Dagsorden
Bruxelles
Onsdag den 23. marts 2022 - Torsdag den 24. marts 2022202k

  Onsdag den 23. marts 2022

Forhandling15:00 - 17:30

Genoptagelse af sessionen og fastsættelse af arbejdsplanen

Forhandling17:30 - 18:30

Tale ved Justin Trudeau, Canadas premierminister

(eller efter den canadiske premierministers tale)18:30 - 24:00

Frist

Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine

Frist

Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi

A9-0240/2021

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Frist

Forordning om roaming (omarbejdning)

A9-0286/2021

 ***I

ITREAngelika Winzig

Suisse Secrets - Hvordan tredjelande kan pålægges standarder for bekæmpelse af hvidvask af penge

Frist

Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

A9-0043/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Frist

FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter

A9-0039/2022

CONTPetri Sarvamaa

Indlæg af et minuts varighed (forretningsordenens artikel 172)

  Torsdag den 24. marts 2022

Forhandling08:30 - 11:00

EU's energi - En fælles europæisk indsats for mere sikker og bæredygtig energi til mere overkommelige priser

Opdatering fra Kommissionen og Rådet om status for moderniseringen af traktaten om det europæiske energicharter (ECT)

O-000009/2022

RådetINTA

O-000008/2022

Kommissionen INTA

Forhandling11:00 - 11:30

Frist

Flygtninge i Europa: CARE

 ***I

REGI

AFSTEMNINGSTID efterfulgt af stemmeforklaringer11:30 - 13:30

Frist

Flygtninge i Europa: CARE

 ***I

REGI
Frist

Mere fleksibel anvendelse af fondene under forordningerne om Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden i lyset af krigen i Ukraine

 ***I

LIBE

Statusaftale mellem EU og Moldova om operationelle aktiviteter, som gennemføres af Frontex

 ***

LIBE

Meddelelse af udnævnelser til udvalg

Frist

Parlamentets mødekalender - 2023

Anmodning om ophævelse af Włodzimierz Cimoszewicz' immunitet

A9-0057/2022

JURIGilles Lebreton

Anmodning om ophævelse af Ioannis Lagos' immunitet

A9-0055/2022

JURIAngel Dzhambazki

Frist

Pilotordning for markedsinfrastrukturer baseret på distributed ledger-teknologi

A9-0240/2021

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Frist

Forordning om roaming (omarbejdning)

A9-0286/2021

 ***I

ITREAngelika Winzig

Frist

Makrofinansiel bistand til Republikken Moldova

A9-0043/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Frist

IT-system til grænseoverskridende elektronisk udveksling af data inden for samarbejde på det civil- og strafferetlige område (e-CODEX)

A9-0288/2021

 ***I

JURI, LIBEEmil Radev, Nuno Melo

Italiens elektroniske udveksling af DNA-oplysninger

A9-0046/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Italiens elektroniske udveksling af fingeraftryksdata

A9-0050/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Italiens elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

A9-0047/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Grækenlands elektroniske udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre

A9-0049/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af almindeligt pas

A9-0029/2022

 ***

LIBEPaulo Rangel

Aftale mellem EU og Brasilien om visumfritagelse for kortvarige ophold for indehavere af diplomatpas, tjenestepas eller officielt pas

A9-0030/2022

 ***

LIBEPaulo Rangel

Mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen – EGF/2021/007 FR/Selecta – Frankrig

A9-0048/2022

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Frist

Indsigelse, jf. forretningsordenens artikel 112, stk. 2 og 3 og stk. 4, litra c): maksimalgrænseværdier for flutianil

Frist

Behov for en hurtig EU-handlingsplan for at sikre fødevaresikkerheden i og uden for EU i lyset af den russiske invasion af Ukraine

Frist

FFR 2021-2027: bekæmpelse af oligarkstrukturer, beskyttelse af EU-midler mod svig og interessekonflikter

A9-0039/2022

CONTPetri Sarvamaa

Seneste opdatering: 24. marts 2022Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik