Ημερήσια διάταξη
Στρασβούργο
Δευτέρα 4 Απριλίου 2022 - Πέμπτη 7 Απριλίου 2022250k

  Δευτέρα 4 Απριλίου 2022

Συζητήσεις17:00 - 22:00

Επανάληψη της συνόδου και διάταξη των εργασιών

Έκτη Έκθεση Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC)

Επείγουσα ανάγκη έγκρισης της οδηγίας περί ελάχιστης φορολόγησης

Προθεσμία

Αναθεώρηση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Προθεσμία

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Προθεσμία

Το μέλλον της αλιείας στη Μάγχη, στη Βόρεια Θάλασσα, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στον Ατλαντικό Ωκεανό

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Αγορεύσεις διάρκειας ενός λεπτού (άρθρο 172 του Κανονισμού)

  Τρίτη 5 Απριλίου 2022

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 11:30

Προθεσμία

Ενωσιακή προστασία για παιδιά και νέους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία λόγω του πολέμου

Συζητήσεις11:30 - 13:50

Προθεσμία

Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ14:00 - 15:00

Προθεσμία

Φάρμακα διαθέσιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα

 ***I

ENVIPascal Canfin

Προθεσμία

Υπό έρευνα φάρμακα που διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα

 ***I

ENVIPascal Canfin

Προθεσμία

Αυξημένη προχρηματοδότηση από τη REACT-EU

 ***I

Προθεσμία

Εφοδιασμός με φυσικό αέριο

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία της αυτής αξίας

A9-0056/2022

 ***I

EMPL, FEMMSamira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

Προθεσμία

Αναθεώρηση του αποθεματικού για τη σταθερότητα της αγοράς στο πλαίσιο του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Προθεσμία

Χρησιμοποίηση μισθωμένων οχημάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Προθεσμία

Το μέλλον της αλιείας στη Μάγχη, στη Βόρεια Θάλασσα, στη Θάλασσα της Ιρλανδίας και στον Ατλαντικό Ωκεανό

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Προθεσμία

Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού σε διαδικασίες αστικού, διοικητικού και οικογενειακού δικαίου

A9-0033/2022

JURIAdrián Vázquez Lázara

Προθεσμία

Διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Προθεσμία

Κατευθυντήριες γραμμές για τον προϋπολογισμό του 2023 – Τμήμα III

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

Ισοδυναμία καλλιεργητικών ελέγχων και ορισμένων σπόρων παραγόμενων στη Βολιβία

A9-0053/2022

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 1/2022: προσαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2021-2027

A9-0051/2022

BUDGKarlo Ressler

Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (κωδικοποίηση)

A9-0080/2022

 ***I

JURIManon Aubry

Mέτρα για την καταπολέμηση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται από νιτρικά άλατα, συμπεριλαμβανομένων βελτιώσεων στα διάφορα συστήματα μέτρησης της νιτρορύπανσης στα κράτη μέλη

Συζητήσεις15:00 - 22:00

Ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή - Πρόεδρος της Επιτροπής von der Leyen: Δύο χρόνια μετά, υλοποίηση των πολιτικών προτεραιοτήτων

Ώρα των ερωτήσεων (ΑΠ/ΥΕ) - Η ασφάλεια της ΕΕ και η στρατηγική πυξίδα

Προθεσμία

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν, και ιδίως η κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών

Έκβαση συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας (1 Απριλίου 2022)

Προθεσμία

Εφαρμογή δράσεων για την αγωγή του πολίτη

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Αιτιολογήσεις ψήφου

  Τετάρτη 6 Απριλίου 2022

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ09:00 - 12:00

Προθεσμία

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου 2022, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας και της υλοποίησης αυτών

Συζητήσεις12:00 - 13:50

Προθεσμία

Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Προθεσμία

Παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία: Η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

O-000013/2022

ΕπιτροπήITRE

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ14:00 - 15:00

Προθεσμία

Πράξη για τη διακυβέρνηση δεδομένων

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Προθεσμία

Παγκόσμια προσέγγιση στην έρευνα και την καινοτομία: Η στρατηγική της Ευρώπης για τη διεθνή συνεργασία σε έναν μεταβαλλόμενο κόσμο

Προθεσμία

Εφαρμογή της πολιτικής συνοχής 2021-2027

Προθεσμία

Εφαρμογή δράσεων για την αγωγή του πολίτη

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Προθεσμία

Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 112 παράγραφοι 2 και 3 του Κανονισμού: γενετικώς τροποποιημένη σόγια MON 87769 × MON 89788

Συζητήσεις15:00 - 22:00

Συνεργασία και ομοιότητες καθεστώτος Πούτιν και ακροδεξιών και αποσχιστικών κινημάτων στην Ευρώπη

Εν εξελίξει ακροάσεις δυνάμει του άρθρου 7 παράγραφος 1 ΣΕΕ όσον αφορά την Πολωνία και την Ουγγαρία

Παραβιάσεις του δικαιώματος στο άσυλο και της αρχής της μη επαναπροώθησης σε κράτη μέλη της ΕΕ

Προθεσμία

Μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Αιτιολογήσεις ψήφου

  Πέμπτη 7 Απριλίου 2022

Συζητήσεις09:00 - 11:50

Προθεσμία

Αυξημένη προχρηματοδότηση από τη REACT-EU

 ***I

Η κατάσταση των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων Ρομά στην ΕΕ

Προθεσμία

Δικαίωμα επισκευής

O-000010/2022

ΕπιτροπήIMCO

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ12:00 - 14:00

Προθεσμία

Φάρμακα διαθέσιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα

 ***I

ENVIPascal Canfin

Προθεσμία

Υπό έρευνα φάρμακα που διατίθενται στο Ηνωμένο Βασίλειο σε σχέση με τη Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο, την Ιρλανδία και τη Μάλτα

 ***I

ENVIPascal Canfin

Προθεσμία

Αυξημένη προχρηματοδότηση από τη REACT-EU

 ***I

Προθεσμία

Εφοδιασμός με φυσικό αέριο

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Προθεσμία

Μηχανισμός αξιολόγησης Σένγκεν

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Προθεσμία

Η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Βόρεια Κορέα, συμπεριλαμβανομένης της δίωξης θρησκευτικών μειονοτήτων

Προθεσμία

Η κατάσταση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Γουατεμάλας

Προθεσμία

Αυξανόμενη καταστολή στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της υπόθεσης Alexey Navalny

Προθεσμία

Δικαίωμα επισκευής

Προθεσμία

Κατάσταση προβλέψεων των εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το οικονομικό έτος 2023

A9-0087/2022

BUDGNiclas Herbst

Προθεσμία

Η κατάσταση στο Αφγανιστάν, και ιδίως η κατάσταση των δικαιωμάτων των γυναικών

Προθεσμία

Ενωσιακή προστασία για παιδιά και νέους που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ουκρανία λόγω του πολέμου

Προθεσμία

Συμπεράσματα της συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 24ης και 25ης Μαρτίου 2022, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων εξελίξεων από τον πόλεμο στην Ουκρανία και των κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας και της υλοποίησης αυτών

Συζητήσεις15:00 - 16:00

Ψυχική υγεία

Αιτιολογήσεις ψήφου

Τελευταία ενημέρωση: 6 Απριλίου 2022Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου