Дневен ред
Брюксел
Сряда, 23 март 2022 г. - Четвъртък, 24 март 2022 г.219k

  Сряда, 23 март 2022 г.

Разисквания15:00 - 17:30

Възобновяване на сесията и ред на работа

Разисквания17:30 - 18:30

Реч на министър-председателя на Канада Джъстин Трюдо

(или след речта на министър-председателя на Канада)18:30 - 24:00

Срок

Необходимост от спешен план за действие на ЕС за гарантиране на продоволствената сигурност във и извън ЕС в контекста на нашествието на Русия в Украйна

Срок

Пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър

A9-0240/2021

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Срок

Регламент за роуминга (преработен текст)

A9-0286/2021

 ***I

ITREAngelika Winzig

Журналистическото разследване „Швейцарски тайни“ – Как да се наложат стандарти за борба с изпирането на пари в трети държави?

Срок

Предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

A9-0043/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Срок

МФР за периода 2021-2027 г.: борба срещу олигархичните структури, защита на средствата на ЕС от измами и конфликти на интереси

A9-0039/2022

CONTPetri Sarvamaa

Едноминутни изказвания (член 172 от Правилника за дейността)

  Четвъртък, 24 март 2022 г.

Разисквания08:30 - 11:00

Енергията на ЕС: Съвместни европейски действия за по-сигурна и устойчива енергия на достъпни цени

Актуална информация от Комисията и Съвета относно състоянието на процеса на модернизиране на Договора за Енергийната харта

O-000009/2022

СъветINTA

O-000008/2022

КомисияINTA

Разисквания11:00 - 11:30

Срок

Бежанците в Европа (CARE)

 ***I

ГЛАСУВАНЕ, последвано от обяснения на вот11:30 - 13:30

Срок

Бежанците в Европа (CARE)

 ***I

Срок

По-гъвкаво използване на средствата по регламента за ФУМИ в контекста на войната в Украйна

 ***I

Споразумение за статута между ЕС и Република Молдова във връзка с оперативните дейности, извършвани от Frontex

 ***

Обявяване на назначенията в комисиите

Срок

График на месечните сесии на Парламента - 2023 г.

Искане за снемане на имунитета на Влоджимеж Чимошевич

A9-0057/2022

JURIGilles Lebreton

Искане за снемане на имунитета на Йоанис Лагос

A9-0055/2022

JURIAngel Dzhambazki

Срок

Пилотна уредба на пазарните инфраструктури, основани на технологията на децентрализирания регистър

A9-0240/2021

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Срок

Регламент за роуминга (преработен текст)

A9-0286/2021

 ***I

ITREAngelika Winzig

Срок

Предоставяне на макрофинансова помощ на Република Молдова

A9-0043/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Срок

Компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (системата e-CODEX)

A9-0288/2021

 ***I

JURI, LIBEEmil Radev, Nuno Melo

Автоматизиран обмен на данни по отношение на ДНК данни в Италия

A9-0046/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Автоматизиран обмен на данни по отношение на дактилоскопични данни в Италия

A9-0050/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Италия

A9-0047/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Автоматизиран обмен на данни по отношение на данни за регистрацията на превозните средства в Гърция

A9-0049/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Споразумението между ЕС и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на обикновени паспорти

A9-0029/2022

 ***

LIBEPaulo Rangel

Споразумението между ЕС и Бразилия относно премахването на визите за краткосрочно пребиваване за притежателите на дипломатически, служебни или официални паспорти

A9-0030/2022

 ***

LIBEPaulo Rangel

Мобилизиране на средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията – заявление EGF/2021/007 FR/Selecta - Франция

A9-0048/2022

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Срок

Възражение в съответствие с член 112, параграфи 2, 3 и 4, буква в): максимално допустими граници на остатъчни вещества от флутианил

Срок

Необходимост от спешен план за действие на ЕС за гарантиране на продоволствената сигурност във и извън ЕС в контекста на нашествието на Русия в Украйна

Срок

МФР за периода 2021-2027 г.: борба срещу олигархичните структури, защита на средствата на ЕС от измами и конфликти на интереси

A9-0039/2022

CONTPetri Sarvamaa

Последно осъвременяване: 23 март 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност