Darba kārtība
Brisele
Trešdiena, 2022. gada 23. marts - Ceturtdiena, 2022. gada 24. marts201k

  Trešdiena, 2022. gada 23. marts

Debates15:00 - 17:30

Sesijas atsākšana un darba kārtība

Debates17:30 - 18:30

Kanādas premjerministra Justin Trudeau uzruna

(vai pēc Kanādas premjerministra uzrunas18:30 - 24:00

Termiņi

Nepieciešamība pēc steidzama ES rīcības plāna, ar ko garantēt pārtikas nodrošinājumu ES un ārpus tās, ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā

Termiņi

Izmēģinājuma režīms attiecībā uz tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija

A9-0240/2021

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Termiņi

Viesabonēšanas regula (pārstrādāta redakcija)

A9-0286/2021

 ***I

ITREAngelika Winzig

"Suisse Secrets" — kā noteikt trešām valstīm standartus attiecībā uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanu

Termiņi

Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai

A9-0043/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Termiņi

DFS 2021.-2027. gadam: cīņa pret oligarhiskām struktūrām un ES līdzekļu aizsardzība pret krāpšanu un interešu konfliktu

A9-0039/2022

CONTPetri Sarvamaa

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Ceturtdiena, 2022. gada 24. marts

Debates08:30 - 11:00

ES enerģija — kopīga Eiropas rīcība saistībā ar cenu ziņā izdevīgāku, drošāku un ilgtspējīgāku enerģiju

Komisijas un Padomes sniegta jaunākā informācija par stāvokli Enerģētikas hartas nolīguma modernizācijā

O-000009/2022

PadomeINTA

O-000008/2022

KomisijaINTA

Debates11:00 - 11:30

Termiņi

Bēgļii Eiropā: CARE

 ***I

REGI

BALSOŠANA, pēc tam — balsojumu skaidrojumi11:30 - 13:30

Termiņi

Bēgļii Eiropā: CARE

 ***I

REGI
Termiņi

Elastīgāka līdzekļu izmantošana atbilstoši Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda regulām, ņemot vērā karu Ukrainā

 ***I

LIBE

Statusa nolīgums starp ES un Moldovu par Frontex operacionālām darbībām

 ***

LIBE

Paziņojums par komiteju locekļu iecelšanu

Termiņi

Parlamenta 2023. gada sesiju grafiks

Pieprasījums atcelt Włodzimierz Cimoszewic imunitāti

A9-0057/2022

JURIGilles Lebreton

Pieprasījums atcelt Ioannis Lagos imunitāti

A9-0055/2022

JURIAngel Dzhambazki

Termiņi

Izmēģinājuma režīms attiecībā uz tirgus infrastruktūrām, kuru pamatā ir sadalītās virsgrāmatas tehnoloģija

A9-0240/2021

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Termiņi

Viesabonēšanas regula (pārstrādāta redakcija)

A9-0286/2021

 ***I

ITREAngelika Winzig

Termiņi

Makrofinansiālā palīdzība Moldovas Republikai

A9-0043/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Termiņi

Datorizēta sistēma datu pārrobežu elektroniskai apmaiņai tiesu iestāžu sadarbības jomā civillietās un krimināllietās (e-CODEX sistēma)

A9-0288/2021

 ***I

JURI, LIBEEmil Radev, Nuno Melo

Datu automatizēta apmaiņa attiecībā uz DNS Itālijā

A9-0046/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Datu automatizēta apmaiņa attiecībā uz daktiloskopijas datiem Itālijā

A9-0050/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Datu automatizēta apmaiņa attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrāciju Itālijā

A9-0047/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Datu automatizēta apmaiņa attiecībā uz transportlīdzekļu reģistrāciju Grieķijā

A9-0049/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

ES un Brazīlijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu parasto pasu turētājiem

A9-0029/2022

 ***

LIBEPaulo Rangel

ES un Brazīlijas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu diplomātisko, dienesta vai oficiālo pasu turētājiem

A9-0030/2022

 ***

LIBEPaulo Rangel

Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana — Francijas pieteikums EGF/2021/007 FR/Selecta

A9-0048/2022

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termiņi

Iebildums saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2., 112. panta 3. punktu un 112. panta 4. punkta c) apakšpunktu - flutianila maksimālie atlieku līmeņi

Termiņi

Nepieciešamība pēc steidzama ES rīcības plāna, ar ko garantēt pārtikas nodrošinājumu ES un ārpus tās, ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā

Termiņi

DFS 2021.-2027. gadam: cīņa pret oligarhiskām struktūrām un ES līdzekļu aizsardzība pret krāpšanu un interešu konfliktu

A9-0039/2022

CONTPetri Sarvamaa

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 23. martsJuridisks paziņojums - Privātuma politika