Darba kārtība
Strasbūra
Pirmdiena, 2022. gada 4. aprīlis - Ceturtdiena, 2022. gada 7. aprīlis224k

  Pirmdiena, 2022. gada 4. aprīlis

Debates17:00 - 22:00

Sesijas atsākšana un darba kārtība

ANO Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) sestais novērtējuma ziņojums

Steidzama nepieciešamība pieņemt minimālā nodokļa direktīvu

Termiņi

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves pārskatīšana

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Termiņi

Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Termiņi

Turpmāka zivsaimniecības darbība Lamanša jūras šaurumā, Ziemeļjūrā, Īrijas jūrā un Atlantijas okeānā

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Vienu minūti ilgas uzstāšanās (Reglamenta 172. pants)

  Otrdiena, 2022. gada 5. aprīlis

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 11:30

Termiņi

ES aizsardzība bērniem un jauniešiem, kuri bēg no kara pret Ukrainu

Debates11:30 - 13:50

Termiņi

Eiropas energoinfrastruktūra

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termiņi

2023. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

BALSOŠANA14:00 - 15:00

Termiņi

Zāles, ko dara pieejamas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju, kā arī Kiprā, Īrijā un Maltā

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termiņi

Pētāmas zāles, ko dara pieejamas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju, kā arī Kiprā, Īrijā un Maltā

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termiņi

Lielāks priekšfinansējums no REACT-EU resursiem

 ***I

Termiņi

Gāzes uzglabāšana

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Spēcīgāk piemērots princips, ka vīrieši un sievietes par vienādu vai vienādi vērtīgu darbu saņem vienādu darba samaksu

A9-0056/2022

 ***I

EMPL, FEMMSamira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

Termiņi

ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas tirgus stabilitātes rezerves pārskatīšana

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Termiņi

Bez transportlīdzekļa vadītājiem nomātu transportlīdzekļu izmantošana kravu autopārvadājumiem

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Termiņi

Turpmāka zivsaimniecības darbība Lamanša jūras šaurumā, Ziemeļjūrā, Īrijas jūrā un Atlantijas okeānā

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Termiņi

Bērna tiesību aizsardzība civilajā, administratīvajā un ģimenes tiesību tiesvedībā

A9-0033/2022

JURIAdrián Vázquez Lázara

Termiņi

Eiropas energoinfrastruktūra

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termiņi

2023. gada budžeta pamatnostādnes — III iedaļa

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

Bolīvijā veiktu lauka apskašu un dažu Bolīvijā ražotu sēklu līdzvērtīgums

A9-0053/2022

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

2022. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 1 projekts: 2021.-2027. gada daudzgadu finanšu shēmas korekcija

A9-0051/2022

BUDGKarlo Ressler

Jūrnieku minimālais sagatavotības līmenis (kodifikācija)

A9-0080/2022

 ***I

JURIManon Aubry

Pasākumi pret ūdens piesārņojumu ar nitrātiem, cita starpā arī uzlabojumi dalībvalstu dažādajās nitrātu mērīšanas sistēmās

Debates15:00 - 22:00

Jautājumu laiks (Komisija) ar U. von der Leienu Komisijai: Divi gadi pagājuši - kā īstenotas politiskās prioritātes?

Jautājumu laiks (PV/AP) - ES drošība un stratēģiskais kompass

Termiņi

Stāvoklis Afganistānā, jo īpaši stāvoklis sieviešu tiesību jomā

ES un Ķīnas samita (2022. gada 1. aprīlī) rezultāti

Termiņi

Pasākumu īstenošana pilsoniskuma izglītības jomā

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Balsojumu skaidrojumi

  Trešdiena, 2022. gada 6. aprīlis

PRIORITĀRĀS DEBATES09:00 - 12:00

Termiņi

Eiropadomes 2022. gada 24. un 25. marta sanāksmes secinājumi, arī par jaunākajiem notikumiem saistībā ar karu pret Ukrainu un par ES sankcijām pret Krieviju un to īstenošanu

Debates12:00 - 13:50

Termiņi

Datu pārvaldības akts

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Termiņi

Globālā pieeja pētniecībai un inovācijai — Eiropas starptautiskās sadarbības stratēģija mainīgā pasaulē

O-000013/2022

KomisijaITRE

BALSOŠANA14:00 - 15:00

Termiņi

Datu pārvaldības akts

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Termiņi

Globālā pieeja pētniecībai un inovācijai — Eiropas starptautiskās sadarbības stratēģija mainīgā pasaulē

Termiņi

Kohēzijas politikas 2021.–2027. gadam īstenošana

Termiņi

Pasākumu īstenošana pilsoniskuma izglītības jomā

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Termiņi

Iebildumu izteikšana saskaņā ar Reglamenta 112. panta 2. un 3. punktu: ģenētiski modificētas sojas pupas MON 87769 × MON 89788

Debates15:00 - 22:00

Putina režīma sadarbība un līdzība ar labējo ekstrēmistu un separātistu kustībām Eiropā

Notiekošās uzklausīšanas saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu attiecībā uz Poliju un Ungāriju

Tiesību meklēt patvērumu un tiesību uz neizraidīšanu pārkāpumi ES dalībvalstīs

Termiņi

Šengenas izvērtēšanas mehānisms

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Balsojumu skaidrojumi

  Ceturtdiena, 2022. gada 7. aprīlis

Debates09:00 - 11:50

Termiņi

Lielāks priekšfinansējums no REACT-EU resursiem

 ***I

Marginalizētu romu kopienu stāvoklis ES

Termiņi

Tiesības uz remontējamību

O-000010/2022

KomisijaIMCO

BALSOŠANA12:00 - 14:00

Termiņi

Zāles, ko dara pieejamas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju, kā arī Kiprā, Īrijā un Maltā

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termiņi

Pētāmas zāles, ko dara pieejamas Apvienotajā Karalistē attiecībā uz Ziemeļīriju, kā arī Kiprā, Īrijā un Maltā

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termiņi

Lielāks priekšfinansējums no REACT-EU resursiem

 ***I

Termiņi

Gāzes uzglabāšana

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Termiņi

Šengenas izvērtēšanas mehānisms

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Termiņi

Cilvēktiesību stāvoklis Ziemeļkorejā, cita starpā arī reliģisko minoritāšu vajāšana

Termiņi

Tiesiskuma un cilvēktiesību stāvoklis Gvatemalas Republikā

Termiņi

Represiju pieaugums Krievijā, cita starpā arī Alekseja Navaļnija lieta

Termiņi

Tiesības uz remontējamību

Termiņi

Parlamenta 2023. finanšu gada ieņēmumu un izdevumu tāme

A9-0087/2022

BUDGNiclas Herbst

Termiņi

Stāvoklis Afganistānā, jo īpaši stāvoklis sieviešu tiesību jomā

Termiņi

ES aizsardzība bērniem un jauniešiem, kuri bēg no kara pret Ukrainu

Termiņi

Eiropadomes 2022. gada 24. un 25. marta sanāksmes secinājumi, arī par jaunākajiem notikumiem saistībā ar karu pret Ukrainu un par ES sankcijām pret Krieviju un to īstenošanu

Debates15:00 - 16:00

Garīgā veselība

Balsojumu skaidrojumi

Pēdējā atjaunošana: 2022. gada 7. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika