rysslands aggression mot Ukraina

Situationen i Bosnien och Hercegovina

Stigande energipriser och marknadsmanipulation på gasmarknaden

O-000007/2022

KommissionenITRE

Tidsfrist

Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – årsrapport 2020

A9-0021/2022

FEMMIrène Tolleret, Gwendoline Delbos-Corfield

Tidsfrist

EU:s tredje handlingsplan för jämställdhet

A9-0025/2022

DEVE, FEMMChrysoula Zacharopoulou

Tillkännagivande av resultat19:00

  Onsdagen den 9 mars 2022

Debatt08:30 - 10:30

Gemensam debatt - Den europeiska planeringsterminen

Tidsfrist

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022

A9-0034/2022

ECONIrene Tinagli

Tidsfrist

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022

A9-0040/2022

EMPLHelmut Geuking

Debatt10:30 - 12:30

Debatt med Estlands premiärminister, Kaja Kallas – EU:s roll i en föränderlig värld och säkerhetsläget i Europa efter Rysslands aggression mot och invasion av Ukraina

Första omröstningsomgången12:30 - 13:45

Samlade omröstningar

Skattefria butiker i tunneln under Engelska kanalens franska terminal

A9-0035/2022

 *

ECONIrene Tinagli

Mervärdesskattesatser

A9-0036/2022

 *

ECONMarek Belka

Tidsfrist

Invändning enligt artikel 111.3: Unionens förteckning över projekt av gemensamt intresse för transeuropeisk energiinfrastruktur

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad bomullen GHB811 (BCS-GH811-4)

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 112.2 och 112.3: genetiskt modifierad raps 73496 (DP-Ø73496-4)

Debatter15:00 - 23:00

Tidsfrist

Batterier och förbrukade batterier

A9-0031/2022

 ***I

ENVISimona Bonafè

Tidsfrist

Allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2030

A9-0203/2021

 ***I

ENVIGrace O'Sullivan

Tidsfrist

En ny strategisk EU-ram för arbetsmiljö efter 2020

A9-0023/2022

EMPLMarianne Vind

Tidsfrist

Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

En europeisk ram för källskatt

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Tidsfrist

Rapport om EU-medborgarskapet 2020

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Tillkännagivande av resultat19:00

Andra omröstningsomgången20:00 - 21:15

Omröstning om ändringsförslag

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: den årliga översikten över hållbar tillväxt 2022

Den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: sysselsättning och sociala aspekter i den årliga strategin för hållbar tillväxt 2022

Batterier och förbrukade batterier

  Torsdagen den 10 mars 2022

Tillkännagivande av resultat09:00

Debatter (eller efter tillkännagivandet av resultat)09:00 - 13:00

Transparens och administrativa standarder – behandling av begäranden från allmänheten om tillgång till handlingar på grundval av förordning (EG) nr 1049/2001

Behovet av en ambitiös EU-strategi för hållbara textilier

Första omröstningsomgången09:45 - 11:00

Samlad omröstning

En europeisk ram för källskatt

A9-0011/2022

ECONPedro Marques

Tillkännagivande av resultat13:00

Andra omröstningsomgången13:45 - 15:00

Slutomröstning

Tidsfrist

Situationen för journalister och människorättsförsvarare i Mexiko

Tidsfrist

Myanmar – ett år efter kuppen

Tidsfrist

Förstörelse av kulturarvet i Nagorno-Karabach

Tidsfrist

Rapport om EU-medborgarskapet 2020

A9-0019/2022

PETIYana Toom

Tidsfrist

Rättvis och enklare beskattning till stöd för återhämtningsstrategin

A9-0024/2022

ECONLuděk Niedermayer

Debatt15:00 - 16:00

En systematisk EU-strategi för kronisk njursjukdom

Tillkännagivande av resultat16:00

Senaste uppdatering: 9 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy