Ordinea de zi
Bruxelles
Miercuri, 23 martie 2022 - Joi, 24 martie 2022200k

  Miercuri, 23 martie 2022

Dezbateri15:00 - 17:30

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

Dezbateri17:30 - 18:30

Alocuțiune susținută de Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei

(sau după alocuțiunea susținută de prim-ministrul Canadei)18:30 - 24:00

Termen

Necesitatea unui plan de acțiune urgent al UE pentru a asigura securitatea alimentară în interiorul și în afara UE, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia

Termen

Regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite

A9-0240/2021

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Termen

Regulamentul privind roamingul (reformare)

A9-0286/2021

 ***I

ITREAngelika Winzig

„Suisse Secrets" - Cum să impunem standarde de combatere a spălării banilor țărilor terțe

Termen

Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova

A9-0043/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Termen

CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea fondurilor UE împotriva fraudei și a conflictului de interese

A9-0039/2022

CONTPetri Sarvamaa

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)

  Joi, 24 martie 2022

Dezbateri08:30 - 11:00

Energia UE - Acțiune comună la nivel european pentru o energie la prețuri mai accesibile, mai sigură și mai durabilă

Actualizare din partea Comisiei și a Consiliului privind situația exercițiului de modernizare a Tratatului privind Carta energiei

O-000009/2022

ConsiliulINTA

O-000008/2022

ComisiaINTA

Dezbateri11:00 - 11:30

Termen

Refugiații din Europa: CARE

 ***I

VOT urmat de explicarea voturilor11:30 - 13:30

Termen

Refugiații din Europa: CARE

 ***I

Termen

Utilizarea mai flexibilă a fondurilor în temeiul regulamentelor privind FAMI în lumina războiului din Ucraina

 ***I

Acordul dintre UE și Moldova privind activitățile operative desfășurate de Frontex

 ***

Anunțarea numirilor în comisii

Termen

Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2023

Cerere de ridicare a imunității lui Włodzimierz Cimoszewicz

A9-0057/2022

JURIGilles Lebreton

Cerere de ridicare a imunității lui Ioannis Lagos

A9-0055/2022

JURIAngel Dzhambazki

Termen

Regim-pilot pentru infrastructurile pieței bazate pe tehnologia registrelor distribuite

A9-0240/2021

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Termen

Regulamentul privind roamingul (reformare)

A9-0286/2021

 ***I

ITREAngelika Winzig

Termen

Acordarea asistenței macrofinanciare Republicii Moldova

A9-0043/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Termen

Sistemul informatizat de comunicare în domeniul cooperării judiciare în cadrul procedurilor civile și penale transfrontaliere (sistemul e-CODEX)

A9-0288/2021

 ***I

JURI, LIBEEmil Radev, Nuno Melo

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele ADN în Italia

A9-0046/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele dactiloscopice în Italia

A9-0050/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Italia

A9-0047/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Schimbul automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Grecia

A9-0049/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Acordul dintre UE și Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere pentru titularii de pașapoarte obișnuite

A9-0029/2022

 ***

LIBEPaulo Rangel

Acordul dintre UE și Brazilia cu privire la exonerarea de obligația de a deține viză de scurtă ședere a titularilor de pașapoarte diplomatice, de serviciu sau oficiale

A9-0030/2022

 ***

LIBEPaulo Rangel

Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2021/007 FR/Selecta - Franța

A9-0048/2022

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Termen

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2), (3) și (4) litera (c) din Regulamentul de procedură: niveluri maxime pentru reziduurile de flutianil

Termen

Necesitatea unui plan de acțiune urgent al UE pentru a asigura securitatea alimentară în interiorul și în afara UE, având în vedere invadarea Ucrainei de către Rusia

Termen

CFM 2021-2027: combaterea structurilor oligarhice, protejarea fondurilor UE împotriva fraudei și a conflictului de interese

A9-0039/2022

CONTPetri Sarvamaa

Ultima actualizare: 23 martie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate