Päevakord
Strasbourg
Esmaspäev, 4. aprill 2022 - Neljapäev, 7. aprill 2022221k

  Esmaspäev, 4. aprill 2022

Arutelud17:00 - 22:00

Istungjärgu jätkamine ja tööplaani arutamine

ÜRO valitsustevahelise kliimamuutuste rühma (IPCC) kuues hindamisaruanne

Miinimummaksustamise direktiivi hädatarvilikkus

Tähtaeg

ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi muutmine

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Tähtaeg

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Tähtaeg

La Manche’i väina, Põhjamere, Iiri mere ja Atlandi ookeani kalanduse tulevik

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Üheminutilised sõnavõtud (kodukorra artikkel 172)

  Teisipäev, 5. aprill 2022

ESMATÄHTIS ARUTELU09:00 - 11:30

Tähtaeg

Ukraina sõja eest põgenevate laste ja noorte kaitse ELis

Arutelud11:30 - 13:50

Tähtaeg

Üleeuroopaline energiataristu

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Tähtaeg

2023. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

HÄÄLETUS14:00 - 15:00

Tähtaeg

Ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tähtaeg

Uuritavad ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tähtaeg

REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamine

 ***I

Tähtaeg

Gaasi hoiustamine

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Meeste ja naiste võrdse või võrdväärse töö eest võrdse tasu maksmise põhimõtte kohaldamise tugevdamine

A9-0056/2022

 ***I

EMPL, FEMMSamira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

Tähtaeg

ELi kasvuhoonegaaside heitkogustega kauplemise süsteemi turustabiilsusreservi muutmine

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Tähtaeg

Ilma juhita renditud sõidukite kasutamine kaupade autoveol

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Tähtaeg

La Manche’i väina, Põhjamere, Iiri mere ja Atlandi ookeani kalanduse tulevik

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Tähtaeg

Lapse õiguste kaitse tsiviil-, haldus- ja perekonnaõiguse menetlustes

A9-0033/2022

JURIAdrián Vázquez Lázara

Tähtaeg

Üleeuroopaline energiataristu

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Tähtaeg

2023. aasta eelarvemenetluse suunised – III jagu

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

Boliivias kasvatatavate seemnekultuuride põldtunnustamise samaväärsus

A9-0053/2022

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

2022. aasta paranduseelarve projekt nr 1: mitmeaastase finantsraamistiku aastateks 2021–2027 kohandamine

A9-0051/2022

BUDGKarlo Ressler

Meremeeste väljaõppe miinimumtase (kodifitseerimine)

A9-0080/2022

 ***I

JURIManon Aubry

Nitraatide põhjustatud veereostuse vastased meetmed, sh liikmesriikide eri nitraadimõõtmissüsteemides tehtavad parandused

Arutelud15:00 - 22:00

Infotund (komisjon) - Komisjoni president von der Leyen: Kahe aasta kava poliitiliste prioriteetide elluviimiseks

Infotund ( komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) - ELi julgeolek ja strateegiline kompass

Tähtaeg

Afganistani olukord ja eelkõige naiste õiguste olukord

ELi ja Hiina tippkohtumise tulemus (1. aprill 2022)

Tähtaeg

Kodanikuhariduse meetmete rakendamine

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Hääletuste selgitused

  Kolmapäev, 6. aprill 2022

ESMATÄHTIS ARUTELU09:00 - 12:00

Tähtaeg

Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 2022. aasta kohtumise järeldused, sh viimased arengud Ukraina-vastases sõjas, ELi sankstsioonid Venemaa vastu ja nende elluviimine

Arutelud12:00 - 13:50

Tähtaeg

Andmehaldust käsitlev õigusakt

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Tähtaeg

Teadusuuringute ja innovatsiooni alane globaalne lähenemisviis ning Euroopa strateegia rahvusvaheliseks koostööks muutuvas maailmas

O-000013/2022

KomisjonITRE

HÄÄLETUS14:00 - 15:00

Tähtaeg

Andmehaldust käsitlev õigusakt

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Tähtaeg

Teadusuuringute ja innovatsiooni alane globaalne lähenemisviis ning Euroopa strateegia rahvusvaheliseks koostööks muutuvas maailmas

Tähtaeg

2021.–2027. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakendamine

Tähtaeg

Kodanikuhariduse meetmete rakendamine

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Tähtaeg

Vastuväide kodukorra artikli 112 lõigete 2 ja 3 alusel: geneetiliselt muundatud sojauba MON 87769 × MON-87788

Arutelud15:00 - 22:00

Putini režiimi ning Euroopa paremäärmuslike ja separatistlike liikumiste vahelised sarnasused ja koostöö

ELi lepingu artikli 7 lõike 1 kohased Poolat ja Ungarit käsitlevad käimasolevad kuulamised

Varjupaigaõiguse ning tagasi- ja väljasaatmise lubamatuse põhimõtte rikkumised ELi liikmesriikides

Tähtaeg

Schengeni hindamismehhanism

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Hääletuste selgitused

  Neljapäev, 7. aprill 2022

Arutelud09:00 - 11:50

Tähtaeg

REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamine

 ***I

Marginaliseerunud Roma kogukonna olukord ELis

Tähtaeg

Õigus toodete parandamisele

O-000010/2022

KomisjonIMCO

HÄÄLETUS12:00 - 14:00

Tähtaeg

Ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tähtaeg

Uuritavad ravimid, mis on tehtud kättesaadavaks Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga ning Küprosel, Iirimaal ja Maltal

 ***I

ENVIPascal Canfin

Tähtaeg

REACT-EU vahenditest tehtavate eelmaksete suurendamine

 ***I

Tähtaeg

Gaasi hoiustamine

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Tähtaeg

Schengeni hindamismehhanism

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Tähtaeg

Inimõiguste olukord ja usuvähemuste tagakiusamine Põhja-Koreas

Tähtaeg

Õigusriigi ja inimõiguste olukord Guatemala Vabariigis

Tähtaeg

Üha karmistuvad repressioonid Venemaal, sh Aleksei Navalnõi juhtum

Tähtaeg

Õigus toodete parandamisele

Tähtaeg

Parlamendi 2023. aasta tulude ja kulude eelarvestus

A9-0087/2022

BUDGNiclas Herbst

Tähtaeg

Afganistani olukord ja eelkõige naiste õiguste olukord

Tähtaeg

Ukraina sõja eest põgenevate laste ja noorte kaitse ELis

Tähtaeg

Euroopa Ülemkogu 24. ja 25. märtsi 2022. aasta kohtumise järeldused, sh viimased arengud Ukraina-vastases sõjas, ELi sankstsioonid Venemaa vastu ja nende elluviimine

Arutelud15:00 - 16:00

Vaimne tervis

Hääletuste selgitused

Viimane päevakajastamine: 6. aprill 2022Õigusteave - Privaatsuspoliitika