Ordinea de zi
Strasbourg
Luni, 4 aprilie 2022 - Joi, 7 aprilie 2022223k

  Luni, 4 aprilie 2022

Dezbateri17:00 - 22:00

Reluarea sesiunii și ordinea lucrărilor

Cel de-al șaselea raport de evaluare al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice al Organizației Națiunilor Unite (IPCC)

Necesitatea stringentă de a adopta directiva privind rata minimă de impozitare

Termen

Revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Termen

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Termen

Viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Intervenţii cu durata de un minut (articolul 172 din Regulamentul de procedură)

  Marţi, 5 aprilie 2022

DEZBATERE PRIORITARĂ09:00 - 11:30

Termen

Protecția acordată de UE copiilor și tinerilor care fug de războiul din Ucraina

Dezbateri11:30 - 13:50

Termen

Infrastructurile energetice transeuropene

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termen

Orientări pentru bugetul pe 2023 - Secțiunea III

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

VOT14:00 - 15:00

Termen

Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termen

Medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termen

Majorarea prefinanțării din REACT-EU

 ***I

Termen

Stocarea gazului

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Consolidarea aplicării principiului egalității de remunerare pentru aceeași muncă sau pentru o muncă de aceeași valoare între bărbați și femei

A9-0056/2022

 ***I

EMPL, FEMMSamira Rafaela, Kira Marie Peter-Hansen

Termen

Revizuirea rezervei pentru stabilitatea pieței aferentă sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră

A9-0045/2022

 ***I

ENVICyrus Engerer

Termen

Utilizarea vehiculelor închiriate fără conducători auto pentru transportul rutier de mărfuri

A9-0041/2022

 ***II

TRANCláudia Monteiro de Aguiar

Termen

Viitorul pescuitului în Canalul Mânecii, Marea Nordului, Marea Irlandei și Oceanul Atlantic

A9-0042/2022

PECHManuel Pizarro

Termen

Protecția drepturilor copiilor în procedurile de drept civil, drept administrativ și drept al familiei

A9-0033/2022

JURIAdrián Vázquez Lázara

Termen

Infrastructurile energetice transeuropene

A9-0269/2021

 ***I

ITREZdzisław Krasnodębski

Termen

Orientări pentru bugetul pe 2023 - Secțiunea III

A9-0062/2022

BUDGNicolae Ştefănuță

Echivalența inspecțiilor în câmp și a anumitor semințe produse în Bolivia

A9-0053/2022

 ***I

AGRIVeronika Vrecionová

Proiect de buget rectificativ nr. 1/2022: ajustarea cadrului financiar multianual pentru perioada 2021-2027

A9-0051/2022

BUDGKarlo Ressler

Nivelul minim de formare a navigatorilor (codificare)

A9-0080/2022

 ***I

JURIManon Aubry

Măsuri de combatere a poluării apelor cauzate de nitrați, inclusiv îmbunătățiri ale diferitelor sisteme de măsurare a nitraților utilizate în statele membre

Dezbateri15:00 - 22:00

Timp afectat întrebărilor adresate Comisiei - Comisia von der Leyen: Punerea în aplicare a priorităților politice după doi ani de mandat

Timp afectat întrebărilor (VPC/ÎR) - Busola de securitate și strategică a UE

Termen

Situația din Afganistan, în special situația drepturilor femeilor

Rezultatele summitului UE-China (1 aprilie 2022)

Termen

Punerea în aplicare a acțiunilor educative civice

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Explicațiile voturilor

  Miercuri, 6 aprilie 2022

DEZBATERE PRIORITARĂ09:00 - 12:00

Termen

Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022: inclusiv ultimele evoluții ale războiului din Ucraina și sancțiunile aplicate de UE împotriva Rusiei și implementarea acestora

Dezbateri12:00 - 13:50

Termen

Legea privind guvernanța datelor

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Termen

O perspectivă globală asupra cercetării și inovării: strategia europeană de cooperare internațională într-o lume în schimbare

O-000013/2022

ComisiaITRE

VOT14:00 - 15:00

Termen

Legea privind guvernanța datelor

A9-0248/2021

 ***I

ITREAngelika Niebler

Termen

O perspectivă globală asupra cercetării și inovării: strategia europeană de cooperare internațională într-o lume în schimbare

Termen

Punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2021-2027

Termen

Punerea în aplicare a acțiunilor educative civice

A9-0060/2022

CULTDomènec Ruiz Devesa

Termen

Obiecție în temeiul articolului 112 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură: soia modificată genetic MON 87769 × MON 89788

Dezbateri15:00 - 22:00

Cooperarea și similaritățile dintre regimul lui Putin și mișcările de extremă dreaptă și separatiste din Europa

Audieri în curs în temeiul articolului 7 alineatul (1) din TUE privind Polonia și Ungaria

Încălcări ale dreptului de a solicita azil și ale principiului nereturnării în statele membre ale UE

Termen

Mecanismul de evaluare Schengen

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Explicațiile voturilor

  Joi, 7 aprilie 2022

Dezbateri09:00 - 11:50

Termen

Majorarea prefinanțării din REACT-EU

 ***I

Situația comunităților rome marginalizate în UE

Termen

Dreptul la reparare

O-000010/2022

ComisiaIMCO

VOT12:00 - 14:00

Termen

Medicamente puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termen

Medicamentele pentru investigație clinică puse la dispoziție în Regatul Unit în ceea ce privește Irlanda de Nord, precum și în Cipru, Irlanda și Malta

 ***I

ENVIPascal Canfin

Termen

Majorarea prefinanțării din REACT-EU

 ***I

Termen

Stocarea gazului

 ***I

ITRECristian-Silviu Buşoi

Termen

Mecanismul de evaluare Schengen

A9-0054/2022

 *

LIBESara Skyttedal

Termen

Situația drepturilor omului în Coreea de Nord, inclusiv persecutarea minorităților religioase

Termen

Situația statului de drept și a drepturilor omului în Republica Guatemala

Termen

Intensificarea represiunii în Rusia, inclusiv cazul lui Alexei Navalnâi

Termen

Dreptul la reparare

Termen

Estimările Parlamentului privind veniturile și cheltuielile pentru exercițiul financiar 2023

A9-0087/2022

BUDGNiclas Herbst

Termen

Situația din Afganistan, în special situația drepturilor femeilor

Termen

Protecția acordată de UE copiilor și tinerilor care fug de războiul din Ucraina

Termen

Concluziile reuniunii Consiliului European din 24-25 martie 2022: inclusiv ultimele evoluții ale războiului din Ucraina și sancțiunile aplicate de UE împotriva Rusiei și implementarea acestora

Dezbateri15:00 - 16:00

Sănătatea mintală

Explicațiile voturilor

Ultima actualizare: 7 aprilie 2022Aviz juridic - Politica de confidențialitate