Aġenda
Strasburgu
It-Tnejn, 4 ta' April 2022 - Il-Ħamis, 7 ta' April 2022231k

  It-Tnejn, 4 ta' April 2022

Dibattiti17:00 - 22:00

Tkomplija tas-sessjoni u ordni tal-ħidma

Is-Sitt Rapport ta' Valutazzjoni tal-Grupp Intergovernattiv ta' Esperti tan-Nazzjonijiet Uniti dwar it-Tibdil fil-Klima (IPCC)

Il-ħtieġa urġenti li tiġi adottata d-direttiva dwar livell minimu ta' tassazzjoni

Skadenza

Reviżjoni tar-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq għas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Skadenza

L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Skadenza

Il-futur tas-sajd fil-Kanal Ingliż, fil-Baħar tat-Tramuntana, fil-Baħar Irlandiż u fl-Oċean Atlantiku

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Diskorsi ta' minuta (Artikolu 172 tar-Regoli ta' Proċedura)

  It-Tlieta, 5 ta' April 2022

DIBATTITU TA' PRIJORITÀ09:00 - 11:30

Skadenza

Protezzjoni tal-UE tat-tfal u ż-żgħażagħ li qed jaħarbu minħabba l-gwerra fl-Ukrajna

Dibattiti11:30 - 13:50

Skadenza

L-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Skadenza

Linji gwida għall-Baġit 2023 - Taqsima III

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

VOTAZZJONIJIET14:00 - 15:00

Skadenza

Id-disponibbiltà ta' prodotti mediċinali fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq, f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Skadenza

Prodotti mediċinali fil-fażi ta' investigazzjoni magħmula disponibbli fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq, f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Skadenza

Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU

 ***I

Skadenza

Il-ħażna tal-gass

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Tisħiħ tal-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali bejn l-irġiel u n-nisa

A9-0056/2022

 ***I

EMPL, FEMMSamira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

Skadenza

Reviżjoni tar-Riżerva tal-Istabbiltà tas-Suq għas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Skadenza

L-użu ta' vetturi mikrija mingħajr is-sewwieq għat-trasport ta' merkanzija bit-triq

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Skadenza

Il-futur tas-sajd fil-Kanal Ingliż, fil-Baħar tat-Tramuntana, fil-Baħar Irlandiż u fl-Oċean Atlantiku

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Skadenza

Il-protezzjoni tad-drittijiet tat-tfal fil-proċedimenti ta' dritt ċivili, amministrattiv u tal-familja

A9-0033/2022

JURIAdrián Vázquez Lázara

Skadenza

L-infrastruttura tal-enerġija trans-Ewropea

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Skadenza

Linji gwida għall-Baġit 2023 - Taqsima III

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

L-ekwivalenza tal-ispezzjonijiet fuq il-post u ta' ċerti żrieragħ prodotti fil-Bolivja

A9-0053/2022

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Abbozz ta' baġit emendatorju Nru 1/2022: aġġustament tal-qafas finanzjarju pluriennali għas-snin mill-2021 sal-2027

A9-0051/2022

BUDGKarlo Ressler

Il-livell minimu ta' taħriġ tal-baħħara (kodifikazzjoni)

A9-0080/2022

 ***I

JURIManon Aubry

Miżuri kontra t-tniġġis tal-ilma kkawżat min-nitrati, inkluż titjib fis-sistemi differenti tal-kejl tan-nitrati fl-Istati Membri

Dibattiti15:00 - 22:00

Ħin għall-mistoqsijiet (Kummissjoni) - Il-Kummissjoni von der Leyen: sentejn wara, l-implimentazzjoni tal-prijoritajiet politiċi

Ħin għall-mistoqsijiet (VPK/RGħ) - Is-sigurtà u l-boxxla strateġika tal-UE

Skadenza

Is-sitwazzjoni fl-Afganistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa

L-eżitu tas-Summit UE-Ċina (1 ta' April 2022)

Skadenza

Implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' edukazzjoni ċivika

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Spjegazzjonijiet tal-vot

  L-Erbgħa, 6 ta' April 2022

DIBATTITU TA' PRIJORITÀ09:00 - 12:00

Skadenza

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Marzu 2022: inklużi l-aħħar żviluppi tal-gwerra fl-Ukrajna u s-sanzjonijiet tal-UE kontra r-Russja u l-implimentazzjoni tagħhom

Dibattiti12:00 - 13:50

Skadenza

L-Att dwar il-Governanza tad-Data

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Skadenza

Approċċ globali għar-riċerka u l-innovazzjoni - L-istrateġija tal-Ewropa għall-kooperazzjoni internazzjonali f'dinja li qed tinbidel

O-000013/2022

KummissjoniITRE

VOTAZZJONIJIET14:00 - 15:00

Skadenza

L-Att dwar il-Governanza tad-Data

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Skadenza

Approċċ globali għar-riċerka u l-innovazzjoni - L-istrateġija tal-Ewropa għall-kooperazzjoni internazzjonali f'dinja li qed tinbidel

Skadenza

Implimentazzjoni tal-politika ta' koeżjoni 2021-2027

Skadenza

Implimentazzjoni ta' azzjonijiet ta' edukazzjoni ċivika

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Skadenza

Oġġezzjoni skont l-Artikolu 112(2) u (3) tar-Regoli ta' Proċedura: il-fażola tas-sojja ġenetikament modifikata MON 87769 X MON 89788

Dibattiti15:00 - 22:00

Kooperazzjoni u similaritajiet bejn ir-reġim ta' Putin u l-movimenti tal-lemin estrem u separatisti fl-Ewropa

Smigħ li għaddej skont l-Artikolu 7(1) tat-TUE rigward il-Polonja u l-Ungerija

Ksur tad-dritt li wieħed ifittex ażil u tal-prinċipju ta' non-refoulement fl-Istati Membri tal-UE

Skadenza

Il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Spjegazzjonijiet tal-vot

  Il-Ħamis, 7 ta' April 2022

Dibattiti09:00 - 11:50

Skadenza

Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU

 ***I

Is-sitwazzjoni tal-komunitajiet Roma emarġinati fl-UE

Skadenza

Id-dritt għat-tiswija

O-000010/2022

KummissjoniIMCO

VOTAZZJONIJIET12:00 - 14:00

Skadenza

Id-disponibbiltà ta' prodotti mediċinali fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq, f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Skadenza

Prodotti mediċinali fil-fażi ta' investigazzjoni magħmula disponibbli fir-Renju Unit fir-rigward tal-Irlanda ta' Fuq, f'Ċipru, fl-Irlanda u f'Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Skadenza

Prefinanzjament miżjud mir-REACT-EU

 ***I

Skadenza

Il-ħażna tal-gass

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Skadenza

Il-mekkaniżmu ta' evalwazzjoni ta' Schengen

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Skadenza

Is-sitwazzjoni tad-drittijiet tal-bniedem fil-Korea ta' Fuq, inkluża l-persekuzzjoni tal-minoranzi reliġjużi

Skadenza

Is-sitwazzjoni tal-istat tad-dritt u tad-drittijiet tal-bniedem fir-Repubblika tal-Gwatemala

Skadenza

Żieda fir-repressjoni fir-Russja, inkluż il-każ ta' Alexey Navalny

Skadenza

Id-dritt għat-tiswija

Skadenza

L-estimi tad-dħul u tan-nefqa għas-sena finanzjarja 2023 tal-Parlament

A9-0087/2022

BUDGNiclas Herbst

Skadenza

Is-sitwazzjoni fl-Afganistan, b'mod partikolari s-sitwazzjoni dwar id-drittijiet tan-nisa

Skadenza

Protezzjoni tal-UE tat-tfal u ż-żgħażagħ li qed jaħarbu minħabba l-gwerra fl-Ukrajna

Skadenza

Konklużjonijiet tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew tal-24 u l-25 ta' Marzu 2022: inklużi l-aħħar żviluppi tal-gwerra fl-Ukrajna u s-sanzjonijiet tal-UE kontra r-Russja u l-implimentazzjoni tagħhom

Dibattiti15:00 - 16:00

Is-saħħa mentali

Spjegazzjonijiet tal-vot

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' April 2022Avviż legali - Politika tal-privatezza