Föredragningslista
Bryssel
Onsdagen den 23 mars 2022 - Torsdagen den 24 mars 2022198k

  Onsdagen den 23 mars 2022

Debatter15:00 - 17:30

Återupptagande av sessionen samt arbetsplan

Debatter17:30 - 18:30

Anförande av Justin Trudeau, Kanadas premiärminister

(eller efter anförandet av Kanadas premiärminister)18:30 - 24:00

Tidsfrist

Behovet av en brådskande EU-handlingsplan för att trygga livsmedelsförsörjningen inom och utanför EU efter Rysslands invasion av Ukraina

Tidsfrist

En pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare

A9-0240/2021

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Tidsfrist

Förordningen om roaming (omarbetning)

A9-0286/2021

 ***I

ITREAngelika Winzig

Suisse Secrets – Hur tredjeländer skulle kunna tvingas att införa standarder för bekämpning av penningtvätt

Tidsfrist

Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

A9-0043/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Tidsfrist

Den fleråriga budgetramen 2021–2027: bekämpning av oligarkiska strukturer, skydd av EU:s medel mot bedrägerier och intressekonflikter

A9-0039/2022

CONTPetri Sarvamaa

Anföranden på en minut (artikel 172 i arbetsordningen)

  Torsdagen den 24 mars 2022

Debatter08:30 - 11:00

EU:s makt – Gemensam EU-insats för mer överkomlig, säker och hållbar energi

Uppdatering från kommissionen och rådet om läget avseende moderniseringen av energistadgefördraget

O-000009/2022

RådetINTA

O-000008/2022

KommissionenINTA

Debatter11:00 - 11:30

Tidsfrist

Flyktingar i Europa: Care

 ***I

REGI

OMRÖSTNING följd av röstförklaringar11:30 - 13:30

Tidsfrist

Flyktingar i Europa: Care

 ***I

REGI
Tidsfrist

Mer flexibelt utnyttjande av medel inom ramen för förordningarna om Asyl-, migrations- och integrationsfonden mot bakgrund av kriget i Ukraina

 ***I

LIBE

Statusavtal mellan EU och Moldavien om operativa åtgärder som genomförs av Frontex

 ***

LIBE

Tillkännagivande av utnämningar till utskotten

Tidsfrist

Parlamentets kalender för sammanträdesperioderna – 2023

Begäran om upphävande av Włodzimierz Cimoszewiczs immunitet

A9-0057/2022

JURIGilles Lebreton

Begäran om upphävande av Ioannis Lagos immunitet

A9-0055/2022

JURIAngel Dzhambazki

Tidsfrist

En pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare

A9-0240/2021

 ***I

ECONJohan Van Overtveldt

Tidsfrist

Förordningen om roaming (omarbetning)

A9-0286/2021

 ***I

ITREAngelika Winzig

Tidsfrist

Makroekonomiskt stöd till Republiken Moldavien

A9-0043/2022

 ***I

INTAMarkéta Gregorová

Tidsfrist

Datoriserat system för gränsöverskridande elektroniskt uppgiftsutbyte i civilrättsliga och straffrättsliga ärenden (e-Codex-systemet)

A9-0288/2021

 ***I

JURI, LIBEEmil Radev, Nuno Melo

Automatiskt utbyte av DNA-uppgifter i Italien

A9-0046/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Automatiskt utbyte av fingeravtrycksuppgifter i Italien

A9-0050/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Italien

A9-0047/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Automatiskt utbyte av uppgifter ur fordonsregister i Grekland

A9-0049/2022

 *

LIBEJuan Fernando López Aguilar

Avtal mellan EU och Brasilien om undantag från viseringskrav vid kortare vistelser för innehavare av vanliga pass

A9-0029/2022

 ***

LIBEPaulo Rangel

Avtal mellan EU och Brasilien om undantag från viseringskravet vid kortare vistelser för innehavare av diplomatpass, tjänstepass eller officiella pass

A9-0030/2022

 ***

LIBEPaulo Rangel

Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2021/007 FR/Selecta – Frankrike

A9-0048/2022

BUDGEider Gardiazabal Rubial

Tidsfrist

Invändning i enlighet med artikel 112.2, 112.3 och 112.4c: Gränsvärden för flutianil

Tidsfrist

Behovet av en brådskande EU-handlingsplan för att trygga livsmedelsförsörjningen inom och utanför EU efter Rysslands invasion av Ukraina

Tidsfrist

Den fleråriga budgetramen 2021–2027: bekämpning av oligarkiska strukturer, skydd av EU:s medel mot bedrägerier och intressekonflikter

A9-0039/2022

CONTPetri Sarvamaa

Senaste uppdatering: 24 mars 2022Rättsligt meddelande - Integritetspolicy